De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 14 november 2016

Ashtar On The Road: Ashtar: Laat de verkiezingsresultaten maar gaan en straal je LiefdesLicht uit! / 8 november 2016 /Susan Leland


Ashtar:
 Laat de verkiezingsresultaten maar gaan en straal je LiefdesLicht uit!
Ashtar On The Road Teleconferentie:
8 november 2016 /Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefde familie!

Wel, de dingen worden zeer interessant, nietwaar? En ik heb het nu niet over de zogenaamde Winnaar van de verkiezingen van vandaag. Er zijn geen winnaars, eerlijk waar, in de zin van het in staat zijn om de agenda’s die zij hebben uit te dragen. Dit is niet alleen waar bij de nationale presidentsverkiezingen en de verkiezingen van het congres en die van de senaat. Dit is ook waar op meer lokale niveaus!

Wat is er voor jullie nu meer te doen dan het sturen van Liefde en Licht naar iedereen bij elke gebeurtenis, bij alles dat zich voordoet. En weten dat het tij is gekeerd en niet, NIET, terug zal keren van deze grootse gebeurtenis en deze grootse Waarheid die naar voren komt!

Er zijn al miljoenen mensen in de Verenigde Staten van Amerika - en miljoenen over de hele wereld – die het op hun eigen manier steunen met hun eigen gedachten en hun uitdrukkingen en hun meditaties.

Deze miljoenen zijn zo ontgoocheld omdat de illusies van het protocol voor verkiezingen in staat  zijn gesteld om een instituut te worden dat zij of geen stemming hebben gehouden voor de top banen of dat zij schreven in de naam van de geliefde Bernie – of een andere naam – of dat zij stemden voor een kandidaat van de zogenaamde minderheidspartijen.

Wie heeft deze regels eigenlijk gemaakt? En waarom kwam er in sommige staten een soort van wet waardoor jullie zelfs de naam van de kandidaat van jullie voorkeur niet konden inschrijven?

Wel, wie denken jullie? Wie heeft dit onder controle gehad? En dit gebeurde niet alleen bij deze verkiezingen. EN DE MENSEN BEGINNEN ZICH DIT TE REALISEREN!! Kijk eens terug naar het jaar 2000 – het ophangen van mensen in Tsjaad! Hah! Welke andere belachelijke verhalen verzinnen zij nog meer? En het gaat niet alleen over jullie verkiezingen. Het gaat over al jullie instituten die jullie hebben gedoogd en waarvan jullie de regels hebben opgevolgd en waardoor jullie jezelf hebben laten samendrijven als vee – om het maar ronduit te zeggen – in de omheining die deze duistere hoeden voor jullie hebben gemaakt. Waarom zouden jullie dit doen? OM ALLEREERST DE WAARHEID TE LEREN KENNEN!!!

Als deze experimenten alle onderdelen van het leven beginnen te bereiken, als deze programma’s, deze onderwerping die omheining of die box gaan maken om jullie helemaal in te sluiten – jullie hebben allemaal voorbeelden gezien van waar de muren gaan bewegen en daar zitten jullie dan opeens en lopen het risico om uitgezogen te worden. Wel, wat zal deze muren tegenhouden om jullie in te sluiten – behalve JULLIE? Dat klopt!!!

Jullie hebben de sleutel. Het is een energetische sleutel. Het is een Hoog Dimensionale sleutel. Het is jullie wijsheid die naar voren komt en door jullie hele wezen straalt – en verder – zodat jullie samengaan met de anderen in de categorie van miljoenen die zeggen: “Wacht even! Dit is niet goed! Dit is niet de manier waarop het zou moeten gaan. Wij zouden onze Vrijheid moeten uitbreiden, onze Liefde, onze Vrede op Aarde, onze Communicaties met elkaar, onze Eenheid en ons eren en verzorgen van Moeder Gaia en al haar Koninkrijken!”

Dus wat gaan jullie doen? Jullie vliegen omhoog uit die steeds kleiner wordende doos of omheining. Dat is wat jullie doen. Jullie gaan omhoog. Jullie gaan letterlijk omhoog! EN DIT IS WAT ER GEBEURT!!!

Maar - dit is een grote MAAR – jullie hebben de mogelijkheid om deze Hoger Dimensionale energie, deze Waarheid, deze openbaringen zelfs nog meer naar de derde dimensie te brengen! Misschien zijn jullie geen Mr. Julian Assange, of Dr. Keshe of een van de leiders van de Witte Hoeden in de regering of het zakenleven die zich kunnen uitspreken naar anderen toe. DIT HOEFT OOK NIET!!!

Jullie zijn Lichtwerkers. Dat zijn alle geloofsbrieven die jullie nodig hebben! Niemand neemt jullie tests af om er een te zijn. Niemand kan het wat schelen welke aantallen met jullie zijn verbonden. Niemand kan het wat schelen of jullie een bepaalde graad of een diploma hebben behaald die vertellen dat jullie op die en die school hebben gezeten, enzovoorts – OMDAT IN DE HOGERE NIVEAUS IEDEREEN ZICH OM IEDEREEN BEKOMMERT!!!

Als jullie lichtwerkers zijn is het jullie missie om dit Licht binnen te brengen en dit te laten schijnen door alles wat er is overgebleven van 3D. Hoe meer jullie je Licht laten schijnen, hoe meer buren, families, vrienden de Waarheid gaan zien waar jullie dit Licht op laten schijnen! En de roep om verandering heeft zich al voorgedaan! Er is geen weg terug, zoals ik al heb gezegd. Waarom zouden jullie je Licht niet zo helder mogelijk laten schijnen? Er zijn mensen die bezig zijn met grote dingen. Er zijn mensen die bezig zijn met het beperken van de consequenties van de dingen die de donkere hoeden voor zich hebben.

