De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zaterdag 26 november 2016

Dagtekst van Zaterdag 26 november 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 26 november 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

de School van het leven aanvaardt onachtzaamheid noch luiheid –

"De moeilijkheden en hindernissen die op ons pad zijn geplaatst, hebben als doel ons te versterken, niet ons te vernietigen. Maar het is aan ons om ons te verzoenen met deze macht die het leven is, door te leren werken met wat op ons pad komt. Waarom is, wat de een pijn of verdriet geeft, niet het geval voor de ander? Dat zie je precies zo op school, waar bepaalde leerlingen gemakkelijk in een paar minuten een toets doen met een goed cijfer, terwijl anderen zwoegen en een slecht cijfer behalen. Alle dagen bezorgt het leven ons problemen om op te lossen, waarvoor we ons best moeten doen om er zelf uit te komen. Zij die zich ermee tevredenstellen ze te omzeilen of ervoor weg te vluchten, zal het leven verderop inhalen en zij zullen steeds meer moeite krijgen de problemen het hoofd te bieden, omdat ze niet geleidelijk aan hun dagelijkse les hebben geleerd… Zoals op school, waar het de onachtzame en luie leerling niet lukt zijn achterstand in te halen.

Leer in elke beproeving te zien dat er oefeningen zijn te doen, problemen op te lossen: de kracht, het geloof, de liefde die je voelt, nemen in je toe en naarmate je daar in slaagt, zullen dat de diploma’s zijn die het leven zelf je toekent. "