De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

vrijdag 25 november 2016

Aranuth: Hadrianus / Malcolm Bell /Atherton, / 24 November 2016

Aranuth:
Hadrianus
Malcolm Bell /Atherton, 24 November 2016
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Commentaar:

Chaotisch! Dat is zo ongeveer de beste manier om het te beschrijven, niet alleen de persoonlijke dingen die in het leven van de mensen gebeuren, maar ook de gebeurtenissen die zich nationaal en internationaal ontvouwen. Overal waar ik kijk, op de hele wereld, zie ik een deinende, kronkelende, tollende massa mensen die moeite hebben om verder te gaan, die hier is van merken dat positief of negatief is en wat zijn effecten heeft op de kosmos, het Universum, de multiversums waar wij intrinsiek deel van uitmaken.

De verhoogde energie van de volle maan van afgelopen oktober was een duidelijk voorbeeld waar vele mensen zich dingen afvroegen over hun gezondheid en of de energie van deze planeet in feite een losse flodder is in het grootse schema van dingen in het Universum.

Het is jullie vergeven als jullie denken dat de wereld gek geworden is door de doorgaande hebzucht, machtswellust, deceptie en controle, en dit staat op de drempel van zowel exploderen en imploderen. (Kijk maar naar de recente aardbevingen in Chili, Nieuw-Zeeland en Japan) Wij als ras, een ras dat wordt geacht zich te ontwikkelen, vooruit te gaan en op hun weg begrijpender te worden, compassievoller en wijzer; of zit ik nu op een zijspoor?


Onze oorspronkelijke en bedoelde staat van zijn was het om vredig, compassievol, zorgzaam te zijn en te delen en te bestaan in een staat van harmonieuze samenwerking en onvoorwaardelijke liefde terwijl wij ons eigen individuele pad belopen en ons bezighouden met onze ervaringen en lessen om volledig gerealiseerde bewuste wezens te worden.

Ergens op ons evolutie-pad gaven wij onze vrije wil en onze onafhankelijkheid weg, als zombies, of in een lethargische bedwelming, aan de manipulators en controllers op een gedweeë en schizofreen-achtige manier. Gelukkig hebben de meesters, de hoger-ontwikkelde wezens van liefde en licht, ontwikkelde wezens van andere kosmische en galactische realiteiten, gesteund door de engelrijken, ons zorgvuldig in de gaten gehouden en zagen de rampzalige gebeurtenissen zich ontwikkelen en zij hebben positieve actie ondernomen om ons uit onze boom van traagheid te schudden naar een effectieve persoonlijke verantwoordelijkheid voor onze evolutie.

Het resultaat van de afgelopen verkiezingen in de VS is een ander voorbeeld van “verwacht het onverwachte” en is het bewijs van een ontwakende mensheid; een duidelijke illustratie van de effectiviteit van de macht van het volk – en het is nog niet voorbij – nog lang niet! – de massa zielen, de slapende reus, ontwaakt. Hier in Australië, net zoals in de rest van de wereld, zal er een her-lijning komen van de manier waarop wij passen in de wereldstructuur van deze steeds veranderende wereld.

Dit brengt Australië en vele andere landen geweldige mogelijkheden om hun individualiteit en hun hartsverlangen uit te drukken om te groeien in vrede, waarheid en licht.

Zowel grote als kleine landen zullen merken dat zij op de “knop” kunnen drukken om zichzelf in lijn te brengen met een toenemend eerlijke, gevoelige, vredige en bewuste wereld.

Mijn gidsen hebben al eerder accuraat gewaarschuwd voor de dingen die er nu gebeuren - op een manier die geen angst opwekte –en de zich opvolgende ontwrichting en wanorde in het komende voorjaar en in een periode van ongeveer drie maanden zal het weer uitbreken van de oude archaïsche, oneerlijke en bedrieglijke patronen en controlesystemen laten zien die naar voren moeten komen en waar wij mee in het reine moeten komen. Het kan voor vele verlichte zielen er op lijken dat twee tegenovergestelde krachten, het licht en het donker, vechten om de heerschappij…… en wat een veldslag! Alles is in Goddelijke Orde.

De onderstaande boodschap werd ontvangen en van commentaar voorzien door verscheidene mensen die zeiden dat de inhoud ervan meer dan alleen maar toepasselijk was.

De Boodschap:

Wel, goedenavond allemaal. Ik ben het, Hadrianus die nogmaals bij jullie komt in jullie prachtige cirkel van licht. Het is meer een spiraal van licht dan een cirkel omdat wij vandaag, om hier te kunnen komen, gebruik moesten maken van een spiraal om door de matrix te komen om onze boodschap vandaag bij jullie af te leveren.

