De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 26 december 2016

Aranuth Spreekt / Malcolm Bell /Atherton, / 18 December 2016

Aranuth Spreekt
Malcolm Bell /Atherton, 18 December 2016
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Commentaar:

“De onmenselijkheid ten opzichte van de mens”. De breedte, de diepte en de strekking hiervan zijn bijna niet te bevatten, nietwaar? De absolute levensvreugde en vredig bestaan en de samenwerking met andere rassen en landen wordt op een groteske manier genegeerd en er wordt aan voorbijgegaan in vele gebieden op deze aardbol om ruimte te maken voor rassen- en sektarische haat, controle, hebzucht en macht: en vaak juist door degenen die behoren tot de vele gestructureerde religies, geregeld naar kerkdiensten gaan en zeggen naar vrede te willen gaan, naar liefde, zorg en compassie voor alle mensen terwijl hun leiders de troepen, de slagschepen, kernonderzeeërs, gevechtsvliegtuigen en vernietigingswapens zegenen. Wat een raar stelletje mensen zijn wij!  En hoe vreemd is het dat wij dagelijks, soms zelfs van uur tot uur, horen dat onschuldige oude mannen en vrouwen, en jonge kinderen, worden gebombardeerd, neergeknald, gemarteld en gescheiden worden terwijl wij hier zitten en ons druk maken over wat wij vanavond nu weer moeten eten.

Natuurlijk is er ook een groot aantal compassievolle en zorgzame zielen die geschokt ziek zijn tot in het diepst van hun ziel door deze onmenselijke behandeling van onschuldige mensen. Wachten op Goddelijke tussenkomst is geen optie! Dit is een planeet van evolutie door vrije wil en vrije keuze en wij hebben de keuze om op te staan voor menslievendheid, eerlijkheid, vrede en vrijheid die – in plaats van hun kop in het zand te steken en te doen alsof alles goed is – iets positiefs daaraan willen doen. Bijna dagelijks hoor ik gevoelige en betrokken zielen vertellen dat zij wensen om de planeet gewoon te verlaten en terug te gaan naar de Gebieden, om weg te gaan van deze kwellende realiteit. Is het een wonder dat het aantal zelfmoorden, met name onder de jongere, gedesillusioneerde generatie, alarmerend toeneemt?


Er is een betere, constructievere en effectieve manier om met deze situatie om te gaan: om individueel of in groepen samen te komen om te bidden en te mediteren voor wereldvrede. Elke dag kunnen zielen, niet alleen degenen die zichzelf identificeren als lichtwerkers, een enorm verschil maken door mensen en vrienden in groepen te organiseren die elkaar regelmatig ontmoeten om te mediteren voor wereldvrede. Schep vrede en manifesteer vrede! Dit proces dat behoorlijk effectief is, vereist ook positieve actie. Het is nodig dat wij ons uitspreken en de lokale en de wereldleiders heel duidelijk maken dat wij bezorgd zijn en vrede en harmonie verlangen.

Het zou prachtig zijn om van individuen en groepen te horen vanuit elk land, die blijvende “Vrede voor de wereld”-meditatiegroepen vormen en die zich verbinden met gelijkgezinde groepen op een bepaald uur, op een speciale dag, over de hele wereld, om de kracht te vergroten van deze massameditatie. Wie weet bereikt deze boodschap zelfs de religieuze- en de wereldleiders!

BOODSCHAP:

Wel, goedenavond allemaal. Ik Ben het, Aranuth, die vandaag is teruggekomen en die jullie weer verwelkomt. Vandaag hebben mijn broeders en ik een onderwerp uitgekozen dat heel relevant is in jullie nu-tijd op deze planeet, en de ervaringen en de incidenten die zich hier momenteel voordoen. Ik denk dat het heel gepast is dat wij het over voordelen hebben: ja, laten wij zeggen voordelen die betrekking hebben op jullie maatschappij en natuurlijk is het zo dat als dit voor jullie maatschappij geldt, dit ook voor jullie als individuen geldt.

Waar wij vandaag over willen spreken is ethiek. Ethiek. Ethiek! In tegenstelling tot moraal, in tegenstelling tot waarden. In deze nu-tijd op jullie planeet zullen meer en meer van jullie als individu worden opgeroepen om over ethiek na te denken: om na te denken over de ethiek van jullie maatschappij en de richting waarop die gaat. Voordat wij hier dieper op in gaan wil ik jullie eraan herinneren dat oordelen en niet oordelen ook bij dit onderwerp horen.

Als introductie zouden wij tegen jullie willen zeggen dat jullie de absolute scheppers zijn; absolute scheppers van alle dingen, alles, en ik bedoel ook ALLES op deze planeet.

