De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

donderdag 29 december 2016

Aartsengel Michael: “Een Visie Voor de Toekomst” / Doorgegeven via Ronna Herman, LM-01-2017 (Januari 2017)


Aartsengel Michael:
“Een Visie Voor de Toekomst”
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-01-2017 (Januari 2017)
Geliefde Meesters, via onze vele vroegere boodschappen, hebben wij getracht jullie te helpen jullie wonderbaarlijke verleden te herinneren, en de waarheid te accepteren die jullie binnenin jullie hebben; alles dat nodig is om een grootse nieuwe wereld te creëren. Wij spraken niet alleen maar over jullie vroegere levens op de Aarde, maar wij hebben geprobeerd om jullie enig inzicht te geven aangaande hoe waarlijk schitterend jullie allemaal zijn. Accepteer alsjeblieft het feit dat jullie het grotere deel van jullie Zijnheid in de hogere rijken verlieten, en dat het nu tijd is om het proces van het opnieuw opeisen te beginnen van deze vele Facetten van God-expressie die de totaliteit opmaken van de echte JIJ. Wij hebben jullie verteld dat dit een Universum is van grote diversiteit, en als een onderdeel van jullie training, hebben jullie vele wonderbaarlijke avonturen ervaren in zeer specifieke en ingewikkelde plaatsen. Jullie begrijpen nu waarom de Aarde zo belangrijk is, omdat jullie planeet is waar alle diversiteit van dit Universum bij elkaar gebracht werd. Jullie hebben een geweldige tijd gehad met het spelen van het spel van dualiteit en polariteit, terwijl jullie grote rijkdom creëerden, en dan pijnlijke schaarste. In andere levensspannen brachten jullie wonderbaarlijke talenten voort en verwezenlijkten grote daden van moed, net zoals jullie ook heel veel naïeve/argeloze/eenvoudige levens ervaren hebben op een nauwe gefocuste manier. Jullie hebben allemaal iedere mogelijke situatie ervaren, van de laagste naar de hoogste, in ieder Rijk van zelfexpressie.

Nu is het tijd om door de sluier van illusie heen te stappen en jullie Goddelijkheid opnieuw op te eisen. Als jullie meer diep in/naar God-bewustzijn gaan, en intappen op de hogere dimensies van Creatie, beginnen jullie je spirituele spieren uit te strekken, en zijn jullie verbaasd over hoe snel jullie in staat zijn om te manifesteren wat jullie visualiseren. De kleine wonderen keren zich naar grote en ingewikkelde wonderen terwijl jullie vaardiger worden, en wij vertellen jullie, het is niets in vergelijk met wat er voor jullie op voorraad ligt in de nabije toekomst.  
Als de multidimensionale expressies van verandering om jullie heen wervelen, en de tijd samengeperst wordt en uitbreidt op een altijd-versnellend tempo, moeten jullie leren ommet het stromen mee te gaan om te bestaan in een staat van gemak en gratie. Zoals jullie allemaal tot de één of andere graad ervaren hebben, is het leven op Aarde in de laatste vijftig jaren drastisch veranderd. Wat de norm in een Derde-/Vierde Dimensionale omgeving was, is niet langer meer van toepassing als jullie verhuizen in/naar de meer verfijnde niveaus van Schepper Licht. Wij zullen enige van de belangrijke zaken van de tijden adresseren om jullie een groter begrip te geven aangaande hoe het nieuwe tevoorschijn komende collectieve bewustzijn van de Mensheid in vergelijk staat met de oude massa bewustzijn overtuigingen/geloven die gedurende duizenden aan voorbije jaren geheerst hebben.