Toch vermindert dit niet de kracht en de effectiviteit van deze boodschap die ik jullie ga brengen. Het is alleen maar om jullie duidelijk te maken dat de spiraal die wij hebben gebruikt bestaat uit lagen en lagen van energie die lijken op een kurkentrekker in en door de matrix om jullie te bereiken. Dit is ons werk.

Jullie planeet staat voor grote veranderingen: grote veranderingen.
Jullie planeet zal nooit meer dezelfde zijn. Nooit meer! Er is geen weg terug: er is geen ommekeer mogelijk! De Schepper wil het op deze manier omdat de wereldgebeurtenissen die jullie gehele structuur op deze Aarde scheppen en herscheppen altijd werd veranderd en dit zal in de komende jaren ook zo zijn. In de komende periode van een paar maanden zal jullie planeet grote veranderingen ondergaan die, zacht gezegd, kunnen varieren van een beetje angstwekkend tot gruwelijk. Er is veel afval, veel afval dat gereinigd moet worden en dit is geen gemakkelijke taak. Toch is er een groep samengesteld in de Gebieden - en ik heb het nu over de wezens in een veranderde staat, ja, veranderde staat, en degenen in de spirituele Gebieden, de kosmische Gebieden en de hoger vibrerende Gebieden, waar jullie nog nooit van gehoord hebben.

Wij hebben het niet alleen over jullie planeet en jullie Universum. Wij bespreken de multi-versums; niet alleen de multi-versums, wij hebben het ook over realiteiten, de vibratie-ruimten van een extreem hoge vibratienatuur waar niemand, nou, practisch niemand op jullie Aarde, zich bewust is van het bestaan hiervan.

Voor jullie mensen op Aarde die voelen dat jullie klein en onbelangrijk zijn: weet dat jullie gekend zijn; jullie bestaan is bekend! Jullie worden in de gaten gehouden en gestuurd in een bepaalde richting naar wat wij de “veilige haven” zouden kunnen noemen. In zeemanstermen zou je kunnen zeggen dat wij ervoor zorgen dat jullie naar een veilige haven worden geleid. Er is geen manier bekend waarop jullie de veranderingen kunnen voorkomen, stoppen of verminderen; de dramatiek, ik mag wel zeggen, de dramatische veranderingen, de geweldige veranderingen die plaatsvinden en zullen plaatsvinden op jullie planeet.

Er ligt een enorme hoeveelheid veranderingen voor jullie in de toekomst; er zitten grote veranderingen in de pijplijn. Nu, voordat jullie verandering in jullie toekomst kunnen consolideren in jullie realiteit hebben wij vanuit de andere Gebieden een grote, gigantische taak voor ons liggen omdat, zie je, er enorme aantallen lagen zijn die rondom jullie planeet zijn gevouwen. Het is een opeenstapeling van laag op laag van energieën die jullie hebben vastgehouden, eonenlang hebben vastgehouden.

Nu zijn jullie je ervan bewust dat wat jullie hier in deze realiteit hebben, eenvoudig gezegd, een groot(s) experiment is, een zeer groot en zeer langdurig experiment. Jullie zijn uniek. Jullie planeet, jullie realiteit is uniek. Wat jullie als ras, als conglomeratie van zielen die speciaal zijn en speciaal geïncarneerd zijn voor dit experiment werkelijk te doen, is een prachtig werk om jezelf te ontwikkelen, te laten groeien, wijsheid en ervaring te vergaren en dit is precies waarvoor jullie hier zijn; dit is waarvoor jullie je als vrijwilligers hebben aangemeld, overeen zijn gekomen om dit te doen.

Tot nu toe is dit experiment een gewoon succes, niet een overdreven succes.

Er is grote vooruitgang geboekt in het begrijpen hoe zielen van een veelvoud aan andere realiteiten een fysiek lichaam kunnen aannemen – lichamelijk worden, incarneren –en met de handicap van dit fysieke zijn jullie hier om het fysieke te overwinnen en uit te drukken wie en wat jullie werkelijk zijn.

Ik heb zojuist gezegd dat jullie niet gewoon maar uit een zogenaamd spiritueel gebied komen; om het word “spiritueel gebied” te gebruiken is als een huisschilder die zegt dat je een bepaalde soort verf overal voor kunt gebruiken; dat is niet zo, dat is niet zo.

