Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

woensdag 28 december 2016

Dagtekst van Woensdag 28 December 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Woensdag 28 December 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

Heldere visie - verkrijg je door een zuiver leven

"Een goede kijk op de dingen verwerf je alleen door de zuiverheid. Daarom legt ons Onderricht zo de nadruk op het zuivere leven, zowel op het fysieke als op het psychische vlak.

Heel het lot van de mens hangt af van de helderheid van zijn ‘innerlijk oog’, en die helderheid hangt af van zijn manier van leven. Zodra hij een fout begaat, de goddelijke wetten overtreedt, verduistert zich zijn spirituele visie, wordt hij niet meer gewaarschuwd noch geleid en verdwaalt hij op doodlopende wegen. Het is dus aan eenieder om zich bewust te worden van de relatie tussen zijn dagelijks gedrag en de helderheid van zijn visie. Wie beslist om een rechtschapen, eerlijk, nobel leven te leiden, zuivert zich en zijn subtiele centra beginnen te functioneren. Zodoende hervindt hij – goed onderwezen en begeleid – de bronnen, de vlakten, de meren, de weiden en de bergen van zijn ware vaderland. "