Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

maandag 26 december 2016

Dagtekst van Maandag 26 December 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 26 December 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

Tweede geboorte - de opbouw van het spirituele lichaam

"De leerling van een inwijdingsonderricht heeft tot taak zijn spiritueel lichaam op te bouwen, waardoor hij voor een tweede maal geboren zal worden. Hij bezit het idee: het Koninkrijk van God en zijn Gerechtigheid, de volmaaktheid, de hemelse harmonie en hij hoeft enkel nog de materialen te verzamelen om het gebouw op te richten. 

In werkelijkheid zijn de materialen er automatisch vanaf het moment dat het idee er is. Vanaf het ogenblik dat je het plan hebt en het ontvouwt, trekt het uit de kosmos alle benodigde elementen aan, die worden verdeeld volgens de krachtlijnen van dat plan. Het is vooral jouw taak om het plan stevig in hart en ziel vast te houden en al je handelingen volgens dat plan te richten. Zo vormt zich in je jouw spiritueel lichaam: het verheerlijkt lichaam, het lichaam van Christus. Wat men de tweede geboorte noemt, is de vorming door de mens van dat lichtende lichaam, dat hem toelaat op het spirituele vlak te leven en te handelen."