De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 21 november 2016

Saul: Jullie Zijn Echt, De Illusie Is Dat Niet / John Smalman / November 21


Jullie Zijn Echt, De Illusie Is Dat Niet
John Smalman / November 21

We bevinden ons in de eindtijd. Dit betekent niet het einde! Het verwijst naar het wegnemen en desintegratie van de illusie. De illusie is een droom of nachtmerrie waarin de mensheid collectief eeuwenlang verstrikt is geweest. Het is een onwerkelijke toestand, een hallucinatie, iets wat onwerkelijk maar ingebeeld is geweest - vergelijkbaar met de misleiding gebruikt door goochelaars - en dat is erg overtuigend. Waar je in gelooft zie je! Het collectief heeft de illusie gezien en ervaren voor eeuwen en dus is het bijna onmogelijk geworden om niet te geloven in zijn werkelijkheid. Tot voor kort hebben jullie wetenschappers "bewijs" geproduceerd waaruit bleek dat jullie in een fysiek universum leefde, en de alledaagse ervaring bevestigde de solide werkelijkheid van de illusie omdat objecten niet door andere objecten kunnen gaan zonder beschadigd te raken.

Echter, in de frontlinie van de moderne fysica is definitief bevestigd dat er niets solide is, dat vormen van welke aard dan ook - of Melkwegstelsels of mieren - allemaal onderdeel zijn van een immens groot elektromagnetische energie veld. Alles is energie en is verbonden met al het andere er is geen afscheiding. Niettemin, ervaren binnen de illusie, levensvormen zichzelf nog steeds als individuele, afgescheiden wezens. Daarom is het erg moeilijk voor jullie om te begrijpen en te waarderen dat jullie wezens van pure spirit zijn, velden van bewustzijn, voortdurend in interactie met en elkaar beïnvloedend.

Het is een paradox. Jullie die ontwaken weten dat er geen afscheiding is, en toch is de afscheidingservaring een belangrijke factor in jullie mensenleven. De illusie is afhankelijk van collectieve acceptatie van de mensheid en het geloof erin. Wat een illusie is en hoe jullie elkaar en de wereld waarin jullie leven zien of waarnemen, en meestal zijn jullie niet op de hoogte dat jullie elk een totaal andere beleving hebben dan ieder ander. Dat is waar de afscheiding over gaat, en conflict ontstaat als gevolg van jullie verschillende percepties van dezelfde situatie. Jullie geloven elk dat jouw waarneming de juiste is en dat die van de ander verkeerd is.

Afscheiding heeft alles te maken met tegenstellingen - juist en fout, goed en slecht, warm en koud - het polariseert en verdeelt. Een nogal goed voorbeeld om afscheiding te veranderen naar eenheid, naar een geïntegreerde staat, is wanneer jullie warm en koud water mengen om een bad te nemen. Je hebt beide nodig voor het bad om met plezier te baden, maar niet afzonderlijk, als je niet wilt verbranden of bevriezen. Voor mensen gaat Eenheid over het samenvoegen, het accepteren van elkaar, net zoals je bent, en vervolgens toestaan dat vermengen of integratie plaatsvindt. Echt jullie hebben veel, veel meer gemeen met elkaar dan jullie hebben wat jullie verdeelt, maar jullie kozen ervoor om jullie te focussen op wat jullie afscheidt. En de reden daarvoor is dat jullie zo gewend zijn aan een staat van afscheiding, dat om samen te leven als Eén jullie beangstigt. Jullie denken dat jullie je individualiteit zullen verliezen, je identiteit, het deel van jou waarvan jij gelooft dat het jouw echt maakt.

De mensheid richt zich op identiteiten - favoriete filmsterren, sport sterren, politieke sterren, religieuze sterren, zakelijke sterren, - die je leuk vindt en als goed beoordelen, en hun tegengestelden, degene die je haat worden degenen, waar je een hekel aan hebt en oordeelt als slecht. Jullie hele menselijke samenleving is gebaseerd op het kiezen van kanten - jullie hebben die zeer geschikt kernspreuk: verdeel en heers!

Uiteindelijk daagt het besef dat te verdelen en te veroveren alleen bijdraagt aan uw problemen en lijden. Een gewaarzijn is ontstaan dat jullie naar elkaar moeten luisteren  in plaats van zich te haasten om elkaar te oordelen. Iedereen, er zijn geen uitzonderingen, iedereen heeft iets van grote waarde toe te voegen aan het collectieve menselijk bewustzijn, op het gebied van Liefde waarin jullie allemaal je eeuwig bestaan hebben. Eeuwenlang hebben jullie degenen die sterk zijn, intelligent en slim zeer gewaardeerd, zij zijn degenen die jullie als jullie leiders zouden willen hebben. Zij worden dan geïnstalleerd in een golf van euforie om de vorige leiders, die jammerlijk gefaald hebben, te vervangen, en de hele cyclus begint weer opnieuw.

