De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

woensdag 23 november 2016

Dagtekst van Woensdag 23 november 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Woensdag 23 november 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

We groeien door onszelf in Dienst van anderen te stellen –

"Veel mensen spreekt de idee om zich dienstbaar ten opzichte van anderen op te stellen in eerste instantie niet zo aan, zij vinden het soms zelfs vernederend, omdat ze geen weet hebben van wat werkelijke dienstbaarheid inhoudt. Maar waarom zou Jezus dan volgens de Evangeliën hebben gezegd: “De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn”?(Matt.23:11) Wie echt groot is, voelt zich nooit minder door zich dienstbaar op te stellen, omdat zijn grootheid die van de geest is. Hij weet dat welke taak dan ook hem zijn adel, zijn ware grootheid niet doet verliezen.

Jezus is groot geweest omdat hij zich oneindig klein wist te maken. Degene die zegt: “Ik ben de waarheid” heeft nooit gevraagd dat men voor hem buigt om hem te dienen; integendeel, juist hij was de nederige dienaar van allen. Waarom? Omdat de waarheid een onmetelijke energie bevat. Deze moet dus met voorzichtigheid worden omgeven opdat de anderen dit zouden kunnen verkrijgen en in zich opnemen zonder daarbij schade te ondervinden. De macht die de waarheid verschaft, dient zich ook te manifesteren via nederigheid, liefde, zachtheid."