Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zondag 4 september 2016

Dagtekst van Zondag 4 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 4 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Terugblik (periodieke) op het leven –

"Op gezette tijden is het goed stil te staan en terug te kijken op je leven. Waarom? Omdat al te vaak het leven dat je leidt dag na dag zwaarder en donkerder wordt vanwege allerlei beslommeringen en activiteiten die zich opstapelen, zonder iets bij te dragen aan de ziel en de geest. Beïnvloed door de omringende sfeer vergeten we dat we heel weinig tijd op aarde hebben door te brengen en dat we al die materiële verworvenheden, onze titels, onze maatschappelijke positie, hier moeten achterlaten.

Je zult zeggen dat alle mensen weten dat zij slechts voor korte tijd op aarde zijn. Ja, iedereen weet het, maar vaak vergeet men het. En zelfs de leerling van een Inwijdingsschool wordt beïnvloed: hij wordt minder aandachtig, hij raakt beneveld door het schouwspel van de weelde, van het succes dat hij om zich heen ziet. Daarom is het onontbeerlijk dat hij van tijd tot tijd stilstaat om terug te blikken, om na te gaan welke richting hij bezig is in te slaan, met welke activiteiten hij bezig is zich in te laten. En telkens dient hij een schifting te maken, om slechts het essentiële te bewaren."