De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zondag 18 september 2016

Heavenletter 5777 Goedheid en Genade voor Al / 18 September 2016

Goedheid en Genade voor Al
  Brief uit de Hemel
18 September 2016


 God zei:

Als je erover nadenkt, wat is er zo moeilijk aan het geven van goedheid en genade aan al je buren en al je broeders en zusters? Wat is daar zo moeilijk aan? Wat kan een Kind van Mij mogelijk voorkomen van goedheid en genade voor al?

Wees in blijvende Waarheid. Wees Één met Mij en alle anderen. Alleen op Aarde gaat iemand weg uit het Principe van de Éénheid van het Leven. Neem een kijkje en onderteken met jouw naam. Jouw naam is Éénheid.

Je bent hier op Aarde voor een korte passage in de Eeuwigheid. Je leeft voor eeuwig in de Oneindigheid maar op Aarde in de lichamelijke vorm van jou. Je weet dat iedereen zijn lichamelijkheid weggaat, geleidelijk afneemt, op de grond valt. Je noemt dit doodgaan. In jouw waarneming, te afschuwelijk om erover te denken. Erger dan doodgaan is leven zonder de Universele Liefde.

Het is waar dat jij, de ziel van jou, niet weg gaat uit één seconde van het Leven, Ik vraag je opnieuw en opnieuw – Wat staat je in de weg om in vrede te leven met alles om je heen?

Ik heb zelfs gezien dat er hele lichtingen mensen zijn die je niet persoonlijk kent, dat je geleerd kan zijn dat ze anders zijn dan jou en daarvoor, kunnen sommige deze mensen beschouwen als doelwit om onaardig en genadeloos te zijn. Hoe kan dit zijn?

Wat een brutaliteit. Wat een arrogantie. Wat een verspilling van het leven, om je te beschouwen als de beslisser van wat Ik, God, gecreëerd hebt. Kan er grotere dwaasheid bestaan dan dit? Kom op nu.

Wanneer je jezelf beter beschouwt dan een ander, voel je het prikkelen van een vergroting in het ego. Je geeft jouw ego een aai over de bol. Zeker, er zijn andere richtingen waarin je jouw identiteit kunt vinden. Wat anders dan ego kan je het recht geven om het Bestaan van anderen te overschaduwen. Hoe kan je verzinnen om dit te durven doen?

Hier is het verhaal: Er is niemand meer dan jij en er niemand minder dan jij. Maakt niet uit wat de wereld zegt. De wereld is net zo verward als jij. Het wereldbeeld is geen ware indicator van wat is en wat niet.

Er is Één God en Één Zijn onder God. Waar je ook kijkt, je kijkt in een spiegel van jezelf.

Het is dwaling om zelfs elkaar af te wijzen, hele groepen mensen alleen te laten die onder Mijn hoede zijn zoals jij.

Bullebakken maken ge(mis)bruik van anderen en voelen zich zelfingenomen. Wat is er voor een bullebak om trots op te zijn?

Als jezelf superieur beschouwt boven ieder ander hier op de Aarde, dan heb je nog veel te leren.

Er zijn degene onder jullie die zichzelf als minder beschouwen dan anderen. Jullie hebben ook nog veel te leren.

Naar het schijnt hebben de zogenoemde superieur en de zogenoemde inferieur heel veel van elkaar te leren. Beiden zitten jullie er helemaal naast.

Je begrijpt dat ik vrede bevorder en geen wrok. Waar je ook maar aanstoot aan neemt, bekijk het nog eens. Jullie die er van houden om de rol van superieur in te nemen, zet een kroon op je hoofd en onderdrukt een ander. Je bent kolossaal in je arrogantie en onkunde. Je bent superieur in je dwaling van het hart en visie. Dit is niet om zelfvoldaan over te zijn.

Ik stuur niemand weg uit Mijn Koninkrijk. Ik verwelkom allen.

Leer van Mij en accepteer alle. Wees als een broeder en een zuster voor iedereen op de manier dat je welwillendheid heb gadegeslagen bij gelijk gezinde families.

Kijk, jullie zijn allen Mijn Gasten op de Aarde voor een poosje. Zelfs gasten horen gastvrij te zijn voor andere gasten.

Ik verwelkom jou en Ik vraag jou om iedereen uit Mijn Naam te verwelkomen. Houd er rekening mee dat iedereen ook jou is.

Wees Mijn Liefde en wees Liefde overeenkomstig.
Wees goedmoedig voor allen die met jou ronddolen op de Aarde.
Wees Één met Mij.

Vertaald door: Anja