Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zaterdag 1 oktober 2016

Dagtekst van Zaterdag 1 Oktober 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 1 Oktober 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Keten (levende) van wezens - zich bewust met hen verbinden

"Wij zijn verbonden met wezens die boven ons staan: de engelen, de aartsengelen… tot aan God Zelf. Maar we zijn ook verbonden met hen, die zich in de evolutie beneden ons bevinden: de dieren, de planten, de stenen.

Je zult beter inzien waar deze verbinding uit bestaat als je weet hoe de circulatie werkt in de opgaande en neerdalende sapstroom in de stam van een boom: de opgaande stroom vervoert het grove sap tot in de bladeren waar het wordt bewerkt, terwijl de neerdalende stroom het bewerkte sap transporteert dat de boom voedt met organische stoffen. In de kosmische Boom bevindt de mens zich op de overgang tussen deze twee stromingen, waar hij bewust met hen moet leren werken. Zodra hij erin is geslaagd de wijsheid, het licht en de liefde van de Hemel aan te trekken, brengt hij deze over naar de wezens, die zich beneden hem bevinden en met hem verbonden zijn, tot aan de mineralen.

Vervolgens, dankzij een andere vorm van circulatie, klimmen deze krachten weer omhoog vanuit de minerale wereld tot in de verheven rijken van de schepping. Degene, die zich bewust met deze levende keten van wezens verbindt, wordt bezocht door de vreugde, het licht en de vrede. "