Wat er ook in deze realiteit bestaat werd door jullie als individuen en als maatschappij geschapen. Alles werd door jullie geschapen – en jullie kunnen een tweede kans hebben als jullie dit willen; jullie kunnen iets heel anders scheppen. Er is geen oordeel. Ik zou graag willen dat jullie dit begrijpen. ER IS GEEN OORDEEL!!! Het enige oordeel dat zich voordoet, is het oordeel dat jullie en jullie broeders en zusters in je gemeenschap toepassen. Elk oordeel komt dus specifiek van jullie zelf en de andere geïncarneerde zielen.

Nu: Ethiek! Ethiek wordt vaak vermengd met – en zij gaan vaak samen –moraal. Moraal. Ethiek wordt gedefinieerd en geleid door wat jullie “voelen” dat acceptabel en correct is. Moraal staat gelijk aan de uitzondering die jullie moraal vaak bepaalt, want jullie moraal wordt beïnvloed door, en bepaald door, de vele religies. Vele religies zullen jullie proberen te vertellen wat jullie moraal zou moeten zijn. Wel, iedereen is een individu met vrije wil en vrije keuze. Jullie kiezen zelf je eigen niveau van moraal….en jullie hoeven je daarover bij niemand anders te verantwoorden dan jezelf. Het is gewoon zo; moraal is gewoon jullie eigen keuze.

Nu, ethiek: In jullie toekomst, en het gebeurt nu al, zullen er op jullie planeet, in jullie samenleving, enkele zeer geanimeerde discussies zijn; er zullen vele argumenten zijn aangaande wat ethisch is en wat niet. Van waar wij momenteel zijn, zien wij geanimeerde discussies over wat het leven vormt. Of jullie ermee doorgaan of niet, en wiens beslissing dit uiteindelijk moet zijn. Wij zien discussies of jullie medische beroepen, en andere die daarmee te maken hebben, een leven mogen beëindigen dat ondraaglijk is geworden voor de persoon, de patiënt. Nogmaals willen wij tegen jullie zeggen dat wij niet oordelen! Jullie zouden niet moeten oordelen! Jullie worden dus opgeroepen om te overwegen, binnen de stilte van jezelf, of jullie eigen innerlijk gevoel, jullie innerlijk wezen, jullie vertelt dat het ethisch is, dat het wettig is, dat het correct is of dat het past in jullie morele positie voor een persoon die erg lijdt, lijdt in die mate dat het toekomstig leven niets anders dan pijn en marteling voor die persoon inhoudt. Jullie zullen – als individuen - dus worden opgeroepen om te overwegen of het leven in die omstandigheden beëindigd mag worden of niet.

Jullie zijn al door de ethische positie gegaan of het wel of niet ethisch, of moreel aanvaardbaar, is dat het wettelijk geaccepteerd wordt dat een vrouw een zwangerschap beëindigt. Nogmaals, wij oordelen niet. Dat doen jullie. Jullie maatschappij doet dit. Jullie maatschappij oordeelt en vraagt de wetgevers om hun visie te laten weerspiegelen in wetgeving. Religies zullen ook proberen om de wetgevers te beïnvloeden om hun inzichten in de wetgeving terug te zien. Er zullen vele, vele onderwerpen zijn die jullie confronteren ten aanzien van ethiek. Jullie hebben de discussie al gezien over geïncarneerde zielen die overgingen en hun lichaam in lieten vriezen – hahaha –in de hoop op een verder leven in de toekomst. 

Dit is alweer weggegleden in het verleden. Jullie worden niet alleen geconfronteerd met de discussie over het beëindigen van het leven: jullie worden ook geconfronteerd met de ethische positie van insemineren om baby’s te scheppen. Of dat er een, twee of drie donors moeten zijn om samen een eitje te bevruchten om een ander menselijk wezen te scheppen dat misschien wel of niet ontvankelijk kan zijn voor overgeërfde ziekten. Er zal meer zijn dan dat. Veel meer. Jullie zullen worden opgeroepen om voor jezelf de ethiek te overwegen die is betrokken bij het groeien, de productie van bewerkt voedsel: voedsel dat niet op of in de aarde is gegroeid.

Jullie zullen geconfronteerd worden met de ethiek over het wel of niet toepassen van robots en daar als mens intensief mee samenwerken en die feitelijk een deel van het werk van de mens overnemen. Jullie zijn je er momenteel allemaal van bewust dat jullie wetenschappers robots ontwerpen, robot-soldaten, robot-strijders. Robot-strijders die speciaal zijn geschapen om andere robots en ook mensen te doden. Ethiek! Het gaat allemaal over ethiek!

