De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

woensdag 23 november 2016

Heavenletter 5843 Schuldgevoel Weerhoudt Je / 23 November 2016

Schuldgevoel Weerhoudt Je
Brief uit de Hemel
23 November 2016 


God zei:

Zo veel voor tijd. Het is waar, Kinderen van Mijn Hart. Je kunt niet in tijd geloven en al zijn weerkaatsingen, niet wanneer je ogen open zijn. Een minuut geleden was nooit.

Je kan rechtmatig pijn-in-het-hart voelen, neerslachtig, hard voor jezelf. Hard voor jezelf zijn is niets dan een parade van egoïstisch schuldgevoel. Geen schuldgevoel meer. Schuldgevoel is niet waardig voor een Kind van God. Ik reik je geen boetekleed van haar aan (*hair-shirt) om te dragen.

Geef jezelf niet meer harteleed met in je achterhoofd het afweren van wat je kan noemen jouw verdiende loon. Je hoeft je niet schuldig te voelen. Je hebt jezelf genoeg gestraft. Te veel. Beëindig nu de schuldgevoelens. Draag geen medailles van schuld.

Lijden is niet --- Ik herhaal --- NIET --- jouw terugbetalen. Nooit. Onmiddellijk, verontschuldig jezelf weg van bestraffing. Wat is een gevoel van schuld behalve bestraffing? Gevoel van schuld is geen vlag om mee te zwaaien. Je maakt jezelf niet meer heilig door jezelf een pak slaag te geven. Doe die horens af. Draag daarvan in plaats rozenblaadjes.

Draag Mijn Kroon. Mijn Kroon is gemaakt van een Gouden Licht. Dit is hetzelfde Licht dat jij uitstraalt behalve dat jij jezelf in wolken omhult van zelfverwijt. Je zegt dat je er niet mee door kan. Je kan er ook niet mee door wanneer je jezelf naar beneden haalt. Stop dit nu.

Heb je fouten gemaakt? Je hebt een aantal goede gemaakt. Kom ze te boven. Wees er klaar mee. Fouten zijn doodgewoon. Hekel jezelf niet voor jouw fouten. Verwijt voor fouten is je niet waardig. Benadruk vergissingen niet. Laat ze gaan. Je kan niet jouw gehele leven leven op basis van geen fouten of vergissingen maken en/of er spijt over voelen alsof berouw zou zijn als heilig water.

Leef jouw Geschenk van het Licht op basis van doorgaan. Stop met achterom kijken. Kom het leven te boven van achteraf gezien. Ga verder.

Vergissingen voorzien je niet van een veilige haven. Je bent er niet om je op te houden met vergissingen. Vergissingen zijn jouw kameraden niet. Vergissingen zijn niet meer dan idiote redenen. Laat de vergissingen varen. Laat de gedachten aan hen varen. Wanneer je tijd verspilt, verspil geen tijd meer aan het na denken over jouw terug komen op vergissingen.
Verspil jouw niet-bestaande tijd niet aan kortzichtigheid. Zou je rotte appels rapen en de goede appels aan de top van de boom braak laten hangen? Wordt wakker.

Jezelf voor je hoofd slaan met schuldgevoel is in je eigen sop gaar koken. Verdrink niet in schuldgevoel. Loop ervan weg. Je hebt meer te doen in deze wereld dan te snottebellen over hoe je onbewuste keuzes hebt gemaakt. Betreurenswaardige keuzes zijn vaak door lafheid. Loop nu ook weg van lafheid. In je spijt, treedt jezelf op als een ster in een drama. Je plukt applaus uit de lucht. In plaats van de Eerlijkste van Allemaal, verzorg je jezelf om de slechtste of de minste te zijn van allemaal.

Heb Ik je naar de Aarde gebracht voor dit zo klem zetten? In plaats daarvan geef jezelf vleugels. Wanneer je verlangt om een dwaas te zijn. Blijf dan een dwaas. Herhaal je vergissingen in gedachten opnieuw en weer opnieuw. Kastij jezelf, als dat is wat je wilt.

Op Mijn voorstel, wanneer je niet verlangt om een dwaas te blijven, zet de sliepuit muts af van schuldgevoelens. Schop het weg en neem de Hoge Weg. Wat denk je dat het verleden achterlaten betekent zo niet het geraken uit de schuldboeien? Boeien zijn niet verdienstelijk. Vind wat beters om te doen dan het berouwen van jouw verleden.

Sta op. Loop naar de zon toe. Of ga er vandoor in de zonsondergang. Een nieuwe dageraad volgt. Regenbogen zijn gereed om jou te wenken en voor gemak met overwinnen. Wanneer je jouw verleden niet bewondert, schrijf het dan op als ervaring en haal er nu een nieuw heden uit.

Geef het heden als een geschenk van Mij aan jezelf. Je hebt het verdiend. Wees klaar met de dwaasheid van het verleden. Het verleden is verleden. Loop ervan weg. Wenk het nieuwe naar jou.

Niet langer maak je van schuldgevoelens een ceremonie. Schuldgevoel is het niet waard zelfs je pink niet. Schuldgevoel is of zijn zelf beschuldigingen. Ik vraag je niet om iemand te beschuldigen en dit geldt ook voor jou. Stel je vergissingen niet samen. Wees er klaar mee.

Ga van het oorlogspad met jezelf af. Schuld, schuldgevoelens zijn niet goed voor jou. Nu kies je voor vreugde. Begin.

Vertaald door: Anja

Voor de lezers:
>hair-shirt , a shirt of hair cloth formerly worn by penitents and ascetics.

Een kleed van stof van of met haar vroeger gedragen door boetelingen en asceten.