De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 28 november 2016

Ashtar On The Road: John F Kennedy: Ik Ben nog steeds bij jullie en wij gaan de Gouden Eeuw in! / 22 november 2016 /Susan Leland


John F Kennedy:
Ik Ben nog steeds bij jullie en wij gaan de Gouden Eeuw in!
Ashtar On The Road Teleconferentie:
22 november 2016 /Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Ik Ben de president die jullie kennen als JFK. Deze muziek, dit lied dat jullie zojuist hebben gehoord* werd zeker goddelijk geïnspireerd en verder vertelt het over de droom die ik in mijn hart vasthield, in mijn visie, niet alleen voor de Verenigde Staten van Amerika, maar voor de hele wereld.

Het uitkomen van deze droom is vertraagd. Daar hebben jullie gelijk in, maar de wereld was er nog niet helemaal klaar voor. Er waren nog teveel mensen wier harten zich niet tot Liefde en Vrede hadden gewend. En zo was het nodig dat er nog meer drama’s uitgespeeld zouden worden op het wereldtoneel om ervoor te zorgen dat steeds meer mensen de Waarheid zouden zien en kennen, ervoor te zorgen dat steeds meer mensen zich zouden gaan realiseren dat LIEFDE HET ENIGE ANTWOORD IS!!!

Oorlog is een illusie. Het is een on-waarheid. Het lost niets op. Het schept nog meer oorlog, meer lijden, meer onschuldigen die afschuwelijk worden gewond of gedood. Dus hielden mijn Broeders deze visie vast, deze droom, en ik maakte het degenen die het hier niet mee eens waren heel zenuwachtig zodat zij probeerden – en ik zeg bewust: probeerden – om mijn kaarsje uit te blazen, mijn Licht dat ik naar de wereld bracht. Zij begrepen niet dat ik hulp had van onze Sterrenbroeders en –zusters en aldus werd ik op hun schepen gehaald en werd er een, wat jullie een kloon noemen, voor mij in de plaats gebracht.

Dus kan ik in oude Lemurische woorden 'Ho'oponopono' tegen jullie zeggen, mijn dierbare Broeders en Zusters voor elk lijden, welk verdriet dan ook dat jullie hebben ervaren sinds die dag van 22 november in jullie jaar 1963. Sindsdien heb ik mij voorbereid. Ik heb met vele, vele anderen in een Groep samengewerkt om te observeren, te overzien, en ja, te helpen om de planeet Aarde verder te krijgen naar de Gebieden van Licht – om steeds meer mensen te laten ontwaken voor het Licht, voor die bestemming, het thuiskomen – en om, als jullie willen, een planeet Aarde te herscheppen zoals die was in de begintijd van Lemurië, een plaats van Vrede, een plaats van Verlichting, van Vreugde en dit alles geïnspireerd vanuit Liefde!

Dus, ook al lijkt het erop dat mijn erfenis van het brengen van een wereld met meer Vrede werd verdreven op die dag – die dag in Dallas, die dag die speciaal werd verkozen vanwege zijn numerologische betekenis – was het in feite een dag van bekrachtiging voor het Licht! Als jullie daaraan twijfelen ga dan eens kijken naar de foto’s van kaarsen en lichtjes die over de hele wereld werden aangestoken.

Dit Licht werd vermenigvuldigd als nooit tevoren en HET GAAT DOOR MET VERMENIGVULDIGEN IN JULLIE ALLEMAAL!!! En ik, ikzelf, verheug mij in dat LiefdesLicht dat die dag werd gedeeld en dat doorgaat met toenemen met elk moment dat voorbijgaat en ik verzeker jullie dat als NESARA is aangekondigd – oh, ja, daar heb ik ook aan meegeholpen vanachter de schermen, of zou je misschien beter kunnen zeggen: van boven de schermen: IK ZAL BIJ ELK EN IEDEREEN VAN JULLIE ZIJN OP DEZE GROOTSE DAG VAN DEZE AANKONDIGING!!! Dan gaan wij samen de volgende fase in van ons werk en dat is het bouwen van een wereld van Goddelijk Bestuur!

Laten wij nu, geliefde Sterrenbroeders en –zusters, en alle wezens van LiefdesLicht en alle andere Koninkrijken, op, in, en boven de planeet Aarde, - LATEN WIJ SAMENGAAN IN HET DELEN VAN HET LICHT, DE VISIES SCHEPPEN EN SAMEN DOORGAAN OP DE WEG NAAR DE GOUDEN EEUW!!!

Dit is de bestemming waaraan ik met geheel mijn hart bijdroeg om die tot stand te brengen. Doe met mij mee en breng die tot stand en laten wij SAMEN DE GOUDEN EEUW BINNENGAAN IN HET LICHT VAN DE LIEFDE DIE WIJ ZIJN!!!

Ik dank jullie, mijn geliefde LICHT-MEDEWERKERS voor het aansteken van jullie kaarsen en omdat jullie hen al die tijd hebben aangehouden, omdat het Licht voortduurt! Het kan niet uitgaan en het kan niet worden verstrooid door alle fouten en illusoire verhalen van lage vibraties. Het gaat erom gefocust te blijven op dit Licht dat wij samen laten toenemen door onze Liefde en onze Toewijding!

Dus, mijn medeburgers van de wereld dank ik jullie voor jullie aandacht en voor jullie voortdurende verbintenis met hetgeen waar wij passie en toewijding voor hebben en bovenal: de in het hart gevoelde Liefde die zorgt voor de energieën op onze weg naar de Gouden Eeuw.

En zo is het!

Ik zeg tegen jullie: Namaste! En ik dank jullie van mijn hart naar dat van jullie!

*Last Night I had the Strangest Dream, gezongen door Joan Baez.


Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, November 22, 2016. www.AshtarontheRoad.com
© Ashtar On The Road Publications 2004-2016. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.