Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

maandag 19 december 2016

Dagtekst van Maandag 19 December 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 19 December 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

de Steen der Wijzen, het elixir van het onsterfelijk leven, het universele panacee, de magische spiegel en magische staf - symbolen van het spirituele werk

"De steen der wijzen, het elixir van het onsterfelijk leven, het universele panacee, de magische spiegel en de magische staf zijn vijf symbolen van het werk dat de leerling moet realiseren om het ontvangen van de Inwijding waardig te zijn. 

Als hij zijn gedachten en gevoelens omzet van egoïstisch en bekrompen in edelmoedig en onbaatzuchtig, bereidt hij de steen der wijzen die gewone metalen in goud verandert.
Als hij door een zuiver leven de cellen van zijn lichaam regenereert, destilleert hij het elixir van het onsterfelijk leven.

Als hij licht en warmte om zich heen verspreidt, werkt hij met het universele panacee.
Als hij geleerd heeft zich te verplaatsen tot in de meest verheven regionen van de spirituele wereld, ontvangt hij berichten uit de ruimte en komen voorwerpen en wezens zich weerspiegelen in zijn ziel als in een magische spiegel.

Als hij tenslotte de volledige beheersing over zichzelf verwerft, komt hij in het bezit van de magische staf die alle vermogens geeft."