Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

vrijdag 11 november 2016

Dagtekst van Vrijdag 11 november 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 11 november 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

Lichamelijke arbeid - nut voor het spirituele leven

"De omzetting van beweging in warmte en licht, en omgekeerd de transformatie van licht naar warmte, zijn wetten, bij uitstek bekend en toegepast in de fysica. Alleen luie spiritualisten kennen ze niet. Zij stellen zich tevreden met mediteren, studeren, na te denken zonder zich bezig te houden met het omzetten van dit licht in warmte (gevoelens) en vervolgens in beweging (daden). Als je sommigen van hen vraagt de daad bij het woord te voegen, zijn ze beledigd. Hoe durf je zoiets onwaardigs van hen te verlangen? Wel, daarin vergissen zij zich! 

Lichamelijke arbeid is onmisbaar voor de evolutie van ieder wezen. Zelfs als niets of niemand je daartoe verplicht, zet jezelf er dan toe aan, anders zal dat in negatieve zin zijn weerslag hebben op je fysieke en zelfs psychische gezondheid. Als je enig idee zou hebben van het nut van lichamelijke arbeid – juist voor het verhelderen van je bewustzijn en voor je spirituele vooruitgang -, zou je al het mogelijke doen om steeds iets te doen, zoals schoonmaken, wassen, planten, naaien of klussen."