De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

woensdag 23 november 2016

Benjamin Fulford: Hongarije, het VK, de VS, Bulgarije, Moldavië vrij van Khazariaanse controle,........ / 21 november 2016

Hongarije, het VK, de VS, Bulgarije, Moldavië vrij van Khazariaanse controle, Oostenrijk, Italië, Zuid Korea volgen.
21 november 2016 / Auteur: Benjamin Fulford

De bevrijding van de planeet aarde uit de Khazariaanse gangster overheersing heeft nu een sneeuwbaleffect. Het VK heeft zichzelf bevrijd met de Brexit stemming terwijl de Amerikanen zichzelf hebben bevrijd door de verkiezing van Donald Trump als President. Trump’s verkiezing werd onmiddellijk gevolgd door anti-Khazariaanse verandering van regiems in Bulgarije en Moldova. Vervolgens wordt van een Presidentsverkiezing in Oostenrijk en een referendum in Italië, beiden worden gepland op 4 december, verwacht dat deze landen hierdoor worden bevrijd. De verkiezing van Marine Le Pen als president van Frankrijk zal hierop hoogstwaarschijnlijk volgen in mei en de afzetting van Angela Merkel ergens in 2017.

In Zuid Korea is ook Khazariaans marionet President Park Geun Hye ontmaskerd als totaal corrupt en hij wordt verwijderd uit de macht. Ook in Japan, richten rechter vleugel krachten zich tegen de Khazariaanse proxies als Yasuyuki Nambu van de Pasona Groep, Masayoshi Son van Softbank en anderen om de weg te bereiden voor bevrijding van dit land.

Later in het spel wordt verwacht dat ook de Europese Gemeenschap, de Verenigde Naties en ondersteunende organisaties als het IMF en de Wereldbank zullen bezwijken voor ze zijn vervangen door meer representatieve, meritocratische, democratisch en competent geleide instellingen.

Veel van deze uitkomst scharniert op de bijna voorbije maar nog steeds niet beëindigde machtsstrijd in Washington D.C.


De eerste senior staf leden gekozen door Donald Trump zijn alle veteranen van de VS gewapende strijdkrachten wat het duidelijk maakt dat zijn regering sterk verbonden is aan het leger van de VS. Dit betekent dat de mannen met geweren eindelijk in actie komen.

Marine veteraan Steve Bannon is hoofd strateeg, leger veteranen Mike Pompeo, Jeff Sessions en Michael Flynn hebben respectievelijk de baan van hoofd van de CIA, procureur generaal en directeur van de Nationale Veiligheid. Tot zo ver zijn er geen neoconservatieven of Khazarianen geselecteerd.

Een Pentagon bron zegt dat de namen van neoconservatieven als Rudolph Giuliani, John Bolton, David Petraeus en Mitt Romney werden “voorgedragen zodat Trump kan zeggen ‘je bent ontslagen.’”

Nieuw Nationaal Veiligheidsadviseur Generaal Michael Flynn vatte de situatie als volgt samen: “We gingen zojuist door een revolutie….Dit is waarschijnlijk de grootste verkiezing in onze nationale geschiedenis, sinds het naar voren komen van George Washington toen hij besloot om geen koning te zijn. Dat is hoe belangrijk dit is.”


In een duidelijk teken is dit werkelijk een revolutie, CIA bronnen vertellen ons dat aartscrimineel George Soros “is uitgeschakeld,” zoals werd gemeld door deze schrijver op 20 november. Pentagon bronnen zeggen dat anderen op de lijst wie uitgeschakeld moeten worden, ook Senator John “ISIS”McCain en Edgar Bronfman zijn welke in het “bezit is van McCain”.

Andere Pentagon bronnen zeggen dat vorige week een speciaal “marine doemdag vliegtuig”gestuurd werd om van Californië naar Denver te vliegen met als doel “speciale wapens” in stelling te brengen met de bedoeling om “caballisten uit hun ondergrondse bases te verdrijven” zodat ze gearresteerd konden worden.

