De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

vrijdag 25 november 2016

Dagtekst van Vrijdag 25 november 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 25 november 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

Christus openbaart zijn aanwezigheid elke dag –

"Hoeveel gelovigen wachten op de komst van de Messias, die op aarde weer een goddelijke orde zal vestigen! Zij wachten, wachten en aangezien ze zich daarmee tevredenstellen, laten ze de Messias voorbijgaan zonder Hem te zien of te voelen. De waarheid is, dat de Messias niet alleen al gekomen is, maar dat hij alle dagen komt en zal komen. Dat de mensen hem niet ontvangen, komt omdat zij hem verwachten zoals ze een reiziger verwachten die uit een trein op het perron van een station stapt.

De christenen verwachten de wederkomst van Christus… Maar die is er al, hij manifesteert zich iedere dag als licht, als stromen van zuivere energie, waarvoor we klaar moeten zijn om ze te ontvangen. Als we deze aanwezigheid niet voelen, is dat omdat we nog niet zijn ingezaaid in de spirituele aarde. Is dat eenmaal wel het geval, dan zullen we zijn als graan dat opkomt onder invloed van het licht, de warmte, de regen en de dauw. Dan zullen zij ook beginnen te groeien en met bladeren, bloemen en vruchten bedekt worden. Ziedaar de komst van de Messias of de terugkeer van Christus."