De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

donderdag 24 november 2016

Heavenletter 5844 De Ontwaker van de Liefde / 24 November 2016

De Ontwaker van de Liefde
Brief uit de Hemel
24 November 2016


God zei:

Hier is een gedachte en de gedachte is God. Vanuit een Adem van God werden klanken verspreid. Taal was geboren. Vanuit binnenin de klank van God Zijn Naam, werd taal geboren. De Gedachte van God vermenigvuldigde  en vermenigvuldigt zichzelf steeds in uitdrukking. We komen weer terug naar God, de Alpha en de Omega en dus werd het alfabet geboren.

Taal plantte zichzelf op de Aarde. Taal werd als een “funnel” (dit woord heeft diverse mooie vertalingen die het verduidelijken, ook als werkwoord) trechter—koker van licht of lucht – pijp – daardoor heen doen stromen of afvloeien. God dacht en klanken combineerden zichzelf. Gedachten zwollen aan in lied. Noten weergalmden. Gedachten werden muziek. Muziek vulde de Aarde.

Muziek spreidde zich ten toon en deelde zichzelf. De Naam van de Taal was Liefde. De Liefde was onmiskenbaar en de Liefde was wijd verspreid. Er was niets dan Liefde. Wanneer taal geen wonder is, wat is het dan? De Liefde ontdekte zichzelf.


Baby’s oefenen het maken van geluidjes. Baby’s begrijpen woorden zonder woordenboek. Ze stoeien met geluiden en hun kleine mondjes vormen murmelende geluiden welke zich manifesteren als taal en die alleen herkend kunnen worden als Liefde.

Het Leven is gemaakt van vibrerende geluiden. Laat de trom klinken. Maak de wereld wakker om de pulserende ritmes te horen. Toon je bijzonder verheugd met de Taal van de Liefde. Wervel taal in het Universum in ’t rond. Taal ontmoet. Taal slaat op zijn gong. De bomen buigen voor de taal. Taal is een ander soort van fluit die op zichzelf speelt.

Vogels zingen. Zelfs de Stilte spreekt. Er is niets dat niet veelbetekend is. Betekenis wordt verklaard. Er is een bestand tussen ongelijksoortige talen. Er is een taal voorbij aan taal. Een klok wordt geluid. En een nachtegaal zingt. Nacht en dag zijn een kwestie van toon of klank.

Wat was het dat je zei? En wat was het dat je bedoelde te zeggen? Luisteren is een deel van spraak. Liefde moet gehoord worden. Ergens, hoe dan ook, het Leven en de Liefde waren kennelijk uitgeschakeld en handel/zaken/commercie werden verklaard als een excuus voor het verbrijzelen van de Liefde.

Lichten verwaterden. Eenzaamheid en onverschilligheid werden geboren. Echo’s werden een stotend ritme. Harten werden ontredderd. Het telde niet wat je jankte of gilde. Taal werd onduidelijk zelfs als het werd gehoord. Er waren valse voorwendsel en excuses, het was niet moeilijk. De rechter sloeg met zijn hamer en teisterde de Waarheid, gooide de mensheid opzij en werd lichtvaardig.

Het leven werd een kwestie van besluit. De Liefde was vergeten. Ergens mikte een boogschutter. Er werd afbreuk aan de waarheid gedaan. De triomf van de Onmenselijkheid blies een gat. Harten werden op drift gestuurd om zichzelf af te weren.

Dat was het einde van de kwestie, zo leek het. Harten werden opzij gezet als niet rendabel. Er was geen vrede. De oorlog werd niet verklaard. Zie, er was onverschilligheid te aanschouwen. Onverschilligheid werd in de rondte gezwaaid als een vlag. ‘Over and under’ werden verklaard. Wat als een lichaam te doen?

Ik zeg het je.
De Liefde moest over rotsen kruipen ten einde de bron te bereiken. De Liefde moest uit een schuilplaats komen. De ongeliefden moesten gaan houden van, want het hele Bestaan van het Leven hangt af van de Liefde. Harteloosheid moest worden verklaard als niet zijnde. Harteloosheid is een charade waar de wereld kennelijk mee weg komt en toch welke de overhand niet kan verkrijgen.

Wat betreft jouw Hart van de Liefde, laat niemand jouw Geliefde Hart vernielen nog niet voor 1 minuut. Jij en Ik hebben het voor het zeggen over jouw hart. Geen onbeduidend persoon die liefde beschouwt als buiten de perken gaande of bewaard voor speciale aangelegenheden en is er om toespraken te geven bij vertoningen of in het geheim.

Jouw hart kan worden aangevallen, toch jouw liefde is er niet om te worden onderdrukt. Jouw hart is boven alles. Jouw hart is er niet om te overwinnen. Laat liefde beieren als kerkklokken. Laat de Liefde klinken.

Laat de Liefde worden toegejuicht. Laat jou een goede vrolijkheid zijn en voorbij zien aan vervaardigde grenzen. Verklaar de Liefde. Talm niet. Zing liefde vanaf de daken. Wees een zanger van Liefde. Wees een voetnoot van de Liefde. Wees Liefde. Was je tranen weg.

Wie is er om de Liefde te verklaren behalve jij? Jij bent er om de Liefde te verklaren. Laat de gong klinken. Zet de wekker uit. Wis de non-Liefde. Laat de afwezigheid van de Liefde geen voet tussen de deur plaatsen. Handhaaf jouw door God-gegeven Liefde en beklaag je niet.

Bij de verschijning van bureaucratie, haal Me naar jou naar beneden en jouw hart omhoog naar de Hemel. Geen gejammer. Geen kwade wil, hoor je? Geen klagen over harteloosheid. Vul jouw hart met liefde uit het reservoir waaruit ik je vul. Vul Liefde vanuit de Bron van de Liefde en zelfs een druppel van Liefde zal de wereld verjongen die voor een ogenblik de Liefde lijkt te zijn vergeten. Jij zult niet vergeten.

Je zult de wereld drenken met Liefde. Je zult de Liefde naar boven halen opklimmend op eigen kracht. Je zult genieten van Mijn Liefde binnenin jouw hart. Liefde kan niet worden weggeveegd.

Er zal een herleving van de Liefde zijn. De Liefde zal zijn naam zeggen voor eeuwig. Jij, jullie zullen niets zijn dan Liefde, zo heb Ik gezegd en dus verklaar ik dit plechtig en zo ben jij, zo zijn jullie. Liefde is jouw geboorterecht. Jij bent, jullie zijn de herontwaker van Liefde, Ik heb dit gekozen. Je laat de kaars niet opbranden. Zelfs wanneer je de enige bent die zich herinnert.

Vertaald door: Anja