De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

vrijdag 11 november 2016

Dagtekst van Vrijdag 11 november 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 11 november 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

Lichamelijke arbeid - nut voor het spirituele leven

"De omzetting van beweging in warmte en licht, en omgekeerd de transformatie van licht naar warmte, zijn wetten, bij uitstek bekend en toegepast in de fysica. Alleen luie spiritualisten kennen ze niet. Zij stellen zich tevreden met mediteren, studeren, na te denken zonder zich bezig te houden met het omzetten van dit licht in warmte (gevoelens) en vervolgens in beweging (daden). Als je sommigen van hen vraagt de daad bij het woord te voegen, zijn ze beledigd. Hoe durf je zoiets onwaardigs van hen te verlangen? Wel, daarin vergissen zij zich! 

Lichamelijke arbeid is onmisbaar voor de evolutie van ieder wezen. Zelfs als niets of niemand je daartoe verplicht, zet jezelf er dan toe aan, anders zal dat in negatieve zin zijn weerslag hebben op je fysieke en zelfs psychische gezondheid. Als je enig idee zou hebben van het nut van lichamelijke arbeid – juist voor het verhelderen van je bewustzijn en voor je spirituele vooruitgang -, zou je al het mogelijke doen om steeds iets te doen, zoals schoonmaken, wassen, planten, naaien of klussen."