Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zondag 18 september 2016

Dagtekst van Zondag 18 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 18 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov
Onze psychische toestanden trekken uit de ruimte krachtstromen aan die ermee overeenstemmen –

"Alles wat je inwendig beleeft, brengt gevolgen teweeg. Waarom? Omdat iedere gedachte, ieder gevoel, ieder verlangen, de eigenschap bezit uit de ruimte een materie aan te trekken, die ermee overeenstemt. Zo trekken goede gedachten, goede gevoelens, goede verlangens, ondersteund door een standvastige wil, deeltjes aan van een zuivere, eeuwige en duurzame materie.

Leg je er elke dag op toe deze subtiele materie uit de ruimte aan te trekken. Alle deeltjes die je zo verzamelt, zullen hun plaats in jou vinden en tegelijkertijd de doffe, versleten en ziekelijke deeltjes verjagen… Zo zul je je fysieke, etherische, astrale en mentale lichamen doen herleven. En aangezien elk materiedeeltje verbonden is met een energie van dezelfde aard, zal het naarmate het zuiverder is, intenser trillen en meer energieën aantrekken uit de spirituele wereld. Dus, naargelang je in je organisme reeds versleten deeltjes vervangt door nieuwe, zuiverder deeltjes, trek je in jezelf energieën van de hemelse gebieden aan."