De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 26 december 2016

Dagtekst van Maandag 26 December 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 26 December 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

Tweede geboorte - de opbouw van het spirituele lichaam

"De leerling van een inwijdingsonderricht heeft tot taak zijn spiritueel lichaam op te bouwen, waardoor hij voor een tweede maal geboren zal worden. Hij bezit het idee: het Koninkrijk van God en zijn Gerechtigheid, de volmaaktheid, de hemelse harmonie en hij hoeft enkel nog de materialen te verzamelen om het gebouw op te richten. 

In werkelijkheid zijn de materialen er automatisch vanaf het moment dat het idee er is. Vanaf het ogenblik dat je het plan hebt en het ontvouwt, trekt het uit de kosmos alle benodigde elementen aan, die worden verdeeld volgens de krachtlijnen van dat plan. Het is vooral jouw taak om het plan stevig in hart en ziel vast te houden en al je handelingen volgens dat plan te richten. Zo vormt zich in je jouw spiritueel lichaam: het verheerlijkt lichaam, het lichaam van Christus. Wat men de tweede geboorte noemt, is de vorming door de mens van dat lichtende lichaam, dat hem toelaat op het spirituele vlak te leven en te handelen."