De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

dinsdag 20 december 2016

Dagtekst van Dinsdag 20 December 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 20 December 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

Zuiverheid - bestaat niet uit het oppassen voor de liefde, integendeel

"De zuiverheid bestaat niet uit het jezelf behoeden voor alle contacten, alsof je jezelf onder een stolp zet. Nee, een zuiverheid die er slechts aan denkt zich te beschermen is zinloos, zelfs schadelijk. De ware zuiverheid is de goddelijke liefde, omdat dit het leven zelf is, het water dat uit de bron opborrelt en dit opborrelende water verdringt al wat vuil, dof en duister is. Een zuiverheid zonder liefde is niet echt zuiver.

Hoeveel religieuzen hebben geloofd – zij doen dit nog steeds – dat de zuiverheid bestaat uit het zichzelf behoeden voor de liefde! Zij zijn misschien zo wit als sneeuw, maar ze zijn ook net zo koud en hun zuiverheid is steriel. Je hoeft je niet voor de liefde te behoeden noch voor het contact met de anderen, maar voor het egoïsme, de hebzucht; zodra zulke gevoelens in een mens opkomen, is hij of zij niet meer zuiver. De ware zuiverheid is het kristalheldere water dat opborrelt, dat stroomt en de velden en tuinen besprenkelt in de ziel en het hart van alle wezens."