Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

maandag 28 november 2016

Dagtekst van Maandag 28 november 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 28 november 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

Lot van de wereld - hangt niet af van mensen, maar van hogere entiteiten

"De lotgevallen van een land liggen niet in handen van politici, hoe machtig ze ook zijn. Zij kunnen misschien een tijdje die illusie koesteren en die ook bij anderen wekken, maar ze is niet duurzaam. Met al diegenen, die zich hebben ingebeeld dat het lot van volkeren in hun handen lag, dat ze over hen konden beschikken zoals het hun uitkwam, is het slecht afgelopen. Want hoe machtig ze ook zijn, niet de mensen beslissen over het lot van de mensheid, maar hogere entiteiten die toezien en ingrijpen.

Er bestaan intelligenties in het universum, krachten die voor doelen ijveren die ons dikwijls te boven gaan. Vandaar dat zelfs zeer machtige, geheime organisaties, die dachten de wereld te gaan overheersen, daarin niet zijn geslaagd en merendeels zijn vernietigd. Terwijl het ideaal van diegenen, die zich in dienst van God stelden en Zijn plannen wilden uitvoeren, ook al werden ze vaak onder de voet gelopen of afgeslacht, nooit is verdwenen. Dit ideaal is in ontwikkeling, want de plannen van God zijn altijd op de bevrijding, de ontplooiing en het heil van de mens gericht."