Jullie doen ook mee aan een van de grote zaken, die van Lichtwerker, Liefhebber, als jullie willen!!! Dat is jullie missie. Dit is onze missie als partners van jullie en dit is wat wij doen! Wij hebben het ALTIJD – weet je – ik, Ashtar en de presentatie die ik steeds breng via deze Stem (Suzan) – gehad over de componenten, de vier componenten waarvoor ik hier ben om hen te leren. Het zijn LIEFDE, COMPASSIE, VERGEVINGSGEZINDHEID EN DANKBAARHEID – EN ALS JULLIE DIE UITSTRALEN HOEVEN JULLIE VERDER HELEMAAL NIETS TE DOEN!!!

Blijf uit het spoor vandaan! Laat hen jullie niet meer in de omheining of de boxen krijgen. Stijg uit boven alles waar jullie in gevangen kunnen worden en geef jullie visies vanuit Hoger Dimensionale locaties, als jullie willen, of vanuit perspectieven en laat dit jullie boodschap aan de wereld zijn! En als jullie dit doen zullen jullie merken dat jullie steeds minder worden gevangen in de trauma’s en de drama’s die de duistere hoeden steeds willen scheppen en waar zij jullie in willen vangen, en jullie zullen merken dat jullie steeds meer in de hogere energieën zullen zijn en dit is tenslotte waar jullie willen zijn. En laat het gewoon los. LAAT HET ALLEMAAL MAAR GAAN!!!

Als jullie niet zonder enige vorm van negativisme kunnen, kunnen jullie omhoog gaan en uit de goot van deze verkiezingen blijven – mijn advies is om van zender op de tv of de radio te veranderen en wat muziek op te zetten waar jullie van kunnen genieten of met een paar vrienden samen een meditatie houden of iets anders te doen waar jullie je aandacht aan kunnen schenken – in plaats van te kijken naar de presidentiële resultaten en te vertrouwen op waar jij leeft en wie de kanshebbers daar zijn, enzovoorts. Steun het Licht, steun de Witte Hoeden op elke mogelijke manier en LAAT DE REST MAAR GAAN!!!

Als jullie al hebben gestemd weet dan dat JULLIE de ware winnaars zijn! Dit klopt: JULLIE, Lichtwerkers, en wezens van zoveel LiefdesLicht waardoor jullie de mogelijkheid hebben om de Planeet Aarde op te tillen en uit welke lage plaatsen dan ook te gaan, uit lage programma’s en uit lage agenda’s die gepland kunnen zijn.

En laat de duistere hoeden maar gaan en over zichzelf struikelen. Zij zitten elkaar in de weg en – typisch als zij zo bang zijn – in bepaalde gevallen anderen uit de weg ruimen als die hen in de weg zitten. Jullie hoeven in betrekking met hen niets te doen. Jullie hoeven geen brieven te schrijven en te klagen of iemand te veroordelen die een, of deze, verkiezing heeft gewonnen en waarvan jullie voelen dat zij niets anders zullen doen dan het dimmen van het Licht. Jullie hoeven dit niet te doen.

Houd je energie gewoon hoog en weet dat de dans die de duistere hoeden met elkaar uitvoeren zeer snel voorbij zal zijn!

Op dit moment laten zij zichzelf zien in elk aspect van hun manier van leven en mensen vinden steeds meer over hen uit! En ja, er zijn mensen die een beetje zullen walgen, verbijsterd zijn, zich in de goot voelen, verontrust en al deze woorden als zij bemerken dat degene waarop zij stemden minder is dan degene waarop zij dachten te stemmen.

Wel, iedereen dient wakker te worden. Steun dus degenen die op het punt staan om wakker te worden met jullie Liefde. Bestempel hen niet als donkere hoeden. Zij zijn eigenlijk meer in een staat van sluimering of onschuld of hoe jullie het ook willen noemen – zelfs onwetendheid. En als zij wakker worden gaan zij zich bij jullie voegen op de snelweg. Zij gaan zich verheffen en zelf uit de omheining breken!   

Reik dus naar beneden en bied hen een Liefdesstraal aan om hen aan te moedigen omhoog te gaan en met jullie mee te doen! Ga, ieder van jullie, voort op je eigen individuele pad en blijf op de snelweg met alle ware Lichtwerkers – degenen die met jullie mee zijn gekomen in deze tijd!!!

Jullie zijn in een zeer vreugdevol gezelschap. Zet het nieuws gewoon uit als dit voor jullie van lage vibratie is. En tussen twee haakjes, morgen (11-9) zal het zeker een wonderbaarlijke dag zijn. 

Dus, geliefde familie, dank ik jullie omdat jullie hier bij ons waren en naar mijn woorden luisterden. Neem hen op in jullie harten en laat hen door je hele energieveld stromen en laat jezelf uitbreken uit welke ketenen dan ook die jullie vastgebonden hebben gehouden aan 3D. Vlieg omhoog naar het LiefdesLicht en doe mee met degenen die, laten wij gewoon zeggen, perfect zijn in de een of andere vorm op Aarde. Onthoud dat wij hier bij jullie zijn en wij buitengewoon vreugdevol zijn dat jullie bij ons zijn!

En zo is het!

Saluut!

*Verder uitgelegd door St Germain.  Debeschrijving van zijn boodschap zal gepubliceerd worden. Klik hier voor de audio:

Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, USA Election Day, November 8, 2016.

© Ashtar On The Road Publications 2004-2016. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.