Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

woensdag 16 november 2016

Dagtekst van Woensdag 16 november 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Woensdag 16 november 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

Haat schept even machtige banden als de liefde –

"Je verafschuwt iemand? Wel, weet dan dat je bezig bent een band met hem te smeden, een band die even sterk aan je trekt als wanneer je van die persoon zou houden, want de haat is even machtig als de liefde. Als je innerlijk van iemand verlost wilt worden, verafschuw hem dan niet, maar tracht tenminste onverschillig te blijven. Je zult zeggen: “Ik verdraag deze persoon niet meer, ik heb wat hem betreft alle schepen achter me verbrand.” Fysiek wellicht, oké, je hebt geen contact meer met hem; maar op het astrale niveau is dat anders, daar kom je niet los van iemand die je verafschuwt.

Onthoud dit goed: de haat schept even sterke banden als de liefde. Deze banden zijn natuurlijk verschillend: de liefde brengt je het een, de haat het andere, maar even zeker en krachtig als bij de liefde. "