Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

donderdag 17 november 2016

Dagtekst van Donderdag 17 november 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 17 november 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

ware Veranderingen - komen alleen tot stand als mensen zichzelf tracht te verbeteren

"Overal spreekt men slechts over veranderingen, herhaalt men dat er verandering moet komen … En wat houden deze veranderingen in? Steeds dezelfde hardnekkige gevechten om macht, geld, eer … de een verjaagt de ander om zijn plaats in te nemen. Nee, er zal pas een ware verandering tot stand komen als de mensen eraan zullen werken om eerlijker, edeler en meer meester over zichzelf te worden… om een voorbeeld voor de anderen te zijn. Maar hoeveel van hen zoeken iets anders dan macht of middelen om hun verlangens en begeertes te kunnen verzadigen?

Jullie zullen zeggen: ‘Ja, maar als men uw adviezen moet opvolgen, als men er alleen maar aan moet werken om zich te verbeteren, een voorbeeld te worden… de situatie in de wereld is van dien aard, dat je dan ergens onbekend, onbeduidend, onderaan de ladder zal blijven steken; er zal niets veranderen.’ Wat weten jullie ervan om dergelijke conclusies te trekken? Als je echt een bron, een zon wordt, zelfs wanneer je het niet wilt, of weigert, zullen de anderen kracht bij je komen opdoen en zullen ze jou aan de top plaatsen om hen te leiden. Als dat jou nog niet is overkomen, heb je nog niet voldoende gewerkt, ben je er nog niet klaar voor."