Naast al deze ethische situaties die ik heb beschreven zijn en komen er natuurlijk nog veel meer in jullie levens. Het is niet alleen de ethiek ervan omdat ethiek heel erg beïnvloed zal worden door jullie moraal, jullie moraliteit.

Voor al jullie geïncarneerde zielen is het belangrijk om te herkennen dat er organisaties, religies, politieke groeperingen en andere groepen zijn die jullie moraliteit willen controleren.

Deze wezens willen jullie dus controleren; controleren wat jullie denken en wat jullie moraal is, wat jullie denken over ethische standaards en situaties; zij proberen dus het resultaat te beïnvloeden naar een resultaat dat zij wensen. Jullie zullen deze weg dus moeten belopen. Helemaal belopen. Heel eenvoudig! De reden waarom mijn broeders en ik hier vanavond zijn, juist hier, is dat wij het nodig hebben dat jullie zielen hier zijn; wij hebben het nodig dat jullie hier zijn en dit horen, lezen…. degenen op wie deze boodschap effect zal hebben. Wij hebben het nodig dat deze boodschap wijd en zijd verbreid zal worden.

Wij willen dat iedereen de intrinsieke factor van moraal, waarden, idealen en ethische standaards kent. Het is allemaal jullie eigen individuele keuze, en jullie eigen individuele keuze is geldig.

Er is geen oordeel over goed of fout aangaande jullie zienswijze omdat alles goed is. Omdat dit een realiteit is die jullie voor jezelf hebben geschapen. Alles in jullie realiteit, in jullie wereld, hebben jullie zelf geschapen. Niet wij. Niet wij! Door elke geïncarneerde ziel. Elke ziel die is geïncarneerd, die was geïncarneerd of zal incarneren….. zij zijn degenen die duidelijk zullen bepalen wat er in deze realiteit zal gaan gebeuren… en ik zeg het nogmaals: Wij oordelen niet! Er komt geen oordeel bij ons vandaan. Er is geen oordeel van degenen die hoger ontwikkelde wezens zijn; sommigen van hen extreem hoge intelligenties. Jullie zijn hier gewoon belichaamd als scheppers.

Wat jullie scheppen of mis-scheppen is helemaal aan jullie. Als jullie een zeer zorgzame, compassievolle, moralistische samenleving willen scheppen… doe dit dan! Het is wat jullie verkiezen te doen. Het is jullie energiewezen dat jullie houding en waarden, idealen, ethiek, al deze dingen, zal bepalen. Al deze dingen. Als jullie dus grote groepen, congregaties van zielen hebben die allen hetzelfde denken als jullie, zullen jullie een zeer, zeer krachtige energie genereren die zal uitstromen en andere zielen om jullie heen zal beïnvloeden als bevestiging van de in de groep gewortelde geloofszaken. Als zij tegen voldoende mensen spreken, andere zielen, zal dit weer andere mensen aantrekken. De groep wordt dus groter… en zo ook de ethiek, de moraal van elk apart onderwerp in je leven en het leven op deze planeet hangt helemaal van jullie af. Van niemand anders.  En natuurlijk van het overweldigend gewicht van de ideeën van de massa, wat het gewicht is dat zal leiden naar wat er in de toekomst zal gaan gebeuren…. jullie toekomst op deze planeet!

Als jullie dus euthanasie willen, kan dit. Jullie hebben het geschapen. Jullie hebben het binnengebracht. Als jullie cryogene fabrieken willen, als jullie je lichaam willen laten invriezen, hahaha, moet ik jullie anders adviseren. Willen jullie naar de cryogene fabrieken gaan en je lichaam laten invriezen en afwachten op een mogelijke hergeboorte in de toekomst? Dit zal niet gaan gebeuren. Maar jullie kunnen het. Jullie kunnen deze visie vasthouden. Als jullie geloven dat jullie generatie in de baarmoeder gemanipuleerd moet worden met vreemd DNA, tussenbeide komt in de baarmoeder; als genoeg van jullie denken dat dit ethisch en moreel is, zal het gaan gebeuren. Het hangt helemaal van jullie, individueel, af.

Ik zal het nogmaals zeggen: er is geen goed of fout en ook geen weg er tussenin omdat er geen oordeel is behalve dat van jullie medemens. Nogmaals: de massa van de publieke opinie.

Nu, terwijl wij het over deze dingen hebben, willen mijn broeders en ik graag dat jullie dit overdenken.

Als jullie medisch of technisch of wetenschappelijk tussenbeide komen bij een foetus in de baarmoeder, komen jullie tussenbeide bij iets dat jullie begripsvermogen te boven gaat. De wetenschappers zullen hier niet naar kijken omdat zij er niet van willen weten. Elke ziel die hier incarneert komt hier met zijn eigen rugzak. In deze rugzak zitten alle ervaringen en lessen die zij gaan ontmoeten, doorstaan, op dit pad.

