De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

woensdag 30 november 2016

Heavenletter 5850 De Voornaamste Benodigdheid die Ik aan Jou Vraag in Dienstbaarheid aan Mij/ 30 November 2016

De Voornaamste Benodigdheid die Ik aan Jou Vraag in Dienstbaarheid aan Mij
Brief uit de Hemel
30 November 2016
  

God zei:

Luister goed, toegewijde. Laat Mij jou vertellen hoe jouw dienstbaarheid er voor Mij uitziet – hoe Ik jouw dienstbaarheid zien aan de wereld, aan Mij en aan jouw zelf.

Er is niets meer nobel dan dienstbaarheid aan Mij, nochtans dienstbaarheid aan Mij betekent niet: laat te weinig tijd voor andere dingen. Er is geen noodzaak om meer te doen dan. Mooie, makkelijke dienstbaarheid aan God helpt de dag.

In vreugde, ben je het beste dienstbaar aan Mij. In spanning, wie ben je van dienst? Niet jouw zelf. Niet de wereld. Niet Mij. Dan ben je dienstbaar aan een illusionair Ideaal. Al wat je doet in dienstbaarheid aan Mij, Ik zeg het groot gedrukt: GENIET!

Geef gul. Geef met heel jouw hart, maar geef niet ternauwernood.

Genoeg geprobeerd jouw goedheid te bewijzen. Je hoeft niet de Beste Gever van en in de Wereld te zijn. Je geeft eenvoudig beminnelijk wat het jouwe is om te geven. Je geeft jouw alles, maar vloer jezelf niet. Kom liever vanuit geluk dan dienstbaarheid iedere dag. Begrijp je Mij?

Het is gezegd dat Ik op de zevende dag rustte.

Het is okay voor jou om te gaan zitten voor een poosje in een stuiverroman te lezen.

Er is Wezen en er is Doen. Van de twee, Wezen sleept de prijs in de wacht.
Doen is tweede. Wat je ook doet, doe het met plezier. Vanuit vreugde ontstaan grootste dingen. Speel een beetje. Heb een leuke tijd.

We houden geen score bij volgens de inspanning. We houden score bij volgens de vreugde. Vreugde is de sleutel.

Je hoeft niet te werken totdat je erbij neervalt om Mij dienstbaar te zijn.
Wees dienstbaar aan Mij met vreugde. Vreugde is diamanten waard.
Je bent vrij om dienstbaar te zijn. Neem de vreugde.
Aan de armen geven betekent niet dat jij niet hoeft te eten. Eet en geniet.

Werken in het zweet des aanschijn heeft zijn vreugde zo lang als het duurt. Het bewijs van jouw goede werk is vreugde. Vreugde is hoe jouw dienstbaarheid te kalibreren aan Mij en Mijn Idealen.

Wanneer je slaap nodig hebt, dan heb je slaap nodig. Wanneer je rust nodig hebt, heb je rust nodig.

Mij dienstbaar zijn is bedoeld om vreugde te zijn en niet een aflatende opoffering. Waar, er is vreugde in het schrobben van vloeren voor Mij.

Er moet iets zijn om te doen. In zekere zin, heb je een soort leercontract in dienstbaarheid aan Mij. Dit is waar, maar niet op jouw kosten.

Als je iets te bewijzen hebt, laat zien dat dienstbaarheid aan Mij jouw vreugde brengt.
Je bent geen boete doend iemand.

Vreugde is om jouw ereteken te zijn. Dienstbaarheid aan Mij is vreugde, geen onderworpenheid. Je bent aan Mij gebonden door Liefde en Vreugde.

Ik wend Mij af van het concept van jou als een werkezel. Oh nee, geen werkezels voor Mij. Ik hou ervan om blije werkers te werven die fluiten terwijl zij werken.

Je bent uitgenodigd om met Mij te werken. Het is Mij meer dan welkom voor jou. Bevrijd jezelf van het idee dat dienstbaarheid aan Mij een soort van gedwongen werk is of beschikkingsrecht. Ik zal het niet hebben.

Wanneer je dienstbaar aan Mij wil zijn, doe de dienstbaarheid met Overvloedige Vreugde. Vreugde is Mijn eerste benodigdheid. Vreugde is wat Ik van jou vraag.

Ik kan je niet misleiden. Ik beloof je geen vreugde aan de ene kant en geef je aan de andere kant een moeizaam contract om te tekenen hier waar je nooit onder vandaan kan komen. Welke taak of toewijzing of wat dan ook die Ik aan jou vraag, Ik vraag je om blij te zijn, erg blij, zo blij als blij maar kan zijn.

Ik vraag om werkers die voor blijheid zijn. Gehoorzaamheid is niet bedoeld zonder vreugde. Ik zoek naar werkers die springen van vreugde.

Ik zoek naar natuurwonderen. Niet langer wil Ik zere knieën zien van het te intensief bidden op stenen vloeren. Geheel niet. Ik zoek naar blije kinderen die dienstbaar zijn aan God die lachen van oor tot oor.

Ik zoek naar blije kinderen die dienstbaar zijn wiens ogen helder zijn en die vreugde en genoegen beleven in het ontvangen en het geven van Vreugdevolle Liefde vanuit Gelukkige Harten. Stel je hier op voor Mijn Vreugde, Mijn grote menigte met rooskleurige wangen.

Vertaald door: Anja

http://heavenletters.org