De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

woensdag 14 september 2016

Dagtekst van Woensdag 14 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Woensdag 14 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov
God - Hij is het die we liefhebben via de mensen

"Zij die de Heer de rug toekeren, die het contact met hem verbreken, laten de bron van de liefde in zichzelf opdrogen. Op een dag, na opeenvolgende mislukkingen in hun liefdesleven, vragen zij zich af: hoe komt het toch dat ik van al deze mannen, of van al deze vrouwen, heb kunnen houden? Op het moment dat ze hen ontmoetten, leken deze hun onweerstaanbaar, en uiteindelijk zijn ze hen gaandeweg zeer alledaags of zelfs onuitstaanbaar gaan vinden. Dat komt heel eenvoudig omdat het unieke Wezen dat deze man of vrouw bewoonde er niet meer is voor hen. Ze hielden niet van hem of haar, maar van het Wezen dat via deze man of deze vrouw naar hen keek. En zij wisten niet wat ze moesten doen om Het daar te houden. Ze zijn slordig, onachtzaam en egoïstisch geweest, en het Wezen dat in deze man of vrouw leefde, heeft zich verwijderd.

Zoek dus niet naar een man of een vrouw omwille van hetgeen zij zelf zijn, maar om door het contact met hen het unieke Wezen te ontdekken dat u via hen zal bezoeken."