De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zondag 2 oktober 2016

Ashtar On The Road: Ashtar: De Gouden Eeuw is de Tuinpoort naar de Nieuwe Aarde! / 27 september 2016 /Susan Leland


Ashtar:
De Gouden Eeuw is de Tuinpoort naar de Nieuwe Aarde!
Ashtar On The Road Teleconferentie:
27 september 2016 /Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefde familie! Wat een dag! Voor sommigen van jullie is het zeker al morgen, maar houd jezelf in de energie van vandaag, die van 9-9-9!  Als je die al niet had tijdens het rapport van onze geliefde meesters* denk er nu dan aan en focus je daarop – begroet het!

Als je er een mantra aan wilt toevoegen, doe dat dan. Jullie weten wat “negen” is, nietwaar? Dit is drie keer drie. Nu is dit drie keer negen dat opgeteld ook weer een negennummer geeft (27. (2 +7))" Jullie kunnen daarover nadenken en er wat elementair op “kauwen” zoals Saint Germain zou zeggen, als jullie erin zijn geheel naar willen kijken – en dat is helemaal geen ongepast idee!!!

Het is eerder een veelbelovend idee! Jullie zouden zelfs de 9-9-9 op kunnen schrijven en er een mantra of meditatie op loslaten omdat de betekenis ervan “GEDAAN – AFGELOPEN”, is. Weg met het oude en welkom aan het nieuwe.

Natuurlijk zijn er details. Er zijn altijd details, nietwaar? Als jullie gewoon een gigantische verandering verwachten als jullie morgen wakker worden en er een Nieuwe Aarde zal zijn en jullie daar middenin zitten, hmmm, dan zijn er nog een paar stappen die gezet moeten worden, maar het belangrijkste om te doen is het VERWELKOMEN VAN DE NIEUWE AARDE EN ALLES DAT DIE MET ZICH MEEBRENGT!!!

Een zeer belangrijk deel daarvan is natuurlijk NESARA en ik zal het daarover hebben. Onze geliefde broeder Pan – ik weet zeker dat hij jullie op een welsprekende manier zal verwelkomen op de Nieuwe Aarde. De Waarheid is dat die er al is! Wel, het is net zoals ik, Ashtar, Ik ben hier, ik ben daar, ik ben overal!

Wij gaan het vanavond dus over de Nieuwe Aarde hebben. 

Maar laten wij eerst over NESARA spreken omdat dit onderwerp steun nodig blijft hebben. NESARA is in essentie de poort naar de Gouden Eeuw die de poort is naar de Nieuwe Aarde! Wat denken jullie daarvan? Als jullie eraan willen denken als een tuinpoort, is dit ook goed.

Het is de meest prachtige tuinpoort in jullie hele zonnestelsel, of, inderdaad, op dit moment in het hele Universum. Praat over een nieuwe manier van leven, zuiver, Hoog Dimensionaal enzovoorts, enzovoorts. NESARA brengt die! Het gaat over Goddelijk Bestuur!

Jullie hebben wat van de meest noodzakelijke en fundamentele informatie gehoord over de dingen die wij hebben gedaan en over het vreugdevolle nieuws van de acties van Saint Germain* en de activiteiten die de manier van leven van de Nieuwe Aarde, of de Gouden Eeuw, ondersteunen. 

Laten wij zeggen dat zij een de dezelfde zijn: (zingt): 'You Can't Have One Without the Other!'  Dit is dus waar wij ons nu bevinden en wij staan op de drempel!!! Voel het. Voel het gewoon!

Weet je, ik zal nog even verder afdwalen, maar ik kom terug. Ik zal niet verdwalen. Blijf je dus focussen! Weet je, de “Stem” (Suzan), sprak erover hoe het was in het begin van Ashtar on the Road en wij vertelden haar – en wij spraken direct tegen het publiek terwijl wij haar stem gebruikten – HET GAAT NIET ALLEEN OM WOORDEN! HET GAAT OVER GEVOELENS!!!  Het meest elementair en belangrijk is natuurlijk het gevoel van Liefde dat ik nu wereldwijd – en nog verder - uitzend en wat het hele gezelschap van Licht tijdens deze bijeenkomst ook doet.