Het is jullie Goddelijke Geboorterecht om in overvloed te leven: Het proces van de herverdeling van de rijkdom van de Aarde is nu volledig in voortgang. Ben bewust dat meer corporaties en organisaties in ongenade en de vergetelheid zullen vallen. Alles dat gebaseerd is op een fundering van angst, hebzucht en controle van anderen is aan het verbrokkelen. In het verleden, nam het vaak verscheidene levensspannen voor iets dat fout gegaan was om gerectificeerd te worden, en jullie hadden geen enkele manier van te weten wanneer of hoe gerechtigheid gediend werd. Nu, in naleving van de Wet van Oorzaak en Gevolg, keren slechte daden bijna ogenblikkelijk in een boemerang effect terug. Niet langer zullen diegenen die in eigenbelang handelen, en die de aan hen toegewezen waarheid en macht misbruiken in staat zijn om hun misdaden te verbergen. Of het nu religieuze organisaties, corporaties en bedrijven of regeringen zijn, de tijd van de afrekening is aanstaande.
Het Licht penetreert in de diepste schaduwen terwijl de Aarde steeds meer incorporeert van de hogere vibrationale frequenties van Spirit. Geest en Spirit zijn de bouwers, en jullie zijn de medescheppers van het nieuwe paradijs op Aarde. Alles dat jullie ooit nodig hebben zal bevoorraad worden, maar jullie moeten vast houden aan jullie visie voor het grootste goede van allen, en dan in durven tappen op de Kosmische Piramide opslagplaatsen van pure Adamantine Deeltjes van Schepper Licht en hen kneden in alles dat jullie kunnen visualiseren. Geliefden, streef een overvloed van Liefde na, van vreugdevolle liefdevolle relaties, goede gezondheid, jeugdige vitaliteit en creativiteit, terwijl jullie leren dat het niet alleen maar dingen zijn die jullie geluk en tevredenheid brengen, maar een “Staat van Zijn en een kwaliteit van leven.”
Aarde veranderingen en veranderende weerspatronen: De Aarde ondergaat een reinigingsproces, een loutering waardoor landerijen die misbruikt werden door overmatige teeltdoeleinden, bezield met diep-gezetelde pijnlijke herinneringen van oorlogen en handelingen van geweld en waar de mensheid eeuwenlang heeft geleden van wreedheden, worden, op een ogenschijnlijke lukrake manier, verscheurd door overstromingen, branden, Aarde bewegingen en destructieve winden. Alles is niet zoals het toeschijnt te zijn, dierbare harten, want het proces is noodzakelijk om de lucht te reinigen, het land te reinigen, en de wateren te zuiveren welke de mensheid aldus achteloos verontreinigd heeft.
Gedurende deze radicaal veranderende tijden, verlaten vele dierbare zielen, die worstelen voor het bestaan rondom de wereld, de Aarde, en wij vragen aan jullie om het overgangsproces in een nieuw Licht te zien. Kunnen jullie niet zien dat zij een lijdend en hopeloos bestaan door keuze verlaten, terwijl zij door de doorgang stappen in/naar een wereld van Liefde, vrede, vreugde en overvloed - waar zij voorbereid zullen worden om naar een meer verfijnd Aards bestaan terug te keren? Er zal geen breed spectrum zijn van een onevenwichtige Driedimensionale Dichtheid om naar terug te keren, want wanneer zij kiezen om terug te keren, zal het een wereld zijn waar aan hen een kans/mogelijkheid gegeven wordt om te leren, in bewustzijn uit te breiden en snel door hun Aardse lessen heen te gaan. Dat is wat jullie, als Wegwijzers, voor hen aan het voorbereiden zijn. Weldra zal de tijd komen wanneer er geen Ziel geboren zal worden in het moeras van pijn en illusie (van afgescheidenheid) dat nu bestaat in vele onharmonieuze frequentie gebieden rondom de wereld.
