De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zondag 13 november 2016

Dagtekst van Zondag 13 november 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 13 november 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

Twijfels - hoe je ervan te bevrijden

"Om mensen als groep te verzwakken of je bij hen te doen gelden, volstaat het om verdeeldheid te scheppen. De kwalijke gevolgen van verdeeldheid zijn wel bekend in het politieke, sociale, professionele of familiale domein. Echter, op het innerlijke vlak heeft men dit nog onvoldoende bestudeerd. Wie twijfelt, laat de verdeeldheid in zichzelf binnen; het lijkt dan alsof zo iemand tegelijkertijd twee tegengestelde kanten op wil gaan: hij blijft aarzelen.

Je zult zeggen dat het niet altijd gemakkelijk is om zekerheid te verkrijgen om innerlijk een duidelijke richting in te slaan. Ik weet het, maar om aan de schadelijke twijfel te ontsnappen, is er een methode: ga diep in jezelf naar binnen en zeg tegen jezelf: “Momenteel weet ik het niet, heb ik niet de benodigde intuïtie en helderheid om de situatie goed te overzien, maar dat mag me niet in verwarring brengen noch verlammen. Ik stel mijn vertrouwen in het goede, in het licht; ik zal doorgaan met eerlijk, onbaatzuchtig en moedig handelen.” Indien je deze geest in jezelf over al je twijfels."

Omraam Mikhael Aivanhov
http://www.prosveta.com/