Het is tevens een uitnodiging aan jullie om omhoog te gaan in je vibraties zodat jullie in je Hoger Dimensionale Perspectieven kunnen komen waar er geen “ja maars” ik noem hen vaker “ja maars” Ja, maar, dit of dat, ik kan het niet omdat….. Dat zijn de “ja maars!” Er zijn geen “ja maars” meer als wij verder gaan. In feite zijn er steeds minder van hen omdat hoe meer jullie in je hogere vibraties komen, hoe minder “ja maars” er in jullie wezens zijn? Begrepen? Goed!

Wij zijn dus op wegen voor doelen als identificatie en resonantie zeggen wij gewoon: WIJ GAAN OMHOOG!!! Het is heel belangrijk om de “ja maars” uit te wieden. Delete hen, laat hen achter – hoe jullie dit ook willen doen. Zij zullen heel goed passen op de alternatieve Aarde waar sommigen van hen op afstevenen. Enkelen van hen zijn daar al. Wij hoeven daar met deze groep helemaal niet op af te gaan, helemaal niet, omdat wij weten dat de bestemming van jullie voorkeur – eersteklas, zal ik maar zeggen – de Nieuwe Aarde is!

De Waarheid is dat de Nieuwe Aarde er al is, of laat ik zeggen HIER al is! Het is alleen een kwestie van nog een klein beetje meer optillen, er doorheen wandelen, er doorheen vliegen, als jullie willen, om de deur te openen die naar NESARA leidt en dan door de poort te lopen die naar de Tuinen leidt, als jullie daarvoor kiezen. Dat is de Nieuwe Aarde. Het is allemaal zo’n beetje op dezelfde plaats

Het kan gevonden worden in jullie harten, het kan gevonden worden als jullie mediteren of buiten je lichaam gaan, het is zelfs nu te vinden bij degenen die ascenderen, maar ik haast mij om jullie te zeggen: MAAK GEEN HAAST!!! Als jullie er klaar voor zijn om te ascenderen, kunnen jullie ascenderen. Zo simpel is dat. Maar voor de meesten van deze zeer geëerde familie is er nog wat te doen terwijl jullie nog in je menselijke lichamen zijn en dit is allereerst het optillen van jullie menselijke lichamen en het helpen van anderen om hetzelfde te doen!

Wees dus niet ontmoedigd als jullie horen dat het maar een klein aantal is dat ascendeert of gaat ascenderen. Maak je geen zorgen of jullie wel of niet in de zogenaamde eerste golf zitten. Jullie tijd is op jullie tijdlijn. Heb het over eersteklas plaatsen! JULLIE ZIJN AL IN DE ASCENSIE-STATUS IN DAT DEEL VAN JULLIE DAT JULLIE LICHTLICHAAM IS – DAT ALTIJD AL IN DE ASCENSIESTATUS IS GEWEEST!!! Dit is een andere manier om te zeggen dat het zich bevindt in de Hogere Gebieden waar alleen Liefde bestaat – LiefdesLicht – en het gaat erom je daar steeds meer mee te verbinden omdat dit jullie steeds meer omhoog brengt. Ik heb hierover gesproken. Sananda leert jullie de methode. Dit is het Hoog-dimensionale Perspectief dat jullie alle gereedschappen geeft, alle mogelijke informatie die jullie nodig hebben om een leider te ZIJN, een burger, een bewoner van de planeet Aarde! Als jullie willen: DOENERS die de manier van leven van de Nieuwe Aarde leven! Neem dit op in jullie harten, lieve mensen, en krijg dit gevoel te pakken. Pak de golf. Wij zenden op dit moment naar jullie allen uit om te VOELEN hoe dit voelt!

