De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

woensdag 16 november 2016

Dagtekst van Woensdag 16 november 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Woensdag 16 november 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

Haat schept even machtige banden als de liefde –

"Je verafschuwt iemand? Wel, weet dan dat je bezig bent een band met hem te smeden, een band die even sterk aan je trekt als wanneer je van die persoon zou houden, want de haat is even machtig als de liefde. Als je innerlijk van iemand verlost wilt worden, verafschuw hem dan niet, maar tracht tenminste onverschillig te blijven. Je zult zeggen: “Ik verdraag deze persoon niet meer, ik heb wat hem betreft alle schepen achter me verbrand.” Fysiek wellicht, oké, je hebt geen contact meer met hem; maar op het astrale niveau is dat anders, daar kom je niet los van iemand die je verafschuwt.

Onthoud dit goed: de haat schept even sterke banden als de liefde. Deze banden zijn natuurlijk verschillend: de liefde brengt je het een, de haat het andere, maar even zeker en krachtig als bij de liefde. "