Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zaterdag 31 december 2016

Dagtekst van Zaterdag 31 December 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 31 December 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

Jaar - een levende entiteit

"Een jaar eindigt en een ander gaat beginnen… Dit is de periode waarin allen wensen uitspreken voor zichzelf, voor hun familie, hun vrienden, voor de hele wereld. Het gebruik wil, dat we elkaar ontmoeten, omhelzen, uitnodigen, in de hoop dat dit nieuwe jaar iedereen allerlei goede dingen zal brengen.

Echter, voordat je aan het nieuwe jaar denkt, blijf een moment stilstaan bij het jaar dat ten einde loopt en praat ermee… Je bent verbaasd: hoezo? Praten met het jaar?… Inderdaad. De Kabbalah zegt, dat een jaar een levend wezen is, dus kun je er ook mee praten. Richt je dus tot dit jaar dat verstrijkt en vraag of het zich jou wil herinneren. Aangezien het levend is, blijft het niet passief, het heeft niet alleen je daden opgetekend, maar ook je verlangens, je gevoelens, je gedachten. Op de laatste dag brengt het verslag uit aan de Heren van het Lot en verbindt het jou met het nieuwe jaar. Denk eraan het te groeten voordat je het verlaat."

Omraam Mikhael Aivanhov