De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zondag 25 september 2016

Dagtekst van Zondag 25 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 25 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov
De spiritualiteit - van het fysieke lichaam het instrument van de geest maken

"Bij de spiritualiteit gaat het er niet om het fysieke lichaam te misprijzen of te verwaarlozen, maar om er het instrument van de geest van te maken. Daarom reikt het onderricht van de Universele Witte Broederschap talrijke methodes aan voor de zuivering en de regeneratie van het fysieke lichaam. De meest natuurlijke, de meest alledaagse en noodzakelijke handelingen van het leven, zoals ademen, eten, drinken, zich wassen, gaan, slapen, spreken, kunnen op die manier gelegenheden worden om dit werk van regeneratie te verrichten, waardoor onze geest meer en meer mogelijkheden krijgt zich te manifesteren.

Nochtans volstaat het niet over deze methodes te beschikken. Ook een verlicht bewustzijn is noodzakelijk om hun bestaansreden te begrijpen en te weten hoe men ze moet toepassen. De methodes alleen zijn niet voldoende, want zij zijn slechts hulpmiddelen. De woorden of de gebaren die men herhaalt, kunnen alleen machtig worden indien men er inhoud aan geeft, en inhoud geven veronderstelt een filosofie. De methodes zijn dus slechts geldig op voorwaarde dat zij ondersteund worden door een gedachte, en het is wenselijk om deze gedachte goed te doorgronden."