Sprekend over ondergrondse bases zeggen bronnen uit de White Dragon Society in Antarctica: “Een van onze teamleden in Antarctica zag David Rockefeller met zijn zoon Richard op ‘De Basis’ samen met verschillende andere elite personen uit Europa. Er is een top geheime ontmoeting die daar nu plaatsvindt. Het gerucht gaat dat ze zich voorbereiden op 20 januari.”

Andere bronnen zeggen dat ze ook leden van de Rothschild familie zagen op de Antarctica bases.

(De Russische documentaire link hieronder wordt aanbevolen als de meest grondige onderzoeksachtergrond informatie over de geheime Antarctica bases welke deze schrijver kon vinden.


Het is zeer waarschijnlijk dat deze elites op die bases een schuilplaats hopen te vinden of anders een ticket van de planeet af maar het is onwaarschijnlijk dat ze een van beide vinden omdat al het bewijs er op wijst dat deze planeet onder een soort van quarantaine staat.

In ieder geval, oordelend naar de occulte 2017 omslag van de Rothschild en P2 Vrijmetselarij van de door de Anelli familie bezeten Economist, zijn de bloedlijn families in een staat van verwarring. De omslag, die te zien is via de onderstaande link, wordt “Planeet Trump”genoemd en laten onder andere tarot kaarten zien.


Hier is de eerste poging van deze schrijver en wat het betekent:

De eerste kaart, “de toren”genoemd, laat de Katholieke Kerk zien welke verdeeld wordt tussen zijn communistische en traditionele Christelijke facties.

De tweede, “het Oordeel” genoemd laat Donald Trump zien die de symbolen van macht vasthoudt, wat hoogstwaarschijnlijk betekent dat ze verwachten dat een soort van Neurenberg tribunaal zal worden bijeen geroepen wanneer hij de macht aanneemt.

De derde, “De Wereld”genoemd laat symbolen van de gnostische Illuminati zien, de familie heeft centrale banken in hun bezit en monotheïsme verenigd onder wat lijkt een maangod te zijn. Boven hem zijn wat Maria lijkt te zijn (de Godin Isis), het heilige boek en de zonnegod. Het lijkt er op dat ze denken dat de wereld zal worden verenigd onder deze symbolen.

De vierde “de Kluizenaar” genoemd laat Noord Amerika zien dat een populistische beweging leidt tegen TPP, TTIP en de EU wat er op wijst dat ze tegen hun “globalistische”agenda in gaan.

De vijfde “dood”genoemd, laat plagen, tsunami’s, vissterfte, nucleaire wapens en mislukte oogsten zien en is waarschijnlijk bedoeld als dreiging van de bloedlijnfamilies om deze te ontketenen als ze in een hoek worden gedreven.

De zesde, “de magiër” genoemd, lijkt te wijzen op het feit dat ze verwachten dat 3d printen en virtual reality de belangrijkste high tech trends van het jaar zullen zijn.

De zevende, “het Wiel van Fortuin” genaamd, laat een glimlachende Marine Le Pen zien en een fronsende Angela Merkel die wacht op de resultaten van de verkiezingen wat erop wijst dat ze verwachten dat Le Pen zal winnen en Merkel zal verliezen. Deze schrijver kon de derde persoon niet identificeren.

De laatste, “de ster,” lijkt foto’s te laten zien van popcultuur persoonlijkheden die een sterke financiële ondersteuning hebben tijdens het jaar. De enige die deze niet voldoende popcultuur kennende schrijver kon identificeren lijkt Lady Gaga te zijn.

Hoewel, wat hun voorspellingen het meest laten zien is een duidelijk teken dat ze niet langer het lot van deze planeet controleren en dat is waarom ze hun toevlucht zoeken bij tarot kaarten.

Sinds de Rothschilds en Angellis nu buiten spel lijken te zijn gezet met betrekking tot gebeurtenissen, volgt hier wat van wat bronnen in het nieuwe regiem zeggen dat zal komen.