Elk en iedereen van jullie zielen is uniek. Sommigen van jullie, velen van jullie komen uit hetzelfde Gebied, hetzelfde vibratieniveau, een niveau dat totaal anders is dan waar vele anderen vandaan komen, andere ruimten, andere vibratiegebieden.

Wat wij graag willen dat jullie begrijpen is dit: Jullie zijn allemaal uniek. Jullie zijn allemaal individueel. Jullie zijn allemaal souverein en jullie komen allemaal van een myriade, een absolute myriade van andere niveaus, vibratieniveaus, ruimten, plaatsen, realiteiten, het gaat van eindeloos naar de eeuwigheid. Zelfs van waar ik ben kan ik geen totaal aantal bronnen noemen, of laat ik zeggen plaatsen, ruimten, realiteiten, bronnen.

Het woord “bronnen”, jullie bron, beschrijft dit op een goede manier. Terwijl jullie dus in een fysiek lichaam zitten, kunnen jullie – en doen jullie dit ook – samenwerken; jullie werken samen om op een vredige manier vooruit te gaan. Dit is wat de bedoeling was. Vredig leven in perfecte harmonie. Als ik spreek over harmonie heb ik het niet over de harmonie van het fysieke lichaam. Ik heb het over de harmonie en de absolute extase van de harmonie die kan bestaan tussen twee zielen van de veelheid van bronnen, veelheid van vibratieniveaus. Dus zelfs als jullie allemaal van hetzelfde laken een pak lijken te zijn is dit alleen uiterlijke schijn.  Om het heel duidelijk te stellen: het is alleen maar uiterlijk vertoon!

Lieve mensen, jullie zijn vermetel, jullie zijn absoluut stoutmoedig! Grote aantallen wezens vanuit grote aantallen realiteiten; zij kijken, observeren, en zien wat jullie proberen te bereiken…. En zij schreeuwen het uit: “Hoe ongelooflijk stoutmoedig!” Terwijl zij dit zeggen juichen zij jullie toe, juichen zij jullie allen toe. Waarom juichen zij jullie toe? Omdat jullie de wegwijzers zijn. Jullie zijn degenen die waar zij op hebben gewacht!

Jullie zijn degenen waar veelvouden van energiewezens vanuit andere realiteiten naar kijken. Jullie tonen hen de weg. Daarom juichen zij jullie toe en willen dat jullie prachtig slagen omdat jullie de “wegwijzers” zijn die een blauwdruk maken. Jullie laten een zeer helder, goed gedefinieerd en intrinsiek geweven blauwdruk achter voor elke andere entiteit die het leven op Aarde wil ervaren, kan adopteren, kan volgen. Het is een kolossaal en gedurfd experiment en als wij het geheel zien vanuit de Gebieden en deze planeet zien, zien wij grote vooruitgang; wij zien ook verschillende gebieden van focus die niet succesvol zijn geweest, dit gebeurt echter niet direct. Het is een evolutie, begrijpen jullie? Het is evolutie.

Er is geen enkele entiteit of bron, uitgezonderd de Allerhoogste Schepper, die de magische toverstaf heeft van de absolute magie van creatie.

Het is leren, rondlopen, vallen, opstaan, weer proberen: jullie doen al deze dingen en leggen het pad dat anderen kunnen volgen. Nu ik dit heb gezegd, jullie hebben echt opmerkelijk werk gedaan tot dusver. Er zijn eonen van tijd waarin jullie je hiervan niet bewust waren dat het bestond en ik gebruik het woord bestond omdat dit woord in jullie terminologie hoofdzakelijk refereert aan het verleden dat leidt naar de tegenwoordige tijd. Toch is er in alle eerlijkheid geen verleden, geen toekomst, er is alleen nu!

Wel, wij verwachten niet dat jullie helemaal accepteren en begrijpen wat het nu, en alles in het nu, feitelijk betekent , maar daar hoeven jullie je nog niet druk om te maken.

In dit nu, op deze planeet – dat wil zeggen op dit punt in jullie tijd – de ontwikkeling van geïncarneerde zielen op deze planeet – wel, jullie kunnen nu een ietwat ontmoedigende taak tegemoet zien. Er zijn vele botsingen van zielen, entiteiten die juist uit de bron kwamen, die hun eigen bron en hun eigen niveaus hebben, of het nu kosmisch is, galactisch, spiritueel, of wat dan ook, van andere niveaus, andere realiteiten, die hier niet zijn met de beste bedoelingen en die niet van het licht zijn. Hoewel ik niet wil oordelen, wil ik jullie wel vertellen, sommigen van jullie eraan herinneren, dat er entiteiten zijn vanuit andere ruimten, plaatsen, niveaus, realiteiten, velen van hen van kosmische of galactische natuur, die niet van het licht zijn.

