Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

donderdag 29 december 2016

Dagtekst van Donderdag 29 December 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 29 December 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

Gesproken woord - hierdoor nemen wij deel aan het werk van God

"Spreken en schrijven bestaan uit het samenvoegen van woorden door ze te schikken, te ordenen; dat is dus een scheppingsdaad. Iedereen kan zo voor anderen vreugde, vertrouwen, liefde of licht scheppen, ofwel droefheid, duisternis, ziekte of wanhoop. In het laatste geval maken zij monsters, ook al drukken ze zich in de beste bewoordingen uit.

De ware evolutie is gebruik te leren maken van het gesproken of geschreven woord om er goddelijke resultaten mee te boeken, dat wil zeggen dat je de elementen van het goddelijke Woord in werking zet om uitsluitend wat juist, goed en mooi is te scheppen. Wie bewust in deze richting werkt, neemt deel aan het werk van God, die hem vervolgens erkent als een van zijn medewerkers. Want de schepping is nog niet voltooid, de Schepper blijft werken en Hij heeft arbeiders nodig om hem – symbolisch gesproken – stenen, zand en materialen te brengen. ’Is dat het enige waar we goed voor zijn?' zul je zeggen.

Inderdaad, en voel je niet beledigd, de Schepper zal ons, mensen, zeker niet uitkiezen om de belangrijkste rol te spelen, maar op welk niveau dan ook; het is glorierijk om aan dit goddelijke werk deel te nemen."