Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

donderdag 24 november 2016

Dagtekst van Donderdag 24 november 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 24 november 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

Agressiviteit en seksualiteit - de beheersing ervan versterkt ons

"Wie zijn woede niet weet te beheersen, ontkent dat dit juist een kracht is die van heel ver komt en die zich bij ons aandient. Hij gelooft zelfs dat, op dat moment, deze machtige stroom hem iets van zijn macht overdraagt. Maar dat is een illusie, want wat machtig is, is de stroom, maar niet datgene wat door hem heen gaat. Daarom voelt de arme stakker zich zo zwak en beverig als die woedeaanval over is; alles trilt aan hem.

De leerling van een Inwijdingsschool heeft begrepen dat het beheersen van de energiestromen die in hem opwellen, hem de ware macht verschaffen als hij probeert deze te transformeren. Het is hetzelfde met de seksuele kracht: je versterkt je aanzienlijk als je haar de baas bent. Vandaar dat de Ingewijden, die hebben geleerd het instinct van de agressiviteit zowel als dat van de seksualiteit te beheersen, over zo’n energie beschikken om te denken, te spreken, teneinde de mensen te verlichten en te helpen."