Velen van jullie worden geleid om naar andere delen van de wereld te verhuizen - jullie weten niet zeker waarom, maar er is een diep-gezeteld verlangen om voort te reizen in/naar nog niet in kaart gebracht terrein. Jullie worden geroepen naar die plaats op Aarde waar jullie van grote dienstverlening kunnen zijn - waar diegenen met gelijke vibraties en missies ertoe geleid zullen worden om zich bij jullie aan te sluiten. Het is een tijd van “de krachten te bundelen” van het herenigen met jullie Zielfamilies en werk-kameraden. Jullie zijn bezig meer intuïtief te worden als jullie intappen op verhoogde geïnspireerde gedachten vanuit het rijk van alle mogelijkheden. Jullie instinctieve aard van het verleden wordt verfijnd als het zich aansluit bij jullie veelzijdige Zelf van de toekomst.
Het Fijn-afstellen van jullie fysieke voertuig: Jullie behoeften en verlangens zullen veranderen als jullie meer Licht in jullie fysieke voertuigen integreren. Levensbedreigende ziekten en virussen zullen het moeilijk hebben met een thuis te vinden in jullie evoluerende, meer bestand zijnde lichamen van Licht. Jullie zullen gedurende een tijd geen grote verandering zien in de fysieke lichamelijke structuur, maar de inwendige en etherische veranderingen gebeuren zeer snel. Als de membranen van Licht rondom jullie DNA geleidelijk oplossen, en jullie steeds meer toegang krijgen tot de wijsheid die opgeslagen ligt in jullie hersenstructuur, zal jullie fysieke voertuig sterker en gezonder worden.
Er zullen wonderbaarlijke nieuwe doorbraken en technieken in healing zijn, en natuurlijke producten en medicijnen zullen het meeste van jullie synthetische medicijnen vervangen, welke zoveel giftige bijeffecten hebben. Velen van jullie leren al dat jullie lichaam niet veel zal tolereren van de populaire voorgeschreven substanties die aangeprezen worden door de farmaceutische bedrijven, die alleen maar geïnteresseerd zijn in hun winstmarges. De focus zal meer zijn op preventief onderhoud, totale levensverzorging, fitness en welzijn, alsook natuurlijke geneeswijzen en hoe belangrijk jullie positieve, liefdevolle gedachten zijn om gezond te blijven. Jullie zullen niet langer meer de signalen negeren die jullie Lichaams-Elementaal naar jullie stuurt als het probeert om jullie aandacht te krijgen. Pijn is een manier waarop jullie lichaam jullie  laat weten dat er iets mis is. In het verleden, namen jullie pijnonderdrukkers om de symptomen te maskeren totdat het te laat was, en radicale maatregelen genomen moesten worden om de onevenwichtigheden te corrigeren.
Als jullie je afstemmen op de veelvoudige niveaus van besef binnenin jullie lichaam alsook daar buiten, leren jullie de signalen in acht te nemen die jullie ontvangen. Jullie maken dan de noodzakelijke aanpassingen zo snel als mogelijk, zodat de laatste hoeveelheid van ongemak ervaren wordt, en derhalve, zullen jullie snel terugkeren naar harmonie en een gevoel van welzijn.
Uiteindelijk, zullen jullie het ook eens worden met jullie uniekheid in de lichamelijke structuur, attributen, talenten en manieren van expressie en creëren. Jij kiest je ouders en de genetische structuur van je voorouderlijke afkomst voor een reden. Je uniekheid is wat jou zo speciaal maakt - er is niemand anders op Aarde precies zoals jij - zelfs niet die Zielen die geboren worden als zogenaamde “identieke tweelingen”.
Eén van de grote hindernissen waar jullie mee geconfronteerd worden gedurende deze volgende paar jaren is om jullie zelf te accepteren op de manier zoals jullie zijn, en te beseffen dat jullie prachtig en waardevol zijn, ongeacht wat voor extern kledingstuk van vlees jullie ook kozen hebben om te dragen om dit zeer belangrijke leven van alle levensspannen te leven. Het zijn jullie stralende Zielen en grote warme harten die wij voort zien stralen, geliefden; wij letten niet op de vleselijke vermomming die jullie dragen.
