Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

vrijdag 18 november 2016

Dagtekst van Vrijdag 18 november 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 18 november 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

Bijgeloof: de illusie dat je kunt oogsten wat je niet hebt gezaaid –

"Je weet niet hoe je bijgeloof van echt geloof kunt onderscheiden? Bijgelovig zijn, is denken dat je kunt oogsten wat je niet hebt gezaaid. Daarentegen is het ware geloof weten dat je zult oogsten nadat je hebt gezaaid, in dit leven of in een ander, of ook via je kinderen. Het is dus eenvoudig. Wanneer je goede zaden zaait in vruchtbare grond, op een gunstig tijdstip, zullen zij ontkiemen en groeien. Misschien zullen er een paar verloren gaan, maar de meeste zullen opschieten en vrucht dragen.

Zoveel mensen, die nooit gewerkt hebben op verstandelijk, gevoelsmatig en fysiek gebied, hopen te oogsten! Wanneer zij hun mislukking zien, roepen ze dat de mensen of het lot onrechtvaardig zijn! Maar wie heeft hier schuld aan? Zij die zaaien en planten zijn nooit ontgoocheld. Wanneer je het ware geloof bezit, ben je nooit ontgoocheld. Degenen die dat wel zijn, hadden een onmogelijke oogst verwacht; in zekere zin waren zij bijgelovig."