De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zondag 18 september 2016

Dagtekst van Zondag 18 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 18 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov
Onze psychische toestanden trekken uit de ruimte krachtstromen aan die ermee overeenstemmen –

"Alles wat je inwendig beleeft, brengt gevolgen teweeg. Waarom? Omdat iedere gedachte, ieder gevoel, ieder verlangen, de eigenschap bezit uit de ruimte een materie aan te trekken, die ermee overeenstemt. Zo trekken goede gedachten, goede gevoelens, goede verlangens, ondersteund door een standvastige wil, deeltjes aan van een zuivere, eeuwige en duurzame materie.

Leg je er elke dag op toe deze subtiele materie uit de ruimte aan te trekken. Alle deeltjes die je zo verzamelt, zullen hun plaats in jou vinden en tegelijkertijd de doffe, versleten en ziekelijke deeltjes verjagen… Zo zul je je fysieke, etherische, astrale en mentale lichamen doen herleven. En aangezien elk materiedeeltje verbonden is met een energie van dezelfde aard, zal het naarmate het zuiverder is, intenser trillen en meer energieën aantrekken uit de spirituele wereld. Dus, naargelang je in je organisme reeds versleten deeltjes vervangt door nieuwe, zuiverder deeltjes, trek je in jezelf energieën van de hemelse gebieden aan."