De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

dinsdag 4 oktober 2016

Dagtekst van Dinsdag 4 Oktober 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 4 Oktober 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Genegenheid - haar uitingen moeten bewust zijn

"Elkaar de hand schudden als je elkaar ontmoet, elkaar kussen of welke andere uiting van genegenheid ook, vraagt erom dat we er speciale aandacht aan schenken. Anders is het zinloos, en dat niet alleen, het is ook schadelijk. Want deze vorm van onbewustheid in de menselijke verhoudingen heeft op de psyche van zowel de een als de ander een negatief effect.

Zichtbare uitingen van vriendschap tonen, van tederheid, zonder er met de gedachte, de ziel, bij te zijn, wekt iets op zowel bij de gever als bij de ontvanger. Dat kun je niet meten, maar wat wezenlijk is voor onze vreugde en ontplooiing is altijd onmeetbaar. Daarom kan een blik, een seconde van stilte, een glimlach waarin de ziel zich uitdrukt, veel meer voordeel brengen dan alle fysieke uitingen of zelfs geschenken."