Zij zullen schade toebrengen, soms grote schade, en toch kijken de krachten van de Ultieme Bron van het Ultieme Licht van de Ultieme Liefde die….. laten wij fluisteren, “de Schepper”, de Schepperkracht, is, toe en observeren.

Buiten jullie gezichtsveld woedt er dus een behoorlijke veldslag. Van waar wij zijn overwint het licht altijd het donker maar het licht dient versterkt te worden met extra troepen, extra wapenen, en dieze extra troepen en bewapening zijn jullie, lieve zielen die van het licht zijn, die de wegwijzers zijn en die een zeer sterk wapen tot je beschikking hebben en dat is absolute liefde die goed geassisteerd wordt door niet oordelen. . ..

Wij zijn ons er allemaal van bewust dat het ego dat ons helpt om dit leven te leven, om door de lessen en de ervaringen te navigeren, ook neigt om te oordelen vanwege de eenvoudige reden dat het de balans van jullie bewustzijn is die jullie vertelt over licht tegenover donker en wat correct is en wat niet. Wat is liefde, wat is haat? Er is dus oordeel binnen elk en iedereen maar alsjeblieft, kijk niet denigrerend op jezelf neer omdat jullie oordelen. Maar net als bij alle andere zaken, moet oordeel met matiging worden gebruikt en natuurlijk, zoals ik zojuist heb uitgelegd, zijn er vele momenten waarop oordeel is vereist.

Jullie kunnen oordeel vervangen door voorkeur. Wat prefereren jullie, licht of donker? Hard of zacht. Dat is oordeel, dat is gecontroleerd oordeel. En als gecontroleerd oordeel heeft het een intentie in zich om geen pijn te doen of schade toe te brengen en ik ben hier dus vandaag om jullie aan te sporen om zo weinig mogelijk te oordelen, nooit negatief oordeel te gebruiken, oordeel heel zelden te gebruiken en onvoorwaardelijke liefde en licht te sturen naar elke situatie.

Voor wat beterft oordeel…. denk hier eens over na: Wij oordelen over vele dingen, vele, vele dingen. Er is veel oordeel in de wereld. Veel oordeel in elk aspect van de wereld en het kan positief worden gebruikt en toch moeten wij jullie waarschuwen dat het oordeel niet verandert in het duistere negativisme en kwaad kan berokkenen.

Als jullie kijken naar de gebeurtenissen op jullie planeet, probeer dan niet te oordelen, het is moeilijk, dat begrijpen wij, maar probeer niet te oordelen. Kijk gewoon naar de situatie en weet, weet absoluut, dat alles echt in Goddelijke Orde is. En als jullie zien of voelen, dat de Goddelijke Orde het niet zo goed doet, onthoud dan dat de Goddelijke Orde verandert, uitdijt en plooit als dit nodig is en als daar behoefte aan is.

Onze boodschap is vandaag voor jullie eenvoudig dit: jullie zijn bewapend met een zeer krachtig wapen, de mogelijkheid om niet te oordelen en licht en liefde uit te stralen.En terwijl jullie deze ongelooflijke bewapening hebben door krachtige, krachtige wapens, denk er dan ook aan dat jullie beschermd worden, jullie zijn beschermd, jullie harnas is het licht. Jullie dragen dus het harnas van het licht, jullie lopen in het licht met een liefhebbende, niet oordelende intentie en jullie kunnen op een geweldige manier de planeet en alles wat erop is assisteren en helpen om steeds dichter naar het licht te gaan, steeds dichter naar vredige samenwerking.

Dit geeft jullie meer dan genoeg om over na te denken en wij in de Gebieden willen jullie aanmoedigen om onze boodschap in je op te nemen en te zien hoe jullie deze op je pad kunnen gebruiken.

Dank jullie wel, lieve zielen: wij komen om jullie grootse liefde te brengen. Grootse liefde. Als jullie ogen hebben om te zien zouden jullie jezelf omringd zien door lagen en lagen van prachtige bloemen die lagen van liefde vertegenwoordigen. Grote diepte van bloemen van liefde die jullie omcirkelen binnen de spiraal die wij vandaag hebben geschapen om vandaag bij jullie te komen.

Dank je wel en veel plezier op jullie weg.