Ieder van jullie moet zijn eigen leider zijn! Jullie zijn Eén met God, en Hij is met jullie op elk moment, biedt jullie wijze en liefdevolle begeleiding aan als jullie alleen maar naar Hem willen luisteren. Maar nee, jullie willen onafhankelijk, sterk, krachtig en invloedrijk zijn. Immers, wie heeft God nodig? God is OK voor sociale en liefdadige evenementen, bij het inzamelen van geld voor de daklozen en de onderdrukten, omdat een beroep op Hem doen goed klinkt, maar in de echte wereld van alledag is er geen God, je staat alleen en je moet sterk zijn. Maar onder alle grootspraak verbeelden jullie en projecteren dat er altijd een angstig en verlaten kind is dat wanhopig probeert om gezien, geëerd, geaccepteerd en geliefd te worden.

Liefde is jullie natuurlijke aard. Echter, jullie kozen ervoor om een onwerkelijke staat van afscheiding te ervaren, bouwde de illusie en werden mens om het te bevolken. Nu zijn jullie allemaal daar wanhopig op zoek naar de Liefde, die jullie aard is, van iemand anders. En die iemand anders doet precies hetzelfde. Jij bent liefde! En de enige plaats waar je het kan vinden is binnen jezelf waar het voor eeuwig verblijft.

De illusie, zoals de naam al impliceert, is onwerkelijk. Liefde is alles wat echt is, en jullie zijn Echt, daarom is het in jezelf dat je het zult vinden. Maar eeuwen van levenservaringen in de illusie hebben jullie laten zien hoe klein en onbeduidend jullie zijn in vergelijking met het Universum daarbuiten! Echter, hebben jullie het universum gecreëerd en het is vervat binnenin jullie. Open jullie harten om de Liefde die in jullie verblijft te accepteren en laat het overvloedig door je heen stromen en naar buiten naar al die anderen die er zo wanhopig naar op zoek zijn en er niet in slagen het te vinden.

Jullie acceptatie van de Waarheid dat jullie Liefde zijn en jullie intentie om te delen en uit te breiden naar iedereen brengt de mensheid naar haar onvermijdelijke ontwaken. Jullie rol in dit ontwakingsproces is essentieel voor het. Iedereen op Aarde heeft een rol te spelen, en allen spelen hun deel. Dit is niet duidelijk als je buiten jezelf kijkt naar de illusie die jullie individuele, kleine en onbeduidende menselijke vorm lijkt te omhullen en overweldigen. De illusie is zoals jullie het hebben gemaakt, gevuld met angst, lijden en intense pijn, maar volkomen onwerkelijk!

Jullie zijn Echt, de illusie is dat niet. Jullie zijn Liefde, Bewustzijn, Gewaarzijn, Al Dat Is, en jullie zijn nu in het proces van ontwaken om nogmaals jullie ware en eeuwige toestand te weten te komen, Eén met God, de Bron, waarvan jullie nooit zijn, en nooit afgescheiden hebben kunnen worden. Het feit dat jullie leven en dat jullie weten dat je leeft demonstreert deze Waarheid perfect. 

Je hebben ervoor gekozen om een onwerkelijke staat op te bouwen en te doen alsof erbinnen te gaan. Nu loopt het spel ten einde, en jullie zullen wakker worden. Overal om jullie heen zijn tekenen van het ontwaken, omdat de tsunami van Liefde heeft gestroomd en jullie allemaal heeft gekalmeerd en getroost voor een aantal jaren en dit kan niet langer ontkend worden. Bewijs van haar prachtige effecten zijn overal te zien als jullie enkel jullie verwachtingen zullen verwerpen en de Werkelijkheid toelaten zichzelf te laten zien.

Zoals alle spirituele kanalen, en alle wijzen, en al jullie gidsen en engelen en favoriete heiligen jullie voortdurend vertellen, is alles wat jullie te doen hebben, alles wat jullie moeten doen is, toestaan! dat De kracht van God binnenin je is, en als je dat toestaat, zal het stromen en de illusie zal gewoon verdwijnen.

Met zoveel liefde, Saul.


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl