De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zaterdag 26 november 2016

Heavenletter 5846 Liefde is Mooi / 26 November 2016

Liefde is Mooi
Brief uit de Hemel
26 November 2016


God zei:

Liefde is de naam van het spel op de Aarde. Liefde is van de essentie, toch Liefde is niet bedoeld om zo serieus geworden te nemen. Dat is, de Liefde is niet bedoeld om luchthartig te zijn. De Liefde hoeft niet dramatisch te zijn, noch hoef de Liefde gesluierd te zijn.

De Liefde hoeft zonder twijfel niet te zijn doen of het eraan gaan.
Op geen enkele manier is de Liefde bedekt of in de rondte aan het dansen, of Onbeantwoorde Liefde, bedoeld om tragisch te zijn. Genoeg tragische romances zijn er geschreven voor alle tijden. Nu is de Liefde meer als een lied waar je in uitbarst. De Liefde is er voor iedereen, geen uitzonderingen.

Er is geen gebrek aan Liefde. Goeie genade!  Je hebt Mijn Liefde. Jullie hebben Mijn Liefde. Natuurlijk wil je Liefde en meer Liefde. Het punt is dat de Liefde jouw hart vult. Voel het. Merk de Liefde op. Het is niet bepaald als voor lief te moeten nemen, toch om Liefde voor lief te nemen is een krachtig ding om te doen.

Tegelijk, geen groots doen wordt gemaakt over de Liefde. Liefde is de Expressie van het Leven. Je hebt het gehoord – Liefde is aan het bloeien overal verspreid!

Zelfs wanneer bloembollen ongezien zijn onder de grond, de bloemen zijn er om te verantwoorden, allemaal, de tulpen, de lelies, hyacinten, de krokus. Noem het maar.

Zelfs wanneer Liefde, inbegrepen jouw Liefde, ongezien is, zelfs wanneer je de Liefde in jouw hart niet opmerkt, zelfs wanneer jouw Liefde broos is, delicaat, timide – is het nog steeds Liefde. Liefde is hier, daar en overal, rechts en links, omhoog en omlaag en alle kanten.

Zelfs wanneer ramen stevig dicht zijn en je het Geluid van de Zee niet kan horen, toch de Zee is aanwezig en de Zee is aan het daveren en de Muziek van de Zee Wordt Gehoord ergens op de een of andere manier.

Zo is het met de Liefde. Zo is het met de Zon die schijnt onder en boven de wolken, de Zon is immer stralend en zo is het met Liefde, inbegrepen jouw Liefde. Shh. Luister…., de Liefde breekt overal uit!

Liefde en jouw Liefde, maakt niet uit hoe teruggetrokken, kan niet worden gevat in een chaos of warboel. Liefde wil eruit! Liefde is een uitgemaakte zaak.

Verbeeld je Liefde, die wordt uitgeschonken, die uitstroomt uit een Volle Kruik. Er is geen einde aan de Liefde. Liefde is niet alleen het verleden. Liefde is de toekomst. Liefde is NU. Liefde is Oneindig. In ‘s hemelsnaam , de Liefde is!

Ik spreek over de Liefde, het Echte Ding. Zelfs Liefde die doorbrengt als Liefde in een heel klein beetje, heeft iets van invloed zijn. Zou je met Liefde doen als of tenzij er iets waard zou zijn om te doen als of? Waarom zouden er zo veel liedjes over Liefde zijn geschreven tenzij de Liefde Lied Waardig zou zijn?

Er is geen einde aan de Liefde. Werkelijk, lieve Fans van de Liefde en lieve Bange Katten van de Liefde, er is geen gebrek. Liefde die niet wordt uitgedrukt is nog altijd Liefde. In de Diepste Spleten van Grotten, Bestaat Liefde. Op het Eenzaamste Verlaten Eiland, Is er Liefde.

Liefde Is Waar Je Het Vind. Liefde Is Waar Jij Bent Ongeachte van Welke Toestand Jij denkt dat Je Uitmaakt. Ontrafelen, onverricht, glorieus en prachtig, Liefde is.

Je kan er naar streven om Liefde te voorkomen in Al Zijn Vormen. Je kan het niet. Je kan niet aan Liefde ontsnappen. Liefde zal jouw vinden. Liefde heeft jou gevonden. De Liefde is vastberaden. Liefde is in ieder gesproken woord of geschreven. Woorden zouden niet worden gesproken zonder de Liefde erachter.

Toegekend, Liefde lijkt niet altijd zo zuiver en simpel te verschijnen als jij zou willen, toch liefde heeft zijn wegen en liefde heeft zijn zeggen.
Liefde is onderweg. Liefde is vlakbij. Bereik om lief te hebben. Strooi zijn bloemblaadjes. Wees een Verdeler van de Liefde.

Liefde is niet vingervlug. In welke vorm de Liefde ook verschijnt, Liefde is nog altijd Liefde. Lees Mijn Enthousiasme af --- Liefde Is Waar. Zelfs bedrieglijke Liefde heeft zijn basis in Ware Liefde. Er zijn vele wegen waarin de Wereld-In-Het-Algemeen Liefde Zoekt. Allen in de Wereld Zoeken Liefde en Vragen Liefde.

Liefde is Gekend en Liefde is Gezocht. Liefde Vermenigvuldigt
 Zichzelf. Liefde staat op de hoek. Liefde rijdt de bus. Liefde vliegt vliegtuigen. Pennen schrijven met liefde. Liefde omringt. Liefde is ongebonden. Liefde heeft een schone lei.

Geef Liefde. Wens Liefde. Heb Liefde. Laat jouw gulzigheid zijn om Liefde te Geven. Wees niet verlegen. Liefde neemt de overhand. Kom Op Nu.
Geef Liefde weg. Geef Liefde weg om allemaal de snelste te zijn.
Er is niets anders te doen. Niemand mag gierig zijn met Liefde ooit weer in dit Prachtige Universum. Liefde is Waar. Gierigheid is niet waar.
Liefde is Goddelijk en jij bent Liefde en Jouw Liefde Is Mijn Liefde om Heden Weg te Geven.

Vertaald door: Anja