Jullie Heilige relatie met jullie OverZiel/Hogere Zelf: In het verleden, was jullie ego-strevend lichaam hoofdzakelijk in controle van jullie dagelijkse bestaan, en jullie Ziel Zelf was de kleine stem van bewustzijn dat jullie zeer vaak negeerden. Traditie, religieuze overtuigingen, verplichtingen en plicht werden op een vroege leeftijd ingeprent, en aan jullie werd onderwezen te geloven dat wat andere mensen van je dachten van groter belang was dan wat je van jezelf dacht. Jullie keken altijd buiten jullie zelf voor validatie wat betreft jullie waardigheid. Jullie waren onophoudelijk iemand, iets of de één of andere gebeurtenis aan het zoeken om jullie geluk te brengen, maar het was gewoonlijk kortstondig, vaak teleurstellend en liet jullie zoekende achter naar iets voorbij jullie zelf om jullie de één of andere maatstaf van zelfvoldaanheid te brengen.
Nu hebben jullie geleerd om je naar binnen te keren voor validatie, inspiratie en begeleiding, omdat jullie wat genoemd wordt een Ziel-Vermenging gehad hebben, en jullie je verbinden met de veelzijdigheid van jullie Hogere Zelf. In het proces, integreren jullie grotere hoeveelheden van Puur Kosmisch Licht Bewustzijn, hetgeen jullie helpt alle verouderde concepten los te laten zonder schuldgevoel, terwijl jullie de nieuwe hogere waarheden integreren die naar jullie toekomen op een verbijsterend tempo.
Jullie beseffen nu dat God niet in de één of andere verheven, verafgelegen Hemels Koninkrijk is en aan de touwtje trekt en beloning en straf toebedeelt. Jullie zijn het feit aan het accepteren dat jullie ALLES dat nodig is binnenin jullie hebben, als een deel van jullie Goddelijke Geboorterecht, om een liefdevol, vreugdevol, vreedzaam en overvloedig bestaan te manifesteren. Oude tradities en gewoontes verliezen hun houvast aan jullie als jullie vrijheid van expressie nastreven: jullie creëren nieuwe manieren om feestdagen en speciale gebeurtenissen te vieren; en om onze Vader/Moeder God, en de Opperste Schepper (De Ene) te eren.
Het vereren is niet voor één dag gereserveerd, want jullie leven jullie spiritualiteit elk en ieder moment van iedere dag. Jullie leven iedere dag als een meester door jullie gedachten en acties in de gaten te houden. Jullie weten dat jullie intenties zuiver moeten zijn, want jullie zijn verantwoordelijk voor elke en iedere minuscule energieatoom dat jullie voort sturen. Jullie beoefenen het onderscheidingsvermogen, en houden onophoudelijk de overtuigingen in de gaten die jullie toestaan om residentie binnenin jullie Wezen te nemen, want jullie weten dat in deze waarheden die jullie als die van jullie zelf opeisen regels zijn die jullie na moeten leven. Jullie weten dat jullie altijd de hoogste keuzes moeten maken, zodat, als jullie het middenpad van vrede en harmonie bewandelen, jullie geleidelijk zullen verhuizen voorbij de Wetten van Karma en in/naar een staat van goedgunstigheid.
Jullie relatie met anderen: Jullie zijn aan het leren dat als jullie een gevoel van Zelf-Liefde en waardigheid binnenin verwerven, jullie steeds meer Liefde/Licht vanuit de Schepper aan zullen trekken - het is een nooit-eindigende bron van spirituele voeding. Als jullie jezelf tot overstromen toe vullen, straalt dit wonderbaarlijke elixer voort vanuit jullie in een altijd-uitbreidende cirkel van Licht. Jullie beginnen ermee om relaties na te streven die bevrediging op alle niveaus brengen - fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Er zal geen gevoel van zelfopoffering zijn in de relaties van de toekomst; er zal een fundamenteel vertrouwen zijn, en jullie zullen de volledige expressie van individuele interesses, talenten en spirituele waarheid nastreven en ondersteunen. Toegewijde partners zullen de krachten van elkaar complementeren, en met geen-oordeel en geduld, zullen zij elkaar helpen door hun zwakheden en angsten heen te werken. Het is belangrijk dat jullie een gemeenschappelijke visie delen met diegenen waar jullie nauw meer verbonden zijn, en dat er geen tolerantie is voor macht en controle spelletjes. Jullie beginnen ermee om intuïtief een lid van jullie Zielfamilie te herkennen, en diegenen waar jullie een diepe spirituele band mee hebben. Daarom, zullen jullie meer comfort en vreugde vinden in jullie relaties dan jullie ooit dachten dat mogelijk was. Jullie zullen niet langer relaties nastreven gebaseerd op “behoefte,” maar hebben een verlangen om wederzijds jullie reis en jullie kennis te delen terwijl jullie voorwaarts gaan in/naar een nieuw en opwindend Tijdperk.
