Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

woensdag 23 november 2016

Dagtekst van Woensdag 23 november 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Woensdag 23 november 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

We groeien door onszelf in Dienst van anderen te stellen –

"Veel mensen spreekt de idee om zich dienstbaar ten opzichte van anderen op te stellen in eerste instantie niet zo aan, zij vinden het soms zelfs vernederend, omdat ze geen weet hebben van wat werkelijke dienstbaarheid inhoudt. Maar waarom zou Jezus dan volgens de Evangeliën hebben gezegd: “De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn”?(Matt.23:11) Wie echt groot is, voelt zich nooit minder door zich dienstbaar op te stellen, omdat zijn grootheid die van de geest is. Hij weet dat welke taak dan ook hem zijn adel, zijn ware grootheid niet doet verliezen.

Jezus is groot geweest omdat hij zich oneindig klein wist te maken. Degene die zegt: “Ik ben de waarheid” heeft nooit gevraagd dat men voor hem buigt om hem te dienen; integendeel, juist hij was de nederige dienaar van allen. Waarom? Omdat de waarheid een onmetelijke energie bevat. Deze moet dus met voorzichtigheid worden omgeven opdat de anderen dit zouden kunnen verkrijgen en in zich opnemen zonder daarbij schade te ondervinden. De macht die de waarheid verschaft, dient zich ook te manifesteren via nederigheid, liefde, zachtheid."