Bijvoorbeeld, op het moment dat President Barack Obama zijn bevoegdheid verliest om gratie te verlenen, op 20 januari zal er een vloedgolf aan onthullingen naar buiten komen over de VS agentschappen over pedofilie en mensenoffers uitgevoerd door vele welbekende VS en Europese politici en persoonlijkheden. Er wordt verwacht dat de onthullingen o.a. gaan over de Bush/Clinton familie, Mitt Romney, Carl Rove en anderen worden verwacht bij deze onthullingen, beweren Pentagon bronnen.

De Rothschilds en hun geslacht kunnen ook verhoren verwachten over wat werkelijk de Aziatische tsunami van 2006 veroorzaakte, de Japanse tsunami en nucleaire ramp van 2011, de tsunami in Haïti enz. Met andere woorden, de wereld zal ontdekken dat ze een troep meedogenloze massa moordenaars zijn.

De komende maanden zullen ook een “Trump/Poetin krijgsteam onthullen dat ISIS zal vermoorden als inleiding op een VS-EU-Russisch en Vaticaans Christelijk blok om China in toom te houden en een einde te maken aan de Khazariaanse maffia in de wereld,” beweren de bronnen.

De Chinezen, gaan op hun beurt al richting een vorm van christendom met Chinese trekken, beweren Chinese geheime dienst bronnen. Ze brengen naar voren dat vele van de kenmerken die het christendom van het Jodendom onderscheiden eigenlijk van hun grondlegger Mozi 墨子(450 to 291 BC) afkomstig zijn. Hij propageerde universele liefde en kwam met het idee van een hemel waar alleen de deugdzamen binnen konden gaan. Hij kwam ook met het idee dat als je iemand een stuk brood geeft je hem alleen voor een dag voedt maar als je hem een vishengel geeft en hem leert te vissen, kun je hem zijn hele leven voeden.

Het punt is dat de Aziatische geheime genootschappen al verkocht zijn voor het idee van liefhebben en niet oorlogvoeren met het Westen. Ze willen niet verkracht, beroofd en vermoord worden.

Het obstakel voor een wereld met universele liefde is nu de nog steeds niet uitgemaakte strijd om de controle van het financiële systeem en dus het proces over het besluiten wat de mensheid in de toekomst doet.

Aan dat front, is het laatste nieuws dat de Hollandse delegatie die deze week een bezoek brengt aan Indonesië, namens de Hollandse Koninklijke familie, van streek is over 2 gezonken oorlogsschepen die werden ontdekt bij de kust van Indonesië in 2002 omdat ze verdwenen zijn.


“Het gaat allemaal over het Goud dat in die schepen zat. De Hollanders probeerden een deel van de oude Koninklijke schat welke ze hadden gestolen van de Indonesische Koninklijken van Java en Sulawesi naar Nederland te brengen zodat de Japanners het niet zouden krijgen,” legt een WDS bron in Indonesië uit. Het klinkt alsof de Europese bloedlijnen families rekenden op dit goud om hun pogingen te ondersteunen de controle te behouden over het financiële systeem van de wereld en nu zijn ze weer terug bij af.

Als er in feite geen goud is of het is al gestolen en gebruikt, moeten we dit zo snel mogelijk uitvinden. We kunnen niet voor eeuwig wachten op deze legendarische voorraad goud van een miljoen ton die tevoorschijn komt. Als het goud niet bestaat, kan een nieuw op de realiteit gebaseerd financieel systeem gevormd worden zonder dat. Geld kan ondersteund worden door onroerende goederen, artikelen, industriële faciliteiten, arbeid enz.

Net zo snel als een nieuw, transparant, meritocratisch en eerlijk gerund financieel systeem is gelanceerd kunnen vele wonderbaarlijke dingen onmiddellijk beginnen.

De Russen, bijvoorbeeld, hebben al het groen licht gegeven voor een tunnel die Siberië met Alaska verbindt. Mensen en vracht kunnen zich dan verplaatsen per trein van New York naar Londen via Moskou.


We moeten stoppen met vechten en beginnen de planeet te redden.


Vertaling: Lia