Jullie zullen allemaal je eigen definities hebben. Voor sommigen zal dit zonder stress kunnen zijn! Voor anderen misschien: “Oh, ik laat uiteindelijk nu los wat mij zo lang heeft tegengehouden en voor onbalans en pijn zorgde!” Enzovoorts, enzovoorts. “Eindelijk ben ik een wezen van puur LiefdesLicht terwijl ik nog steeds in een menselijk lichaam ben.” DIT IS HET WONDER VAN JULLIE!!!

Deze planeet is zo uniek. Het is een planeet van vrije wil. Hoe vaak hebben jullie dit gehoord? Als jullie proberen om verantwoordelijkheid te nemen voor het bijvoorbeeld tijdelijk dragen van een donkere hoed, of wat dan ook, als jullie proberen om je te verzoenen met al deze millenniums, deze eonen van tijd, onder de controle van deze indringers – het zou niet zijn gebeurd als jullie daar geen toestemming voor hadden gegeven. Genoeg gezegd! Ho'oponopono!!!

Verhoog jezelf en bevrijd jezelf van alle schuld en al dat soort dingen – karmische bagage. Jullie hebben het allemaal geweldig gedaan! Wij applaudisseren voor jullie allemaal. Ontvang een buiging en ga ermee door omdat jullie een geheel nieuwe manier van leven te leven hebben en dit is een manier van leven die van pure Vreugde is, van pure Liefde, ja, Dienstbaarheid. Voor degenen van jullie – en vergis je niet – als jullie al niet op het randje van ascensie staan – komt dit omdat jullie zoveel Liefde in jullie harten hebben dat jullie doorgaan om te helpen terwijl jullie nog steeds op JULLIE eigen ascensiepaden zijn.

Met andere woorden: het is makkelijker om een leider te zijn als je zegt: “Doe met mij mee. Ik ben op dit Pad, doe met mij mee. Word wakker en ga MET mij mee” eerder dan: “Wel, ik ben hier in het Licht en ik zal jou gewoon naar je Hoger Zelf stralen” omdat er een deel van jullie is dat bewust in het menselijk lichaam is en het nodig heeft om dit te horen en het ook te VOELEN! 

Goed, ik zal jullie dit allemaal laten overdenken. Dit is gewoon nog meer Ver-lichting voor jullie en ook informatie die jullie wordt aangeboden om door te gaan met ontdekken. Ik wil jullie aandacht ook nog even vragen voor het Programma** waar wij zo duidelijk om hebben gevraagd, vanwege onze familieleden die de inspiratie hadden om te vragen verbonden te worden met anderen in deze Grootse Familie van Ashtar on the Road. Wij hebben gevraagd om dit zonder beperkingen te doen, dat dit een Hoog-Vibrationeel Programma is en dat het van daaruit wordt gedefinieerd of geïnterpreteerd hoewel elk individueel lid ervoor kiest om dit te doen. Jullie hebben eens te meer vrije wil. Jullie kunnen meedoen of niet!

