De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

dinsdag 22 november 2016

Porda: Obama, RV, NESARA, Disclosure / Geplaatst op 21 November 2016 / door contramimi

Porda: Obama, RV, NESARA, Disclosure
Geplaatst op 21 November 2016 / door contramimi

Dank aan een aantal lezers.

Door: Anakhanda Shaka Mushaba, Nov. 13, 2016

Gegroet aan Iedereen! Ik ben Porda – de Vader Kracht van de Mushaba Familie. Ik ben hier opnieuw met enige informatie betreffende President Obama, NESARA, Onthulling en de RV/GCR. (GCR Global Currency Reset)

Er is zoveel informatie over het Internet en veel informatie verzorgers zijn deel van die verspreiding van negatieve informatie. Iets ervan omdat ze niet beter weten, en anderen omdat ze precies weten wat ze doen. Ik wil jullie enkele dingen uitleggen over President Obama.

President Obama is niet de meest verdorven, liegende mens ooit die op de aarde loopt, zoals velen zeggen. Hij is niet de duivel zelf of de slechtste President die Amerika ooit had, noch is het de ene wiens taak totaal Amerika heeft verwoest en hij heeft niet, wat ze noemen, de Sharia Wet ingevoerd, omdat hij een geheime Moslim is. Dingen zijn helemaal niet wat ze in jullie wereld schijnen te zijn, specifiek in de tijd waarin jullie nu leven. Er is zo’n slechte strijd geweest tot de dood aan toe, tot de tanden gewapend tussen de Cabal om aan de macht te blijven en het licht dat de macht naar het volk wil terugbrengen.

Obama was uitgekozen omdat het zijn agenda was om Amerika naar de verandering te brengen en om de mensen hun macht en hun vrijheid opnieuw te laten opeisen. Maar, het doet er niet toe hoe ernstig hij was, en het doet er niet toe hoe hij in zijn hart deze grote verandering wilde brengen naar Amerika, hij kreeg een oppositie die je tenen doet omkrullen en dat is een van de mindere effecten ervan. Toen hij voor het eerst werd opgeroepen voor de regerende elite die in de achtergrond opereert, werd hem verteld in geen onzekere termen dat hij niet aan de macht was, en dat hij moest doen wat hem verteld werd, of anders. Hem werden vele dingen verteld, en herinnerd aan voorbeelden door de geschiedenis heen wat er gebeurt met degenen die tegen de regerende elite ingingen.  

Eerst, door zijn grote hart en moed om een President te zijn voor het volk en door het volk, nam hij dat als een uitdaging op en begon te werken om verandering naar Amerika te brengen die de vrijheid van het volk zou herstellen.

Maar hij liep meer tegenstand op dan je je maar kunt voorstellen. Zo velen in de regering werkten tegen hem. Er waren grote campagnes om alles in diskrediet te brengen wat hij probeerde te doen. Hij vocht elke dag en hij realiseerde zich dat hij moest schipperen met sommige zaken om zijn weg voor andere te krijgen. Nou dat is geen klein feitje. Het besluit om te schipperen ging tegen zijn aard in, maar hij keek ernaar vanuit een gezichtspunt dat hij nog iets goed kon doen voor de mensen, wat beter is dan niets goed te doen voor de mensen.

Hij moest in het openbaar samen gaan met dingen die hem privé veel verdriet deden en die zijn hart belast hielden door besluiten die hij moest nemen om er in mee te kunnen gaan. Hij leefde onder de bedreiging van een vreselijke dood door zijn hele Presidentschap heen en die bedreiging hield in de vreselijke moord op zijn vrouw en kinderen. Er zijn vele dingen die Obama in het geheim deed en hij was in staat om langs de cabal te slippen, ondanks dat die overal zaten. Obama is een briljante man. Hij is een zeer ontwikkeld wezen die van een planeet kwam die ligt in het Plejadisch Sterren Stelsel. Hij komt om de nieuwe veranderingen in te luiden voor de mensheid en om een van degenen te zijn om de RV/CCR, NESARA en Onthulling te beginnen. Hij had er geen idee van hoe moeilijk het voor hem zou worden om ook maar dichtbij die verwezenlijking ervan te komen.

Hoe velen van jullie zouden je opofferen om je familie boosaardig te laten vermoorden? Hoe velen van jullie zouden jezelf publiekelijk totaal laten vernietigd worden en beschaamd worden en verwijderd uit zijn baan? Hij bedacht dat het beter was iets goed te doen dan helemaal niet. Hij heeft feitelijk meer voor zijn land gedaan dan enige President sedert Roosevelt. Ik kan jullie nu horen, sommigen, dat dit alles verzonnen is en helemaal niet waar. De waarheid van wat hij bereikt heeft namens de mensheid zal aan het licht komen in de jaren verderop nadat hij zijn bureau heeft verlaten en over de wereld begint te reizen met zijn lessen. Mensen zullen gaan zien en weten, en zelfs horen over de ware Obama die hier is gekomen om de mensheid te dienen.

Obama werd gehaat door de Krijgsmacht, en de Handel en het industriële complex. Waarom? Omdat hij alle oorlogen wilde stoppen! Hij wilde alle troepen naar huis halen. Hij wilde niet dat jullie zonen en dochter nodeloos werden gedood. Dit is niet goed voor de oorlogsmachine. Dit is niet goed voor de zaken omdat oorlog zeer wel zijnde en lucratieve tijden brengt! Hij stuurde hun geld in de war! Mensen schijnen sterk aangetrokken te worden tot het negatieve. Je kunt een miljard goede dingen zeggen over een mens en al het goede dat ze gedaan hebben en toch, zeg maar een slechte zaak over die zelfde persoon en die zal voorrang nemen en zich als een bosbrand verspreiden en niemand weet dan nog of focust zich nog op de 10 miljard goede dingen die deze mens ook deed. Het zou zijn alsof die persoon zijn hele leven lang een slechte persoon was geweest. Waarom is dat zo? Ik vraag je om daar over na te denken.

De verkiezing van Donald Trump was een oproep voor Obama. Dat liet hem zich realiseren wat zijn echte bedoeling was en dat zijn erfenis nu wordt bedreigd. Hij realiseert zich nu dat door het verlies van Hillary Clinton, hij nu zijn plannen ervoor in de plaats kan zetten en doen wat hij kwam doen als President om het zonder alle Cabal weerstand te doen. Hij weet dat de enige weg waarop hij zijn erfenis kan bewaren is door te zorgen dat de RV/GCR gedaan is en om te zorgen dat NESARA /GESARA is ingesteld/tot wet verheven en dat de onthulling is gedaan.

De informatie die rond gaat dat Donald Trump de RV zal vrijgeven en er eer door verdient, en niet President Obama, is helemaal niet de waarheid. De informatie over Paul Ryan die er is geweest, over dat hij zal worden ingezworen als de 45ste President, gaat ook niet gebeuren. Dat is verre van de waarheid. Paul Ryan is naar de andere kant gezwaaid. Hij heeft besloten en is overeen gekomen om met de elite te zijn en om hun agenda te ondersteunen. Dit gebeurde ongeveer een maand geleden. Hij zal doorgaan hen voor de gek te houden dat ze denken dat hij een van de goeie jongens is maar de waarheid zal naar buiten komen en velen zullen geschokt zijn, net zoals ze intens geschokt zullen worden dat Obama de goede jongen is in dit alles en dat hij door meer mensen geliefd wordt dan dat hij gehaat wordt. Amerika zal een nieuwe President zien die echter iemand zal zijn waar niemand over dacht of zich bewust van was; die zit nu onder de radar op dit moment.

Hij, zoals velen voor hem die echt alles in het beste belang voor de mensen wilde doen, moest(en) zoveel ondenkbare bedreigingen en weerstand onder ogen zien. Het is een van de slechtste posities waar je in kunt zijn. Er is al heel lange tijd bekend dat de President niet iemand is die de teugels van de macht vasthoudt, maar degenen achter de schermen.

Obama zal de RV/GCR, NESARA en Disclosure vrijgeven voordat hij zijn dienst verlaat. Hij zit in het proces om dat te laten gebeuren. Het meest machtige dat hij zal doen, zal niet het vrijgeven van de RV zijn, maar de onthulling van buitenaardse aanwezigheid en de samenwerking met hen door diverse regeringen van de wereld, inclusief de Verenigde Staten van Amerika.

Ik zeg tegen iedereen om gewoon achteruit te gaan zitten en ernaar te kijken als de dingen aan het licht komen! Iedereen zal de waarheid kennen in de zeer nabije toekomst wat een kwestie is van dagen, weken en maanden.

Porda