De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zaterdag 10 september 2016

Dagtekst van Zaterdag 10 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov


Dagtekst van Zaterdag 10 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Windstreken (de vier) geven structuur aan de ruimte - het teken van het kruis

"De ruimte is niet iets dat vaag en onbepaald is, zij gehoorzaamt aan een structuur die beantwoordt aan het getal 4, de vier windstreken. Welnu, wat zijn de vier windstreken anders dan een kruis? De Ingewijde die een werk moet beginnen, draait zich achtereenvolgens naar ieder van de vier richtingen van de ruimte; zo trekt hij een kruis om aan te duiden dat zijn geest in actie gaat komen. Ieder van de vier windstreken wordt geleid door een aartsengel: het oosten door Michaël, het westen door Gabriël, het noorden door Uriël en het zuiden door Raphaël. Omdat de Ingewijde het levende kruis begrijpt, geven alle lichtende entiteiten gehoor aan zijn oproep en komen zij deelnemen aan zijn werk.

Het ritueel dat erin bestaat om zich naar de vier windstreken te wenden, werd voortgezet in de christelijke religie in de vorm van 'het kruisteken'. Wanneer een christen zijn rechterhand achtereenvolgens naar het voorhoofd brengt, naar de zonnevlecht, naar de linkerschouder en naar de rechterschouder (of omgekeerd: eerst naar de rechterschouder en dan naar de linkerschouder) met de woorden: ‘In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen’, treedt hij in contact met de vier richtingen van de ruimte. De ruimte is de materie waarop hij inwerkt met zijn gedachten en zijn liefde."