De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 28 november 2016

Heavenletter 5848: Goddelijke Macht Is Al van Jou / 28 November 2016

Goddelijke Macht Is Al van Jou
Brief uit de Hemel
28 November 2016


GOD zei:

Op welke omstandigheden precies wacht je nog voor jouw debuut voor het Volledig Dienstbaar Zijn aan jouw Hogere Zelf? De grandioze voorgebeurtenis waar je op wacht, wat is het? Donder en Bliksem? De Nacht veranderend in de Dag? De Hemel of de Luchten openend om het Koninkrijk van de Hemel te Onthullen? Een promesse? Het Klinken van Klokken? Een verandering in het Getij van de Oceanen? De Sterren die naar jou Zwaaien? Een luide stem van God Sprekende in een Luide Diepe Stem als bij een radio uitzending?

Ben je bang om betrokken te zijn bij een aardbeving van grote omvang? Of om in een kuil te vallen? Of om eenvoudig jezelf niet te erkennen? Of alsof  je uit de vergelijking bent? Dat je eenvoudig weg bent, je weet niet waar, alsof je jouw Individuele Zelf hebt achtergelaten?

Wanneer de tijd komt, komt jouw individualiteit met jou mee. Op de een of andere manier ga je in een paleis binnen en op de een of andere manier wordt het genomen als een gewoon ding om voor jou daar te zijn.

Het kan zijn dat je thuishoort. Het kan zijn dat er een Stercode om je rug is en je bent al in het Huis van God, hier geaccepteerd, hier Thuis, hier behorend alsof je nooit ergens anders bent geweest, wat in feite zo is.

Je bent altijd helemaal bij Mij geweest. Je zag het speelterrein en de tumult en je zag Mij niet vlak voor je. Nu zie je Mij. Nu schud je Mij de Hand, als het ware, wanneer, natuurlijk, Onze Verbinding veel meer subtiel is. Er is een gevoel van niets is anders behalve dat je omringd bent in puur goud in plaats van verguldsel. Er is een gloed. Je ogen moeten er aan wennen.

Je verwacht iets fenomenaals. Het concrete is dat je altijd gewikkeld bent geweest in het fenomenale. Nu bent je gewikkeld in het Goddelijke.
Jij bent in het Licht. Jij produceert Licht en je bemerkt dat je Licht bent.
Ja, zelfs jij bent Licht en je kan met de sterren dansen en de Aarde doen draaien en het Licht verwelkomen iedere dag van het jaar. Je voelt je onbeholpen met het zijn in een Heilige Plaats.

Wat maakt het Heilig?

De Liefde doet dat. Liefde is Goddelijk en jij bent Liefde. Er is nu aan dit geen ontkomen. Jij bent een Goddelijke Macht Verlicht door Innerlijk Licht. Jij bent een Grote Vinding. Je ontdekt jouw Zelf.

Je weet niet hoe dit is gebeurd, want Ik werk op wonderbaarlijke manieren. En zo heb jij. Zo heb jij.

In zekere zin, ben je verbazingwekkend. In een andere betekenis, wist je dit alles tezamen. Al je omzwervingen waren van Laten Wij Doen Alsof.
Nu leef je in jouw Waarheid en het is Thuis. Het was aldoor altijd Thuis.
Je was nooit ergens anders.

Het fysieke is niet de nadruk die het ooit was. Het Licht is de nadruk.
Bewustzijn heeft de nadruk. De liefde heeft de nadruk. Het Godvruchtige is de nadruk. Waarheid is gekend en jij bent de Kenner. Jij bent uit de schuilplaats gekomen. Dit maakt het verschil in de wereld en al het verschil voor de wereld. De wereld van de mens is een façade geweest.

De Wereld van God is gewoon mee geweest met jou. De verkleding is verwijderd, als het ware afgepeld, nu zichtbaar en de Wereld van God is bewoond met Engelen. Jij bent een Engel. Jullie zijn Engelen. En luister hoe jij zingt, jullie zingen, zulk een lieve melodie vanaf de bergtoppen.

Wat is het gezichtsvermogen waard? Wat is de muziek van de sferen waard? Wat is de waarde van deze gouden kans die je krijgt en nu accepteert?

Je zingt een nieuw lied. Je vibreert met een nieuwe vibratie. Ah, dit is het leven zoals het bedoeld is om geleefd te worden. Dit is geen charade.
Jouw ervaring uit het verleden was de charade.

Je bent vrijgelaten uit het verleden. Nu kies je het Heden en je ziet het Heden overal door en door alle Eeuwigheid. Je sprong in de Uitgestrektheid. Plots zag je Oneindigheid en Alomtegenwoordigheid en heel de wereld vibreerde geweldigheid en het werd aan jou geopenbaard dat jij Éénheid bent en dat je ooit was.

Geliefde, Ik kus de vloer waarop je loopt. De voetsporen zijn van Mij.

Vertaald door: Anja