Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

dinsdag 4 oktober 2016

Dagtekst van Dinsdag 4 Oktober 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 4 Oktober 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Genegenheid - haar uitingen moeten bewust zijn

"Elkaar de hand schudden als je elkaar ontmoet, elkaar kussen of welke andere uiting van genegenheid ook, vraagt erom dat we er speciale aandacht aan schenken. Anders is het zinloos, en dat niet alleen, het is ook schadelijk. Want deze vorm van onbewustheid in de menselijke verhoudingen heeft op de psyche van zowel de een als de ander een negatief effect.

Zichtbare uitingen van vriendschap tonen, van tederheid, zonder er met de gedachte, de ziel, bij te zijn, wekt iets op zowel bij de gever als bij de ontvanger. Dat kun je niet meten, maar wat wezenlijk is voor onze vreugde en ontplooiing is altijd onmeetbaar. Daarom kan een blik, een seconde van stilte, een glimlach waarin de ziel zich uitdrukt, veel meer voordeel brengen dan alle fysieke uitingen of zelfs geschenken."