De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 14 november 2016

Hilarion / 13-20 November 2016 / Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Hilarion:
“Het is het recht van ieder individu om toegang te krijgen tot hun interne soevereiniteit en hun goddelijke wijsheid en kennis”
13-20 November 2016 / Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Geliefden,

Dualiteit in al zijn aspecten speelt zich nu voor jullie ogen uit. Er is een groter plaatje van wat er op het spel staat. Het is een strijd tussen het licht en het donker, het is de eeuwenoude strijd die nu tot voltooiing komt. Degenen die een agenda volgen die niet voor het hoogste goed is van allen, nemen hun laatste stelling in en ze worden geopenbaard in al hun tactieken en elke stap die ze nemen om te proberen de controle te herwinnen.

Degenen die onze boodschappen volgen en degenen die de ogen hebben om te zien zijn gevuld met verdriet door de polariteit energieën die worden uitgedrukt door degenen die beweren het Licht te dragen. Wij vragen jullie om onze woorden te herinneren om tolerantie, geduld en het begrip dat deze tijden die zich nu manifesteren op jullie wereld een noodzakelijk onderdeel zijn van de reiniging en zuivering die plaatsvindt in het hogere beeld van de gebeurtenissen op jullie planeet en binnen de menselijke systemen en structuren van de samenleving.


Het is niet zo afschrikwekkend als het lijkt, het vereist alleen acceptatie, het opmerken van de energieën die aan het werk zijn en een opnieuw centreren binnen het zelf. Alles is perfect, Dierbaren, onthoud dit en houdt jullie licht constant. De lucht valt niet naar beneden - de wereld blijft draaien en gaat door op zijn reis. Weet dat aanpassingen plaatsvinden binnen elke menselijke persoon die grote doordringende angsten  heeft geuit. Ook dit zal voorbijgaan, en het leven zal doorgaan.

Deze tijden die jullie nu waarnemen en ervaren, zijn tijden van ontwaken, om ieder individu toe te staan bewust voor Liefde te kiezen; de weg van liefde, hogere energie- en eenheidsbewustzijn. Dit is een noodzakelijke en gewenste kwaliteit om te belichamen in een spiritueel volwassen persoon die kan accepteren dat alles wat ze ervaren in een staat van samenvoegen is en dat ze een kant hebben gekozen, zo u wilt, van de plaats waar zij hun energie op willen richten.

Als je overweldigd wordt door alles wat je ervaart, in de sociale media en de nieuws media, elke dag, weet dan dat het tijd is voor je om je opnieuw te centreren en jezelf te aarden terug naar de realiteit van je eigen bewustzijn en datgene waarvoor je hebt gestaan. Jullie zullen begrijpen dat er niets is dat jullie hoeven te veranderen, dat jullie hoeven te doen. Het is wat het is, laat de energieën zich uitspelen en je zult zien dat de grote transformatie begint plaats te vinden op jullie planeet.

De verschuiving is in alle ernst begonnen, wordt manifest gemaakt in de wereld om jullie heen en het is hoog tijd! Ieder individu heeft het recht om uit te drukken en te handelen op hun eigen innerlijke overtuiging van wat ze voelen dat het juiste ding is om te doen en het betaamt iedereen om te beginnen met elkaar te respecteren ongeacht hoe de diversiteit van hun meningen en overtuigingen zijn. Iedereen heeft het recht op vrije wil keuze, omdat jullie leven op een vrije wil planeet en dat is wat het betekent om te leven op een vrije wil planeet!

Het is het recht van ieder individu om toegang te krijgen tot hun interne soevereiniteit en hun goddelijke wijsheid en kennis te gebruiken om de vrije wil keuzes te maken in dat wat zij voelen dat het juiste en de goede ding is om te doen. Omdat  meningen verschillen, betekent dat niet dat mensen die je tegenwerken minder zijn dan jou - alles wat het betekent is dat ze een ander ritme lopen, dat allemaal betekent dat ze de tijd nemen naar binnen te gaan en datgene kiezen wat zij geloven dat de juiste keuze is om te maken.

Deze huidige tijden gaan allemaal over het kiezen om je eigen ster te volgen, om te wandelen in vreugde, om die dingen te doen die je vreugde brengen, die je geluk brengen. Het is niet vereist dat jullie de buitenwereld nodig hebben om jou voor te schrijven wat die vreugde naar jou kan brengen, het is allemaal binnenin jullie en het is altijd binnenin jullie geweest - want dat is waar het Goddelijke leeft - binnenin jou! Dat wat jullie denken, naar handelen en spreken is van invloed op het collectieve bewustzijn zodat degenen die voor vrede kiezen, degenen die ervoor kiezen om hun eigen authentieke zelf te volgen - niet raken beïnvloed door degenen die zouden proberen om je te vernederen, omdat jij niet hetzelfde perspectief hebt op wat er gebeurt op jullie planeet op dit moment.

Weet dat jullie luisteren naar jullie eigen harten adviseur en dit is altijd goed. We zeggen tegen jullie, Geliefden, ook dit zal voorbijgaan. Het is de aard van de aangelegenheden van de wereld om door te gaan, het is de aard van de mensheid zich aan te passen, aan te passen en te accepteren. Binnenkort zal er een nieuw perspectief zijn, een groter en dieper inzicht en begrip van alles wat zich voordoet in deze tijden. Heb geduld; laat jullie vriendelijkheid en goede wil zien aan elkaar. Er is niets veranderd met betrekking tot het goede in de mens, niets is anders. Allen zijn gelijk en zijn altijd gelijk geweest - er is geen verdeeldheid in eenheidsbewustzijn.

Wij vragen jullie om verder te gaan met in jullie licht te staan, jullie innerlijke licht te observeren en te, je innerlijke goedheid, de vrede en de goede wil die jullie vasthouden tegenover iedereen. Dit is wat jullie dan toevoegen aan het collectieve bewustzijn in vrede, rust en sereniteit; dit is de energie die jullie toevoegen aan het collectieve bewustzijn en dit is wat het belangrijkste is in deze veranderende tijden. Kijk, observeer en leer, is er veel dat zich ontvouwt, dat geweldig en wonderbaarlijk is, ga er naar op zoek, Dierbaren!

Tot volgende week…

IK BEN HILARION

2009-2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited unless authorized by her and the same applies to the publishing of her articles in a magazine. Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl