De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 21 november 2016

Op deze dag van je leven / 21 November 2016 / Neal Donald Walsch

21 November 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


 ... dat je steeds minder en minder hoeft te doen om dingen te forceren, totdat je uiteindelijk niets meer hoeft te doen.

Dit is de boodschap van de Tao Te Ching, en het is waar.
Werner Erhard heeft ons geleerd,
"Het leven zal zich oplossen in het proces van het leven zelf."

Byron Katie zei: bevrijding is "Houden Van Wat Is."

En Stephen Mitchell noemt geen-actie "de zuiverste en meest effectieve vorm van actie.
Het spel speelt het spel; het gedicht schrijft het gedicht; 
we kunnen de danser niet vertellen van de dans.

Misschien is het beste wat je nu kunt doen, helemaal niets.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl