Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zondag 25 september 2016

Dagtekst van Zondag 25 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 25 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov
De spiritualiteit - van het fysieke lichaam het instrument van de geest maken

"Bij de spiritualiteit gaat het er niet om het fysieke lichaam te misprijzen of te verwaarlozen, maar om er het instrument van de geest van te maken. Daarom reikt het onderricht van de Universele Witte Broederschap talrijke methodes aan voor de zuivering en de regeneratie van het fysieke lichaam. De meest natuurlijke, de meest alledaagse en noodzakelijke handelingen van het leven, zoals ademen, eten, drinken, zich wassen, gaan, slapen, spreken, kunnen op die manier gelegenheden worden om dit werk van regeneratie te verrichten, waardoor onze geest meer en meer mogelijkheden krijgt zich te manifesteren.

Nochtans volstaat het niet over deze methodes te beschikken. Ook een verlicht bewustzijn is noodzakelijk om hun bestaansreden te begrijpen en te weten hoe men ze moet toepassen. De methodes alleen zijn niet voldoende, want zij zijn slechts hulpmiddelen. De woorden of de gebaren die men herhaalt, kunnen alleen machtig worden indien men er inhoud aan geeft, en inhoud geven veronderstelt een filosofie. De methodes zijn dus slechts geldig op voorwaarde dat zij ondersteund worden door een gedachte, en het is wenselijk om deze gedachte goed te doorgronden."