Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zondag 2 oktober 2016

Dagtekst van Zondag 2 Oktober 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 2 Oktober 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Onderricht van de scheppende geest maakt ons onafhankelijk van omstandigheden -

"Om te overleven op het fysieke vlak zijn wij noodzakelijkerwijs afhankelijk van de buitenwereld. We zouden niet kunnen leven zonder de elementen die ons worden geschonken door de aarde, het water, de lucht en de zon. Wij zijn schepselen en alle schepselen zijn verplicht om van buitenaf licht, lucht, voedsel – het materiaal waarmee zij hun onderkomens bouwen enz. – te ontvangen. Ons hele bestaan wordt ondersteund en onderhouden door elementen die van buitenaf komen. Alleen de Schepper ontsnapt aan deze wet, hij heeft niets nodig buiten Hem zelf, aangezien Hij het leven is.

Maar in ieder schepsel, in het bijzonder in het menselijk schepsel, heeft de Schepper een deeltje van Zichzelf achtergelaten, een vonk, een geest, die van dezelfde aard is als Hij. Dankzij deze geest, die in hen woont, kunnen mensen dus ook schepper worden. In plaats van altijd alles van buitenaf te verwachten, hebben zij door hun gedachten en hun wil het vermogen om te handelen en bepaalde noodzakelijke elementen op te vangen die hun fysiek leven, maar vooral hun psychisch leven kunnen ondersteunen. Daarom is het onderricht van de Ingewijden altijd dat van de scheppende geest geweest. Wie deze levensfilosofie aanvaardt, verovert de ware kracht, de ware vrijheid."