De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zondag 11 september 2016

Hilarion “Jullie Zijn Degenen die Positieve Veranderingen Creëren” /11 September 2016/ Marlene Swetlishoff/Tsu-tana


Hilarion
“Jullie Zijn Degenen die Positieve Veranderingen Creëren”
11 September 2016/ Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Er is een volgende frequentieverschuiving die aan het plaatsvinden is in deze tijd. Velen van jullie hebben de behoefte gevoeld om binnenwaarts te gaan en in rust te zitten, te mediteren, na te denken en jullie zelf te vernieuwen, en dit is uitstekend, want het betekent dat jullie de hogere energieën absorberen en hen op de juiste manier gebruiken. Veel is aan het gebeuren op het wereldtoneel, er is een beweging richting een betere communicatie, er is een beweging richting de samenwerking tussen naties, en wij van deze zijde van de sluier zien dit als een zeer positieve stap. Wij juichen deze mensen en deze landen toe die deze overeenkomsten naar voren brengen om oorlogen te beëindigen en vrede te bewerkstelligen.
Want de wereld en de mensen erop voelen zich zeer ontkracht en vermoeid, zij voelen de noodzaak om in een wereld te leven die veilig is, waar iedereen zich veilig voelt, waar er geen noodzaak is om elkaar te vrezen. Het reinigen en zuiveren dat plaatsgevonden heeft gedurende vele jaren is iets waar de mensheid doorheen moet gaan, niettemin is het een proces dat je vult met een gevoel van overweldiging terwijl het zich voordoet. Het doet zich nu, en voor de te verwachten toekomst bijna non-stop voor. Uiteindelijk, dierbaren, is dit een goed iets, dit is iets dat nodig en vereist is voordat ieder persoon in staat is om de twee werelden, de twee dimensies in/naar een hogere octaaf te bereizen, hetgeen meer vrede binnenin henzelf zal verwezenlijken en wat uiteindelijk vrede op de planeet zal verwerkelijken.  

De machten die zijn, die in controle zijn van de systemen op jullie planeet, worden zichzelf blootgesteld/ontmaskerd gewaar bij ieder bocht aangaande iedere beweging die zij maken en dit creëert een gevoel van wanhopigheid in hen. Er is een gevoel dat alles uiteen aan het vallen is, wat in feite en in werkelijkheid uiteen aan het vallen is. Alle oude paradigma’s werken niet langer meer. Zoals wij vele keren eerder in onze boodschappen aan jullie gezegd hebben, als de frequenties stijgen, zal alles dat plaatsvond achter de schermen in de oude paradigma’s niet langer meer effectief zijn, want de energieën zijn nu nieuw, de energieën zijn van de Nieuwe Aarde Werkelijkheid en deze werkelijkheid eist vrede, eist samenwerking, eist harmonie. Er is nog steeds heel veel dat weg moet vallen voordat dit kan gebeuren.
Houd moed en weet dat aan het einde van dit alles een hoopvoller bestaan voor iedereen zal zijn. Er zijn vele landen die gereinigd en opgeruimd worden, zodat deze landen bevrijd zijn van de energieën van negativiteit, angst en haat, en terwijl deze door Lichtwerkers gereinigd worden, diegenen die weten hoe dit werk te doen, wordt er iets dat beter is in/op diens plaats gezet, hetgeen ieder persoon op de planeet en de prachtig planeet zelf verbetert en ondersteunt. Elkeen van jullie die deze boodschap leest, zijn diegenen die vaak en/of op het één of andere tijdstip jullie energieën bijgedragen hebben om de planeet van negativiteit te reinigen.
Een ieder van jullie doet dit in feite iedere keer dat jullie aan jezelf werken om alles dat binnenin jullie is dat niet voor de verbetering van jullie fysieke leven op de Aarde is los te laten, en als jullie jezelf reinigen, reinigen jullie de atmosfeer van deze planeet. Waar het ook is dat je bent, je bent dit werk aan het doen. Dat is waarom jullie je soms zo vermoeid en ontmoedigd voelen, want het is gedurende deze tijden, dat jullie die dit werk doen, veel geabsorbeerd en getransmuteerd hebben dat niet echt van jullie is, dat niet echt jullie verantwoordelijkheid is … niettemin, hebben jullie deze taak op je genomen in overeenkomsten die gemaakt werden in de hogere niveaus, om het reinigingsproces te versnellen en de Aarde en iedereen op Haar in/naar de hogere staten van Zijn/Bestaan te brengen.
Dus houd moed, raak niet ontmoedigd, jullie zijn degenen die positieve veranderingen creëren. Wij kijken naar elk van jullie en sturen jullie onze Liefde, ondersteuning en energie om jullie te helpen, jullie te verheffen, om jullie ascentie niveau frequenties te handhaven. Wij zijn altijd bij jullie, wij de Geascendeerde Meesters, en zijn altijd aan het werk met het Goddelijke Plan, met de Allerhoogste Schepper richtlijnen en deze zijn altijd voor het hoogste goede van allen. Kijk naar elkaar als zusters en broeders, want dat is wat jullie zijn. Wat er met één van jullie gebeurt, gebeurt met allen en het is belangrijk om je dit te herinneren, dat het leven op Aarde op heel veel manieren een collectieve ervaring is.
Alles dat ieder persoon ervaart, dat iedere ziel ervaart en leert is iets dat opgenomen wordt in de Akashic Archieven die de planeet omringen, en dan zijn die kennis en deze geleerde lessen beschikbaar voor anderen om op in te tappen. Het wordt gemakkelijker als steeds meer mensen hun energieën op deze manier bijdragen, totdat op een dag er een moment zal komen wanneer allen bevrijd zijn van de lagere vibrationale gebieden in/naar een meer positief energetisch gebied dat meer ondersteunend en gevuld is met bemoedigingen, en de dingen zullen gewoon gemakkelijker schijnen te zijn dan voorheen. Wij vragen aan jullie om de moed niet te verliezen, wij vragen aan jullie om door te gaan met wat voor werk het ook maar is waar jullie je toe geroepen voelen om te doen. Om door te gaan jullie Licht vast te houden, Liefde te voelen, want het is de ervaring van het hart dat de focus is voor iedereen op de planeet in deze tijd. Voel in alles dat zich voor jou voordoet, voel het, breng het tot uitdrukking, BEN het!
Tot Volgende Week…
IK BEN Hilarion
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
2009-2016© Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.  www.therainbowscribe.com