Hoe visualiseer je de toekomst? Het is jouw keuze als tot hoe jij de komende jaren van grote verandering gaat ervaren. Je kunt hoger in bewustzijn gaan naar het gezichtspunt van een meester, en weten dat alles zich aan het ontvouwen is zoals gepland. Je her/erkent dat ongeacht hoe somber de wereld er ook uitziet, er Schepper Licht is dat op de donkerste schaduwen schijnt en het penetreert - de verborgen plaatsen op de Aarde - en in de harten van de mensheid. De meerderheid van de menselijke wezens op Aarde willen alleen maar in vrede, comfort, en overvloed leven, om hun goddelijkheid op hun eigen unieke manier te leven, en zij zijn bereid om anderen hetzelfde recht toe te staan. Hoewel het aldus niet zo mag toeschijnen, diegenen die wensen om te domineren, overheersen en controleren zijn in de minderheid, en hun wurggreep van macht op de Aarde en de mensheid wordt iedere dag zwakker. Hoe meer van jullie in jullie meesterschap stappen en jullie Goddelijke Geboorterecht opeisen, hoe zwakker en meer ondoeltreffend zij zullen worden.
Er zullen gedurende geruime tijd schermutselingen en geruchten zijn van oorlogen in vele plaatsen op de Aarde. Maar degenen die voor de duisternis van onwetendheid binnenin vechten zullen falen - zij kunnen niet dat wat goed en van het Licht is vernietigen. Armageddon heeft de Aarde al bezocht, geliefden, en het ergste is geschied. Van nu af aan zal iedere handeling van geweld en vernietiging frontaal tegemoet getreden worden door de strijdkrachten van de Hemel, want jullie, als Strijders van Vrede, zijn de strijd aan het winnen met jullie wapens van Licht, mededogen en vergiffenis.
Jullie zijn de toekomst in elk en ieder moment aan het kneden, met iedere gedachte en actie, en aldus betaamt het jullie je te focussen op wat goed is in jullie wereld in plaats van op wat er verkeerd is. Maak het een uitoefening om het goede in diegenen om je heen te zien, en ben zeker woorden van bemoediging en liefdevolle ondersteuning aan te bieden op iedere manier mogelijk. Jullie zijn degenen die de mensheid zullen leiden in/naar de stralende wereld van morgen. Jullie hebben de wildste stormen doorstaan en doorheen vele donkere nachten van de Ziel gelopen, en jullie kwamen er triomferend uit tevoorschijn. Raak niet ontmoedigd of zwak op deze late datum, mijn dappere vrienden. Door te verkondigen, “Uw wil geschiedde voor het grootste goede van allen,” geven jullie ons toestemming om uit jullie naam tussenbeide te komen, en om jullie doorheen deze roerige tijden van grote verandering te helpen.
Wij geven aan jullie door de Liefde van onze Vader/Moeder God en een verheven bezieling van Licht vanuit het Hart van de Opperste Schepper. Jullie zijn geliefd en worden voorbij iedere maatstaf gekoesterd.
IK BEN Aartsengel Michael.
Vertaling: Cobie de Haan -  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.