Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

maandag 21 november 2016

Dagtekst van Maandag 21 november 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 21 november 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

Water - materie waarop het vuur, de geest, inwerkt

"Van ijs tot stoom geven de verschillende gedaanten van het water in de natuur ons een idee van de verschillende toestanden waar de materie doorheen gaat, van de meest verdichte materie tot het zeer vluchtige, de psychische materie. Over het water (als vorm van materie) heeft het vuur (de geest) alle macht. Evenals het water kan het vuur ook worden begrepen op verschillende niveaus: fysiek, psychisch en spiritueel. Daarom wordt in de Inwijding het spirituele werk vaak symbolisch voorgesteld als de inwerking van het vuur op het water. Verwarmd door het vuur van de geest is de materie een soort water, dat steeds zuiverder en subtieler wordt.

Dus, welke toepassingen voor ons innerlijk leven kunnen we halen uit deze kennis van het water en het vuur? Talloze, maar hier is er tenminste één: aangezien het vuur alle macht heeft over het water, is het mogelijk om de psychische trauma’s, gevormd door de opeenstapeling van negatieve gemoedstoestanden, te verminderen door de materie in ons, het water, in de toestand van damp door ons heen te laten gaan met behulp van het vuur (de geest). Zodoende zullen we ons eens ontlast, bevrijd voelen."