Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zaterdag 26 november 2016

Dagtekst van Zaterdag 26 november 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 26 november 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

de School van het leven aanvaardt onachtzaamheid noch luiheid –

"De moeilijkheden en hindernissen die op ons pad zijn geplaatst, hebben als doel ons te versterken, niet ons te vernietigen. Maar het is aan ons om ons te verzoenen met deze macht die het leven is, door te leren werken met wat op ons pad komt. Waarom is, wat de een pijn of verdriet geeft, niet het geval voor de ander? Dat zie je precies zo op school, waar bepaalde leerlingen gemakkelijk in een paar minuten een toets doen met een goed cijfer, terwijl anderen zwoegen en een slecht cijfer behalen. Alle dagen bezorgt het leven ons problemen om op te lossen, waarvoor we ons best moeten doen om er zelf uit te komen. Zij die zich ermee tevredenstellen ze te omzeilen of ervoor weg te vluchten, zal het leven verderop inhalen en zij zullen steeds meer moeite krijgen de problemen het hoofd te bieden, omdat ze niet geleidelijk aan hun dagelijkse les hebben geleerd… Zoals op school, waar het de onachtzame en luie leerling niet lukt zijn achterstand in te halen.

Leer in elke beproeving te zien dat er oefeningen zijn te doen, problemen op te lossen: de kracht, het geloof, de liefde die je voelt, nemen in je toe en naarmate je daar in slaagt, zullen dat de diploma’s zijn die het leven zelf je toekent. "