De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zaterdag 19 november 2016

Dagtekst van Zaterdag 19 november 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 19 november 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

Negatieve gevoelens - beschadigen eerst onszelf en dan degenen die er aanleiding toe geven


"Omdat iemand iets heeft gedaan of gezegd dat je ergert, vertel je daarna aan iedereen hoe woedend je bent en waarom. Men probeert je nog te kalmeren door te zeggen dat het wel meevalt en dat je er beter aan doet het erbij te laten en aan iets anders te denken. Maar nee, je blijft je opwinden en schreeuwen dat “die idioot, die gek” nog wat zal beleven’. Ondertussen zit “die idioot, die gek” rustig thuis, goed beschermd tegen jouw geschreeuw en opgewondenheid. Wie moet er dan onder jouw woede lijden? De mensen om je heen, je ouders, je vrienden, die het niet verdiend hebben dat hun leven zo wordt verstoord.

Maar jij bent degene die in werkelijkheid het meeste lijdt. Inderdaad, want jij ondergaat het eerst de stromingen van je psychisch leven voordat ze andere mensen bereiken. Degene die besluit in harmonie te leven, is de eerste die daarvan profiteert. Wie zich laat gaan in woede of wraakzucht, verwoest eerst zichzelf. Zo iemand zal uiteindelijk wellicht ook anderen te gronde richten, maar berokkent zichzelf het meeste kwaad. En als hij niet oplet, zal deze wanorde, die hij in zichzelf heeft geschapen, hem tot in zijn volgende incarnatie achtervolgen."