De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

woensdag 23 november 2016

DE EERSTE SCHEPPER: ENORM MASSALE OVERWINNING VOOR DE MENSHEID / 18 November 2016 / Alexandra Meadors

De eerste schepper: Enorm massale overwinning voor de mensheid     
18 November 2016 / Alexandra Meadors / Galactic ConnectionAan Alexandra

Hier volgen enige ondernemingen die voltooid zijn voor de mensheid:
1)      Er waren enkele Duistere Satellieten die verwezen naar Zwarte Ridder Satellieten. Zij werden allemaal ontmanteld dus zijn ze nu niet werkzaam meer samen met 7 onbekende andere satellieten die niet volledig waren geactiveerd.

2)     Deze instrumenten werden gebruikt als een aflever systeem naar de zwarte doos die vast zat aan de linker kant van het hoofd aan de buitenkant van jullie lichaam. Dit gaf hen volledige toegang tot het denken, het lichaam en de ziel door manipulatie, mind controle en een hele serie dingen die jullie konden worden aangedaan zonder jullie toestemming.

3)     Daarnaast was er een andere zwarte doos geplaatst in het hoofd die de instructies zou ontvangen en codes om het denken, het lichaam en de ziel te manipuleren met 2 reserves doods-knoppen voor als ze ooit zouden verwijderd worden. Deze twee zwarte dozen werden ook gebruikt door jullie essentie om energieën te scheppen en door te voeren. Zoals jullie schiepen, werd het doorgevoerd en aan hen gegeven die “Uit de Genade Vielen.” Die dan een soort van alles-omvattende duisternis zouden scheppen en jullie zouden dan de ontvanger van die duisternis zijn. Dit zou karmische schuld op jullie werpen terwijl hen dat vrij en zonder enige verantwoordelijkheid zou laten. Zij zouden nog steeds geen verantwoordelijkheid hebben genomen voor wat ze geschapen hadden terwijl ze jullie essentie in een pot bewaarden om meer duisternis te scheppen uit jullie essentie zonder je toestemming.
OPMERKING: Als ze jullie essentie gebruiken om dingen te scheppen, heeft het jullie “handtekening”/signatuur erop en dat houdt ook iemands ander zijn signatuur in. Dit schept nu een nieuwe energie signatuur die een hoeveelheid verstrikking is die een signatuur belichaamt van licht en donker. Dit kan opgespoord worden naar de schepper daarvan aan wie jullie geen toestemming gaven voor de schepping.

4)     Deze dingen hebben en worden ontmanteld tot de ingeboren en stoffelijke, healing van alle dingen met een bewustzijn.

5)     Het Valse God deel is verwijderd uit alle plaatsen van bestaan. Dit houdt de zwarte doos in die in je hoofd zit.

6)     Toen jullie op deze planeet aankwamen en op andere, stemden jullie toe in een veelvoud van eden, instemmingen, contracten, instrumenten en inplanteringen en het is jullie individuele verantwoordelijkheid om je eigen werk en opruimingen te doen om dit alles te verwijderen. Vanwege de vrije wil, hebben jullie veel dingen geaccepteerd die voor jullie zijn om op te ruimen en los te laten. Een groot beginpunt om zeker te maken is dat jullie alle werk accepteren dat reeds NU is gedaan voor de mensheid.

Geef je zelf heel veel tijd om mentaal te herstellen en stoffelijk en spiritueel. Deze opruiming is groter dan de vorige, door de hoeveelheid verwikkelijking en het uitsplitsen van jullie essentie. Iedereen wordt verantwoordelijk gehouden voor hun scheppingen, op de planeet en daar voorbij. Drink heel veel water opdat dit werk jullie niet zal uitdrogen. Jullie hoofd kan raar voelen, een aantal dagen totdat dit geheel genezen is.

Opnieuw, alle Wezens moeten dit verkiezen op een bewust niveau om werk te verkrijgen dat gedaan is voor de mensheid.

With Love                Met Liefde
Prime Creator         De Eerste Schepper
Sector of Creation   Sector van Schepping


vertaling:  winnyd@stralendetoekomst.nl