De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 21 november 2016

Heavenletter 5841 De Inwoner van Jouw Hart / 21 November 2016

De Inwoner van Jouw Hart
Brief uit de Hemel
21 November 2016


God zei:

Je moppert tegen jezelf. Je bent zo vaak aan het babbelen met jezelf. Jij als spreker, spreekt jouw hart uit, en jij, als vriend, luistert naar jezelf. Natuurlijk luister ik ook naar jouw gemor. Ik hoor je tegen Mij zeggen:

“U bent een God met Liefde Gevuld. Eindeloze God. U bent een Wonder en U vertelt ons dat wij ook wonderen zijn, alhoewel we zijn alsof in twee stukken, het Hart en de Geest.

“Het hart is mijn favoriet, God. Vul mijn hart.

“Geloof mij God, ik ben evengoed met ontzag voor de Menselijke Geest.

Wij mensen zijn zulk een krachttoer. Het is verbazingwekkend, alles.

“Wij zijn zo moedig. We hebben geen wapenrusting. Wij zijn zonder verdediging, toch verdedigen we. We blokkeren. We bieden weerstand. We graven onze voeten in. We ploeteren voor een gevoel van zekerheid, maar alles beweegt onder ons. Er is geen vaste grond. Ik heb gehoord dat we van atomen zijn gemaakt. We halen even diep adem. We zuchten.

“Hoe goed zijn we, per slot, met het beheer van het leven? Het is alsof we op een rouletterad zijn geworpen. We draaien en hoe we eruit draaien, dat weet niemand. Wel, uiteindelijk, weten we het. U heeft het ons verteld. De route die we niet weten, zelfs wanneer we zeker zijn dat we het weten.

“Misschien weten sommige mensen het, maar Ik weet het niet. Ik heb het nooit geweten. Ik ben niet helemaal zeker wie ik ben, waar ik ben, waar ik geweest ben, wat er aan de hand is. Zo vaak voel ik dat in een inham ben, God. Ik heb mijn verbanden nog niet. Ik modder maar door.”

Hoor Mij is wat ik tegen jou zeg, geliefd kind.

Het steeds veranderende Leven in de Wereld betekent een sprong nemen, Je neemt series van sprongen. Soms heen en weer. Soms verander je van gedachten midden in de stroom. Soms wankel je. Soms span je jouw spieren aan. Wat dan ook is mogelijk.

Herinner dat resultaten niet het hoofddoel zijn van jouw leven. Hoge scores zijn jouw doel niet. Zelfs niet “ergens komen of iets bereiken” is het onvervalste doel van jouw leven. Laten Wij zeggen dat de trip, de reis op zich, het doel is van jouw leven. Je omlijnd jouw leven als je erin meegaat. Je kijkt in alle richtingen.

Zolang als je in jouw lichaam bent op de Aarde, neem je een cursus in het Leven. Natuurlijk, trekkende vogels weten beter dan jou waar ze naar toe gaan. Ze beredeneren niet verstandelijk. Ze leven op vertrouwen, terwijl jij daarentegen leeft in onzekerheid of van onzekerheid. Voor jouw verstand, is jouw leven gevuld met tweesprongen, gevaarlijke.

Hoe gehecht ben je aan dit leven van jou dat pronkt met zichzelf en waar jij vaak van wanhoopt.

Elke dag begeef je je op weg, ongezien. Je kan je voelen als een blinde zonder stok of misschien loop je met je hoofd in de wolken. Je gaat voorwaarts op de loop. Natuurlijk, je weet niet al de vertakkingen van wat je aan het doen bent. Zelfs wanneer je denkt de uitslag te weten, wie kan het zeggen? Je ziet luchtspiegelingen. Je hele leven hier op de Aarde is een luchtspiegeling. Je houd jezelf voor de gek. Maak niet uit wie je bent, je houd jezelf voor de gek en je houd anderen voor de gek.

Natuurlijk zorg voor jezelf. Knoop je zelf goed dicht in de winter. (pak jezelf goed in) Spat koel water op je gezicht in de zomer. Houd deuren voor anderen open. Natuurlijk, wil je alles zijn wat je kan zijn. Maar hier gaat het om – wees gewoon. Jij bent het Leven. Jij bent, voor het niet bestaande tijd wezen, het Menselijke Leven op de Aarde.

Niemand heeft gezegd dat je een waarzegger moet zijn. Het is okay te zijn dat wat je noemt een maker van fouten. Je slaagt in dat wat je leert en blijft leren los van alles. Wie zei dat je je vergist als je struikelt? Wie zei dat je verplicht bent om anders te zijn dan je bent?

Jij bent A-OK (alles in orde) met Mij. Wees A-OK met jezelf. Terwijl je doormoddert, ben je ook aan het door schijnen, want je woont voor ooit in Mijn hart.

Vertaald door: Anja
http://heavenletters.org