Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zondag 20 november 2016

Dagtekst van Zondag 20 november 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 20 november 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

een Talisman is slechts doeltreffend op voorwaarde dat het wordt gedragen door onze manier van leven 

"Hoeveel mensen dragen een talisman bij zich (een voorwerp, een kruis, een symbool) in de overtuiging dat ze daardoor worden gesteund, beschermd! Het is echter niet voldoende een talisman bij je te hebben, hoe krachtig ook, om jezelf te verzekeren van bijstand en bescherming van entiteiten uit de onzichtbare wereld.


Je kunt alleen op de macht van een talisman rekenen als je psychisch en fysiek werkt in harmonie met wat het vertegenwoordigt, met wat het bevat aan vermogens en deugden. Zoals een schepsel, dat voedsel nodig heeft dat bij hem past, en dit voedsel zijn jouw emanaties, is jouw uitstraling. Als de talisman is doordrongen van zuiverheid, moet jij een zuiver leven leiden; als het is doordrongen van licht, moet jij het licht in jou onderhouden; als het is doordrongen van kracht, moet jij werken aan het overwinnen van je zwakheden enz. Kruisen, voorwerpen noch symbolen, ook al zijn ze gezegend, zullen jou beschermen zolang je ze niet ook innerlijk draagt in de vorm van goddelijke kwaliteiten en deugden."