Als jullie meedoen kunnen jullie kiezen met wie van deze lijst jullie contact opnemen. Sommigen van jullie kunnen zoeken naar familieleden die gelijkgezind zijn, Lichtwerkers zoals jullie zelf in gemeenschappen bij jullie in de buurt. Sommigen van jullie zullen anderen ontmoeten. Misschien hebben jullie enkele voorouders die uit een land kwamen dat voor jullie aan de andere kant van de wereld is. En het kan zijn dat jullie je daarmee willen verbinden. “Oh, ik zie iemand op deze lijst die uit dat land komt. Ik ga daar contact mee opnemen!” Jullie hoeven er ook geen limiet aan te stellen door bijvoorbeeld te zeggen: “Goed, ik zal er drie uitkiezen en dat is alles!” Jullie kunnen doen wat jullie willen, steeds als jullie van deze lijst kiezen. In die zin is het een levende lijst. Wij kunnen niet zeggen wie van jullie ervoor zal kiezen om eraan mee te doen. Dat hangt van jullie af. Jullie hebben vrije wil om je keuzen te maken. Wij zullen alleen zeggen dat dit een manier is om de missies uit te breiden die deze familie van Ashtar on the Road heeft! En het zijn vele missies en ik zal hiervan enkele voorbeelden geven. Natuurlijk is er het steunen van de aankondiging van NESARA. Jullie weten waarom! Natuurlijk is er het steunen van het ontwaken, zelfs al gaat het maar om een persoon, door je met iemand anders te verbinden – jullie kunnen misschien een ander perspectief dan dat van jezelf hebben. Jullie kunnen je perspectief uitbreiden om jezelf te helpen als je een of meer mensen uit je familie of je gemeenschap wilt helpen ontwaken. Het is niet vereist! Het is alleen maar een voorbeeld. Het kan een manier zijn om te weten dat er mensen op de wereld zijn die Lichtwerkers zijn zoals jullie, als jullie voelen alleen te zijn in jullie gemeenschap.

Hoeveel van jullie hebben mensen en familieleden om je heen die niets willen horen van wat jullie weten? Dit is een behoorlijk eenzame situatie, nietwaar? Wij weten dat dit bij velen van jullie zo is. De Stem kan jullie hierover vertellen wat jullie willen weten. Vanwege al deze redenen heb ik jullie gevraagd om samen te komen – degenen van jullie die daarvoor de inspiratie hebben – en uit te kijken naar anderen in deze Familie. Jullie hebben al gehoord van de richtlijnen en zij zullen herhaald worden.*** De privacy hiervan zal gewaarborgd worden en dit geldt voor iedereen op deze  lijst!

Hier is nog iets. Als twee of meer van jullie beslissen – en dit hangt van jullie af – om samen te mediteren, of jullie nu fysiek samen zijn of niet, kunnen jullie dit natuurlijk doen, telepathisch, vanaf elke locatie. Wat er dan gebeurt is dat ALS TWEE OF MEER VAN JULLIE DIT Hoog Energetisch Missiewerk doen, de kracht daarvan exponentieel toeneemt en jullie nog meer bijdragen aan het omhoog gaan, het ontwaken naar de Gouden Eeuw of de Eeuw van Aquarius – hoe jullie dit ook willen noemen – door dit samen te doen!!!

Het zal natuurlijk niet alleen jullie fysieke of verbale verbindingen met jullie stemmen of jullie schrijvende vingers of wat dan ook verhogen maar het zal er ook voor zorgen dat jullie je nog verder open kunnen stellen voor telepathische gaven. Jullie zullen zelfs nog meer in verbinding staan met het LiefdesLicht van het Universum, met het LiefdesLicht dat JULIIE zijn en, natuurlijk, met jullie Hoger Dimensionale lichamen, jullie Hoger Dimensionaal DNA, jullie Hoger Dimensionale chakra’s en alle niveaus van jullie Hoger Dimensionaal Wezen. Dit klinkt niet verkeerd, nietwaar? Oh, ik houd van deze taal! En ik ben zo vereerd  - vol van LiefdesLicht – dat jullie hier bij deze bijeenkomst zijn!

Ik ben vereerd om bij jullie te zijn en IK HOUD MEER VAN JULLIE DAN WOORDEN KUNNEN UITDRUKKEN – IN WELKE TAAL DAN OOK!!!

En zo is het.

Saluut!

*    Tara and Rama's Report - The transcription will be published; Link to the 9-27-16 audio program (Begin at 17:17min):

**   Ashtar On The Road Family Contact List (See below):

*** Susan's opening remarks (Begin at 6:00 min):

Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, September 27, 2016. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2016. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.