Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zondag 11 september 2016

Een Schrijven van de Schepper / 10 september 2016 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
10 september  2016 / door Jennifer Farley,
” Wat Er Toe Doet?”


Prachtig mens, het doet er niet toe of 'zij' je aardig vinden,
het doet er niet toe of 'zij' goedkeuren wie je bent
en zeer zeker doet het er niet toe wat 'zij' zeggen.
 Als je ervoor kiest om jouw leven te leven met eerlijkheid,
 integriteit en vriendelijkheid .... doet dat er wel toe.
 Jij bent jij, je bent geweldig,
je bent gezegend en je bent geliefd door jouw Schepper!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl