De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

woensdag 28 december 2016

Dagtekst van Woensdag 28 December 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Woensdag 28 December 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

Heldere visie - verkrijg je door een zuiver leven

"Een goede kijk op de dingen verwerf je alleen door de zuiverheid. Daarom legt ons Onderricht zo de nadruk op het zuivere leven, zowel op het fysieke als op het psychische vlak.

Heel het lot van de mens hangt af van de helderheid van zijn ‘innerlijk oog’, en die helderheid hangt af van zijn manier van leven. Zodra hij een fout begaat, de goddelijke wetten overtreedt, verduistert zich zijn spirituele visie, wordt hij niet meer gewaarschuwd noch geleid en verdwaalt hij op doodlopende wegen. Het is dus aan eenieder om zich bewust te worden van de relatie tussen zijn dagelijks gedrag en de helderheid van zijn visie. Wie beslist om een rechtschapen, eerlijk, nobel leven te leiden, zuivert zich en zijn subtiele centra beginnen te functioneren. Zodoende hervindt hij – goed onderwezen en begeleid – de bronnen, de vlakten, de meren, de weiden en de bergen van zijn ware vaderland. "