Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zondag 13 november 2016

Dagtekst van Zondag 13 november 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 13 november 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

Twijfels - hoe je ervan te bevrijden

"Om mensen als groep te verzwakken of je bij hen te doen gelden, volstaat het om verdeeldheid te scheppen. De kwalijke gevolgen van verdeeldheid zijn wel bekend in het politieke, sociale, professionele of familiale domein. Echter, op het innerlijke vlak heeft men dit nog onvoldoende bestudeerd. Wie twijfelt, laat de verdeeldheid in zichzelf binnen; het lijkt dan alsof zo iemand tegelijkertijd twee tegengestelde kanten op wil gaan: hij blijft aarzelen.

Je zult zeggen dat het niet altijd gemakkelijk is om zekerheid te verkrijgen om innerlijk een duidelijke richting in te slaan. Ik weet het, maar om aan de schadelijke twijfel te ontsnappen, is er een methode: ga diep in jezelf naar binnen en zeg tegen jezelf: “Momenteel weet ik het niet, heb ik niet de benodigde intuïtie en helderheid om de situatie goed te overzien, maar dat mag me niet in verwarring brengen noch verlammen. Ik stel mijn vertrouwen in het goede, in het licht; ik zal doorgaan met eerlijk, onbaatzuchtig en moedig handelen.” Indien je deze geest in jezelf over al je twijfels."

Omraam Mikhael Aivanhov
http://www.prosveta.com/