De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

vrijdag 9 september 2016

Dagtekst van Vrijdag 9 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 9 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov
De communie - de kosmische dimensie ervan

"In contact kunnen treden met alle schepselen en met alle krachten die de stenen, de planten, de bergen, de bronnen, de zon en de sterren bezielen, dat is de communie ontvangen. Met de herinnering aan het laatste avondmaal dat Jezus met zijn discipelen nam, gaan de christenen naar de kerk om brood en wijn te ontvangen en dit noemen ze de communie. Maar brood en wijn of de hostie ontvangen volstaat niet om echt ter communie te gaan. Ter communie gaan is in staat zijn om door liefde en wijsheid met het goddelijke leven in het universum in verbinding te treden.

Op de dag dat we aan de communie haar ware dimensie zullen geven, een kosmische dimensie, zullen we kunnen zeggen dat we het vlees van Christus eten en zijn bloed drinken. In alle gebieden van ons wezen zullen we stromen van overvloedige energieën voelen circuleren en zullen we weten dat dit het eeuwige leven is dat begin noch einde kent."