De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

woensdag 28 september 2016

Dagtekst van Woensdag 28 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanho

Dagtekst van Woensdag 28 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov
Het water - de twee zuiveringsprocessen: analogie met het menselijk wezen

"Door zijn groot absorptievermogen belast het water zich op zijn weg over de aarde en door de atmosfeer, met onzuiverheden. Maar de natuur heeft bepaalde processen voorzien voor de zuivering, en die processen zijn tweeërlei. Bij het eerste dringt het water langzaam in de grond; daar, in het donker, gaat het door verschillende bodemlagen, waarin het onderweg zijn onzuiverheden achterlaat. Zo wordt het beetje bij beetje doorzichtig en helder, en op een dag borrelt het ergens op als bronwater. Het tweede proces is dat van de verdamping: het water wordt verwarmd door de zonnestralen, het stijgt op in de atmosfeer en reinigt zich zo door verdamping. Later valt het weer op de aarde als dauw of regen, en brengt het leven aan de planten en aan alle schepselen.

Voor de mensen bestaan er ook twee zuiveringsmethoden. Indien zij een kleurloos, alledaags of passioneel leven leiden, zullen zij zich moeten zuiveren door diep in de grond te dringen waar zij zullen worden blootgesteld aan een grote druk; dat wil zeggen dat zij beproevingen en leed zullen doorstaan. Maar de spiritualisten kiezen bewust de tweede methode: zij weten dat zij door zich bloot te stellen aan de stralen van de geest, lichter zullen worden, opstijgen en doordrongen worden van de meest lichtende deeltjes die hen zullen zuiveren, die hen zullen heiligen."