De reden waarom zielen hier incarneren is om te ervaren, in zich op te nemen, te leren en te groeien, om sterker te worden en wijzer. Is het ethisch of moraal correct voor medici en wetenschappers om tussenbeide te komen in de behuizing die de ziel wil gaan bewonen en aldus tussenbeide komen bij de lessen, de ervaringen die deze ziel in dit lichaam in de aanstaande incarnatie zal hebben? Nogmaals: er is geen oordeel. Er is geen goed of fout.

Wat mijn broeders en ik hier doen is jullie aanzetten om deze dingen te overwegen zodat jullie niet als makke schapen door een open hek gaan. Of be-herderd worden door de zogenaamde leiders van groepen of religies en politici, en alle anderen. Jullie zijn kostbare individuen. Druk deze individualiteit uit. Sta ervoor! Laat je niet kisten! Vraag jezelf af: “Hoe voel ik mij over deze kwestie?” “Is ditvan waarde?” “Is dit volgens mijn eigen hoge waarden?” “Is dit zo?”

“Voel ik dat dit moreel correct is?” “Voel ik dat dit ethisch is?” “Voel ik, terwijl ik dingen weet van een wezen, een energiewezen, dat dit klopt?” “Klopt dit met het Pad dat ik wil bewandelen? Het Pad waar ik deel van wil uitmaken en waardoor ik wil bijdragen aan de Aarde?” Het is allemaal aan jullie om dit te overwegen. Overwegen, overwegen, overwegen. Kom tot je eigen conclusie. Als er iets gebeurt waar je niet van houdt, dat niet correct voelt, wat niet goed voelt, spreek je dan uit. Als het wel bij je past, spreek je ook dan uit. Dit is waar het allemaal om gaat.

Vrije wil en vrije keuze zonder oordeel.

Nu gaan wij, met jullie goedvinden nog even verder: Deze planeet is een Gebied. Het is een driedimensionaal fysiek Gebied. Het is een plaats van ervaren en leren. Als jullie hier dus vertrekken en teruggaan naar de Gebieden is ook daar geen oordeel. Niet in de Gebieden. Als jullie teruggaan naar de Gebieden doet deze plaats er niet meer toe. Jullie kwamen, jullie incarneerden, jullie hadden je bijdrage aan wat er in jullie leven ook gebeurde en jullie gaan terug naar Spirit. Wat jullie niet kunnen zien is….. dat jullie deel uitmaken van een groot(s) experiment dat nauwkeurig wordt gevolgd, bekeken en gemonitord door de energieën, entiteiten, wezens van andere planeten, andere Gebieden. Jullie kunnen hen buitenaards noemen, galactisch, kosmisch; er zijn Gebieden waar jullie nog nooit van hebben gehoord.

Er zijn wezens in die Gebieden die naar jullie kijken als een grote ervaring, die kijken naar jullie als individuen en als groep, als er vrije wil is gegeven om te doen wat jullie willen; zij kijken nauwgezet, observeren en monitoren om te kijken hoe jullie het doen. Als jullie het kunnen. Wat het resultaat is? Waarom? Omdat er zoveel wezens zijn die niet op een planeet zijn in ontelbare Gebieden die erover denken om zelf een aarde-ervaring te hebben.

Zij overwegen of zij wel of niet, als een kleine, individuele groep, of en masse, hier zouden kunnen komen en de menselijke ervaring te hebben voor hun groei, hun voordeel en om hun wijsheid toe te laten nemen. Jullie liggen dus zogezegd onder het vergrootglas. Vele, vele zielen uit vele, vele realiteiten kijken naar jullie. Zij kijken naar de beslissingen die jullie nemen en die, nogmaals, zijn gerelateerd aan moraal, waarden, idealen, ethiek omdat dit een planeet van vrije keuze is. Jullie dienen te kiezen voor jullie nu en voor jullie toekomst. Kies alsjeblieft nauwkeurig. Kies nauwgezet.

Dank jullie wel omdat jullie hier waren om deze boodschap te horen, om deze boodschap te lezen en de inhoud en de impact van deze boodschap te overwegen.

Ik, Aranuth, ha-ha, ik wens jullie vaarwel. ha-ha. Dank jullie wel. Goedenavond en God zegene jullie allen.

Namens mijzelf, mijn familie en de groep van hoog ontwikkelde wezens die de woorden van liefde, vrede, wijsheid en begeleiding door mij heen afleveren, wil ik iedereen fijne feestdagen wensen die vol van zijn van liefde, gezondheid en harmonie, regenbogen en rozen:

Malcolm.

Deel dit.