De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zondag 4 september 2016

Dagtekst van Zondag 4 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 4 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Terugblik (periodieke) op het leven –

"Op gezette tijden is het goed stil te staan en terug te kijken op je leven. Waarom? Omdat al te vaak het leven dat je leidt dag na dag zwaarder en donkerder wordt vanwege allerlei beslommeringen en activiteiten die zich opstapelen, zonder iets bij te dragen aan de ziel en de geest. Beïnvloed door de omringende sfeer vergeten we dat we heel weinig tijd op aarde hebben door te brengen en dat we al die materiële verworvenheden, onze titels, onze maatschappelijke positie, hier moeten achterlaten.

Je zult zeggen dat alle mensen weten dat zij slechts voor korte tijd op aarde zijn. Ja, iedereen weet het, maar vaak vergeet men het. En zelfs de leerling van een Inwijdingsschool wordt beïnvloed: hij wordt minder aandachtig, hij raakt beneveld door het schouwspel van de weelde, van het succes dat hij om zich heen ziet. Daarom is het onontbeerlijk dat hij van tijd tot tijd stilstaat om terug te blikken, om na te gaan welke richting hij bezig is in te slaan, met welke activiteiten hij bezig is zich in te laten. En telkens dient hij een schifting te maken, om slechts het essentiële te bewaren."